Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, June 10, 2023
 
PC Quảng Ninh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023
 
2023-05-16 10:47:02

Chiều ngày 15/5/2023, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã tổ chức buổi Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”vàTuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023” với chủ đề là “Từ ứng phó đến hành động sớm”. Tham dự có Ban Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty; Lãnh đạo các phòng/ban Công ty. Chương trình được kết nối trực tuyến đến 11 điểm cầu của 11 điện lực.

Ông Phạm Đình Chấn  - Phó giám đốc Công ty phát  biểu  tại  lễ Tháng hành động về ATVSLĐ và Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023.

 Phát biểu tại buổi lễ ông Phạm Đình Chấn - Phó giám đốc Công ty nhấn mạnh: CBCNV - NLĐ cần nâng cao nhận thức và  tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty, thông qua các hoạt động đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động. Từ đó cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro và an toàn, vệ sinh lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động, bổ sung các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; đổi mới các hình thức tuyên truyền, tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị; phát huy phong trào sáng kiến, giải pháp kỹ thuật công nghệ; Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề phân tích, đánh giá, kiến nghị về các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kịp thời biểu dương, khen thưởng nhân rộng các mô hình cách làm sáng tạo, hiệu quả đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023...

Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức buổi Lễ hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023.

Đối với công tác phòng, chống thiên tai, Công ty tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kỹ năng huấn luyện, diễn tập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng cơ sở; chủ động chuẩn bị vật tư thiết bị phương tiện với phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống sự cố thiên tai có thể xảy ra; Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền  về công tác đảm bảo hành lang lưới điện, tạo sự đồng thuận của người dân với ngành điện trong công tác phòng, chống thiên tai.

CBCNV Điện lực Hải Hà tham gia  cầu trực tuyến buổi lễ hưởng ứng Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023. 

Để thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; công tác phòng, chống thiên tai năm 2023. Đồng thời Ông cũng yêu cầu cán bộ công nhân viên trong Công ty phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục nhanh chóng các tồn tại, chấp hành nghiêm túc Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật phòng, chống thiên tai; các Nghị định, Thông tư, quy trình, quy định … đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh; nâng cao sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng trong phòng, chống thiên tai, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong Công ty.

Ngọc Lan & Quảng Hải - PC Quảng Ninh

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực TP Móng Cái (PC Quảng Ninh): Tuyên truyền, đẩy mạnh thực thi văn hóa an toàn giao thông
Điện lực Tiên Yên hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023
PC Quảng Ninh: Quan tâm tới người lao động từ công việc đến cung đường “trở về nhà an toàn sau mỗi ngày làm việc”
Điện lực thị xã Đông Triều (PC Quảng Ninh): Phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2023
Điện lực thành phố Uông Bí tổ chức Lễ phát động Đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn trong lao động sản xuất và thực hiện tháng AT-VSLĐ –PCCN năm 2023
PC Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn năm 2023
Điện lực Ba Chẽ: Phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn VSLĐ năm 2023
Điện lực Tiên Yên phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động năm 2023
Điện lực Vân Đồn: Tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn trong lao động và Ký cam kết đảm bảo ATLĐ năm 2023
Điện lực thành phố Hạ Long tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn trong lao động sản xuất 2023
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home