Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, February 4, 2023
 
THÔNG BÁO: Về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá VTTB thu hồi, tài sản cố định thanh lý đợt 02 năm 2022 của Công ty Điện lực Quảng Ninh.
 
2022-12-08 15:21:54

Căn cứ công văn s: 4736/PCQN-TCKT ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản.

Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá VTTB thu hồi, tài sản c: định thanh lý đợt 2 năm 2022 do Công ty Điện lực Quảng Ninh quản lý, với các nội dung cụ thể sau:

1.Thông tin về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá:

Tên tổ chức được lựa chọn:

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Địa chỉ trụ sở: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II-A, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Email: info@daugiavietnam.vn /web: daugiavietnam.vn

Lý do lựa chọn tổ chức đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam đã đáp ứng được các tiêu chí trong thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá của Công ty Điện lực Quảng Ninh đăng trên cổng thông tin đấu giá quốc gia https://dgts.moj.gov.vn.

(Kèm theo phụ lục II thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp)

Công ty Điện lực Quảng Ninh trân trọng thông báo./

Nơi nhận:
- Cổng thông tin https://dgts.moj.gov.vn (đăng tin);
- Cổng thông tin https://pcquangninh.npc.com.vn;
- KHVT;
- Lưu: VT, TCKT.


 
Tin cùng thư mục :
PC Quảng Ninh đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023
Sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong dịp Tết Nguyên đán 2023
PC Quảng Ninh là một trong 10 Công ty có tỷ lệ tổn thất điện năng thấp nhất trong toàn miền Bắc
PC Quảng Ninh chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác cấp điện dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra mắt "Cẩm nang sử dụng điện thông minh"
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐTV EVN GỬI THƯ TỚI CBCNV NHÂN 68 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - 68 NĂM “THẮP SÁNG NIỀM TIN”
PC Quảng Ninh: Nhân tố góp phần làm lên thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Thông báo: Tổ chức đấu giá vật tư thiết bị thu hồi, tài sản cố định thanh lý đợt 02 năm 2022
Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần VIII năm 2022
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home