Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, June 10, 2023
 
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ.
 
2015-04-23 09:25:41

     Từ ngày 1/5/2015, Công ty Điện lực Quảng Ninh  triển khai việc phát hành hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy truyền thống trong thanh toán tiền điện. Để tìn hiểu về hóa đơn điện tử chúng tôi tóm tắ sơ lược như sau:

    1-  Hóa đơn điện tử là: Tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hóa đơn điện tử khác với Hóa đơn tự in ở những điểm sau :

   Hóa đơn điện tử ở dạng dữ liệu điện tử lưu trên máy tính, sử dụng chữ ký điện tử để đảm báo tính pháp lý.

   Hóa đơn điện tử phải sử dụng các Biên nhận thanh toán để thu tiền.

   Khi kê khai Thuế sử dụng phần mềm để xác thực công tác kê khai của khách hàng.

   2-  Biên nhận thanh toán có phải là Hóa đơn điện tử không?

    Biên nhận thanh toán không phải là Hóa đơn điện tử mà là hình thức chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử sang Biên nhận thanh toán (Biên nhận thanh toán là cơ sở xác thực đã thanh toán giữa khách hàng và ngành điện).

   3 - Bản thể hiện Hóa đơn điện tử trên Web CSKH là Hóa đơn điện tử do ngành điện thống nhất với Tổng Cục thuế xem là hóa đơn điện từ nhưng không sử dụng mục đích thu tiền, phục vụ cho công tác kê khai.

   4 - Tin nhắn xác thực thanh toán SMS không phải là Hóa đơn điện tử, mà là hình thức Biên nhận thanh toán của ngành điện quy định là cơ sở xác thực việc thanh toán giữa khách hàng và ngành điện thông qua tin nhắn SMS.

   5 - Hóa đơn chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử và Biên nhận thanh toán khác nhau như thế nào?

 Hóa đơn chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử khác với Biên nhận thanh toán là: Biên nhận thanh toán Cục thuế địa phương không công nhận, Hóa đơn chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử là Hóa đơn điện tử ở dạng “vật lý” được cục thuế địa phương công nhận và thu tiền được khách hàng (Tuy nhiên không sử dụng Hóa đơn chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử để thu tiền khách hàng).

   6 - Nhận thông báo tiền điện qua SMS, qua Email là khác nhau :

   Các mẫu thông báo qua SMS và qua Email khác nhau về hình thức mẫu ; Mẫu thông báo tiền điện nhận qua tin nhắn SMS là mẫu do EVN hoặc Tổng công ty quy định;  Mẫu thông báo qua Email giống như nhận thông báo qua Trang Web CSKH.

  Thông báo tiền điện bằng SMS nhận bằng phương tiện máy điện thoại với dữ liệu điện tử;  Thông báo tiền điện nhận qua Email khách hàng nhận bằng dữ liệu điện tử qua file PDF.

  7-  Hóa đơn điện tử có lợi so với Hóa đơn tự in là :

   Trước mắt, hóa đơn điện tử mang lại lợi ích cho cơ quan Thuế, cơ quan Thuế không kê khai Hóa đơn bằng giấy như trước đây. Khi thực hiện áp dụng Hóa đơn điện tử, việc kê khai được thực hiện qua mạng Internet bằng các phần mềm xác thực tính đúng đắn của Hóa đơn và đảm bảo được nhanh chóng và chính xác, giảm việc lưu trữ Hóa đơn bằng giấy như trước đây.

   Nâng cao năng lực cạnh tranh: Hiện đại hoá Quản trị Doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kê khai thuế nhanh chóng, kết nối trực tiếp đến hệ thống kế toán.

   Về mặt xã hội: Giảm thanh toán tiền mặt, góp phần bảo vệ môi trường (không sử dụng hoá đơn giấy).

   Về thanh toán: Việc thanh toán sẽ nhanh hơn do việc lập, gửi/nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử được áp dụng các hình thức thanh toán tiên tiến như: Internet Banking, SMS Banking.

   8- Biên nhận thanh toán so với Hóa đơn tự in khác nhau như thế nào?

   Biên nhận thanh toán là cơ sở pháp lý việc khách hàng thanh toán tiền cho ngành điện nhưng không được cơ quan thuế sử dụng trong việc kê khai thuế.

   Hóa đơn tự in là cơ sở pháp lý việc khách hàng thanh toán tiền cho ngành điện nhưng được cơ quan thuế sử dụng trong việc kê khai thuế.

   9-  Hình thức thanh toán từ Hóa đơn điện tử so với Hóa đơn tự in khác nhau như thế nào?

   Hóa đơn tự in có 2 hình thức thanh toán: Thanh toán qua Hóa đơn GTGT từ thu ngân viên trực tiếp và qua ngân hàng.

   Hóa đơn điện tử có 5 hình thức thanh toán: Thanh toán qua Biên nhận thanh toán, SMS, Email, POS, Web CSKH.

   10 - Đối với khách hàng nông thôn vùng sâu, vùng xa không có phương tiện công nghệ thông tin, sẽ thanh toán tiền điện bằng Biên nhận thanh toán.

   11 - Để xem bản biên nhận thanh toán, khách hàng không cài đặt phần mềm nào, khách hàng chỉ sử dụng trình duyệt Web truy cập vào địa chỉ trang Web CSKH để lấy thông báo tiền điện và Bản thể hiện Hóa đơn điện tử.

   12 - Xem Hóa đơn điện tử cho khách hàng trên trang Web CKSH không mất một chi phí nào cả.

 
Tin cùng thư mục :
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home