Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, February 4, 2023
 
Thông báo: Tổ chức đấu giá vật tư thiết bị thu hồi, tài sản cố định thanh lý đợt 02 năm 2022
 
2022-12-02 14:59:37

Kính gửi: Các đơn vị đấu giá chuyên nghiệp.

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Căn cứ công văn số 5605/EVNVPC-TCKT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc cho phép Công ty Điện lực Quảng Ninh được thanh xử lý vật tư thu hồi, TSCĐ không sử dụng được.

Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá vật tư thiết bị thu hồi, tài sản cố định thanh lý đợt 02 năm 2022 như sau:

1.      Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

Tên đơn vị: Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 2210.225.

2.       Thông tin về tài sản bán đấu giá

Vât tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý đợt 02 năm 2022 thu hồi từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Quảng Ninh không có nhu cầu sử dụng.

3.       Giá khởi điểm dự kiến của tài sản đấu giá

Tổng giá khởi điểm dự kiến: 2.366.934.770 đồng. Giá chưa bao gồm thuế GTGT (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, chín trăm ba mươi tư nghìn, bẩy trăm bẩy mươi đồng).

Giá khởi điểm dự kiến của tài sản đấu giá là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản.

4.       Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời phải đáp ứng các nội dung theo Phụ lục I Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm Tổ chức đấu giá tài sản ban hành theo Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

Phụ lục I

 


Tổ chức đấu giá tài sàn được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tât cà các tiêu chí trong Phụ lục I cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau, Công ty Điện lực Quảng Ninh quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá có số lượng đấu giá viên nhiều năm kinh nghiệm hành nghê đâu giá tài sản nhiêu hơn.

         Tổ chức đấu giá có văn bản cam kết chỉ mời các đơn vị có đủ năng lực, tư cách pháp nhân, phải có giấỵ phép kinh doanh, giấy phép hành nghề vận chuyển, chuyển giao và xử lý những chât nguy hại (còn hiệu lực) có trong danh mục thanh lý tham gia đấu giá. Các tiêu chí khác phù hợp sẽ do Công ty Điện lực Quảng Ninh quyết đinh.

1.       Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đãng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ khi thông báo trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp https://dgts.moj.gov.vn cho đến 17h ngày 05/12/2022 (trong giờ hành chính).

Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mang bản gốc để đối chiếu).

Hồ sơ được niêm phong và gửi qua đường bưu điện đến Công ty Điện lực Quảng Ninh (Phòng Tài chính Ke toán, số điện thoại 0203 2210.225). Hồ sơ được tính theo dấu bưu điện trước 17h 00’ của ngày kết thúc nhận hồ sơ.

Địa chi: Đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

(Ghi chú: Các đơn vị tổ chức đấu giá khi tham dự phải làm hồ sơ thành 02 bộ gửi Công ty Điện lực Quảng Ninh)

Công ty sẽ không hoàn trả lại Hồ sơ cho các đơn vị tham gia chào dịch vụ mà không được Công ty lựa chọn.

Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo đê các Tô chức đâu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký./. I

Nơi nhận:

-       Như trên;

-       Cổng thông tin https://dgts.moi.gov.vn (đăng tin);

-       Cổng thông tin https://pcquanRninh.npc.com.vn;

 
Tin cùng thư mục :
PC Quảng Ninh đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023
Sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong dịp Tết Nguyên đán 2023
PC Quảng Ninh là một trong 10 Công ty có tỷ lệ tổn thất điện năng thấp nhất trong toàn miền Bắc
PC Quảng Ninh chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác cấp điện dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra mắt "Cẩm nang sử dụng điện thông minh"
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐTV EVN GỬI THƯ TỚI CBCNV NHÂN 68 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - 68 NĂM “THẮP SÁNG NIỀM TIN”
PC Quảng Ninh: Nhân tố góp phần làm lên thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
THÔNG BÁO: Về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá VTTB thu hồi, tài sản cố định thanh lý đợt 02 năm 2022 của Công ty Điện lực Quảng Ninh.
Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần VIII năm 2022
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home