Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, February 4, 2023
 
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022
 
2022-12-09 07:32:54

 Xác định công tác kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cũng như chất lượng của đội ngũ đảng viên. Ngày 07/12/2022, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Giao - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, phụ trách Cụm 5 Đảng ủy Khối và các đồng chí đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng dự.

Về phía Đảng ủy Công ty có đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hữu Chương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty.

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/ĐUK, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022”. Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh đã xây dựng ban hành Kế hoạch số 335-KH/ĐU, ngày 08/11/2022 của Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh năm 2022”, triển khai đến các chi bộ, đảng ủy bộ phận trực thuộc. Đến ngày 18/11/2022 có 30/30 chi bộ, 03/03 đảng ủy bộ phận trực thuộc đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2022, Báo cáo nêu bật các nội dung như: Đảng ủy Công ty đã xây dựng các kế hoạch, chương trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Kế hoạch quán triệt, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Công văn số 1081-CV/TU, ngày 25/10/2022. Cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục và phục vụ tốt các hoạt động chính trị, văn hóa, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định đối với các công tác: bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại; quy hoạch cán bộ; công tác tuyển dụng lao động. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong Công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho, một số chỉ tiêu tiếp tục được đẩy mạnh tiến độ từ nay đến hết năm 2022. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc đạt kết quả tốt. Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục, trong đó chú trọng phát huy nhân tố con người, hướng sâu về cơ sở, xuất phát từ điều kiện thực tế, từ cơ sở để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Công ty phát triển vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Vũ Hữu Chương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty tham gia đóng góp ý kiến

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã nhất trí cao kết quả nổi bật về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác lý luận chính trị, công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ Công ty, đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên, góp phần vào thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của năm 2022. Các ý kiến cũng phân tích, làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế cũng như những nội dung cần bổ sung làm rõ thêm những luận điểm Báo cáo đã nêu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Giao - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2022 mà Đảng ủy Công ty đã nêu ra. Đồng thời đồng chí đề nghị Đảng ủy Công ty tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Giao - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu ý kiến chỉ đạo

Báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã được Hội nghị thảo luận, cho ý kiến nhận xét, đánh giá và tiến hành xếp loại đối với từng đồng chí theo các tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty bỏ phiếu biểu quyết đánh giá, xếp loại

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh, 06 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 77 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty bỏ phiếu biểu quyết đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Trước đó, các chi bộ, đảng ủy bộ phận trực thuộc đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo tại đơn vị.

Đảng viên Chi bộ Điện lực thành phố Móng Cái đọc Bản kiểm điểm cá nhân

Ngày 16/11/2022, Chi bộ Điện lực Tiên Yên đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 

Sau một ngày làm việc khẩn trưởng, khoa học, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh năm 2022 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tập trung dân chủ. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra và đạt kết quả cao. 

Nguyễn Sơn Hải - Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh

 
Tin cùng thư mục :
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên chúng ta noi theo
Những mốc son kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Mang Tết ấm đến với công nhân, người lao động
Công đoàn PC Quảng Ninh thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
 ÔngVũ Hữu Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ninh thăm, tặng quà, chúc tết công nhân viên lao động Điện lực thị xã Quảng Yên
Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà người lao động Điện lực Tx Đông Triều - PC Quảng Ninh
Công đoàn PC Quảng Ninh tổ chức giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Điện và đón Xuân Quý Mão 2023
Công bố Quyết định kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh
Điện lực thành phố Hạ Long hưởng ứng chương trình Tuần Lễ hồng EVN lần thứ VIII năm 2022
Tổng kết hoạt động Công đoàn Cụm thi đua Công đoàn số 10 – Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 

 

Top  |  Home