Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Friday, December 9, 2022
 
Chi bộ Điện lực TP Móng Cái đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022: thực chất, nghiêm túc và hiệu quả
 
2022-11-18 07:36:49

          Ngày 16/11, tại hội trường Điện lực, Chi bộ Điện lực TP Móng Cái tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo năm 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Bí thư chi bộ báo cáo kiểm điểm tập thể nêu khung tiêu chuẩn các mức chất lượng đánh giá, xếp loại năm 2022.

Tại buổi kiểm điểm, Chi bộ thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư chi bộ báo cáo kiểm điểm tập thể, đánh giá vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ đối với hoạt động của đơn vị. Trong bản kiểm điểm của tập thể chi bộ, đồng chí Nguyễn Minh Đức đã đánh giá việc thực  hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của các cấp lãnh đạo, của Đảng ủy Công ty cũng như việc quán triệt đến 100% đảng viên, CBCNV của toàn đơn vị đảm bảo tính cập nhật.

Tiếp đó từng đồng chí đảng viên thông qua bản kiểm điểm của cá nhân và tự xếp loại; Kết quả nhận xét đảng viên 213 nơi cư trú; Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ công nhân viên...

 

Đồng chí Trần Hồng Dũng – Trưởng phòng kỹ thuật đọc bản kiểm điểm cá nhân

Buổi kiểm điểm tập thể Chi bộ, đảng viên năm 2022 đã kết thúc tốt đẹp, thống nhất cao kết quả đánh giá chi bộ Điện lực TP Móng Cái: 18 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 04 đồng chí được đánh giá Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Cao Văn Giang - Tổ trưởng Tổ Trực vận hành chia sẻ: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên mục đích để Chi bộ và từng cán bộ Đảng viên tự soi, tự sửa lại mình. Từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong Chi, Đảng bộ.

 

Đồng chí Vũ Quốc Dũng – Công nhân Đội KDDV số 2 đọc bản kiểm điểm cá nhân, tự nhận xét đánh giá xếp loại năm 2022

Đồng chí Nguyễn Minh Đức cho biết: Những năm qua, việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ Điện lực luôn bám sát các hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Cấp ủy đảng đã kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Nhờ đó, việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ xếp loại ở đơn vị đảm bảo đúng quy định. Chi bộ đã lấy kết quả kiểm điểm của tập thể để làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Nội dung các bản kiểm điểm rõ ràng, đúng thời gian, làm rõ những ưu – khuyết. Đồng thời, đề ra các biện pháp, lộ trình khắc phục sau kiểm điểm. 

Trần Tuân & Minh Tâm – ĐL Móng Cái

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực thành phố Hạ Long hưởng ứng chương trình Tuần Lễ hồng EVN lần thứ VIII năm 2022
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022
Tổng kết hoạt động Công đoàn Cụm thi đua Công đoàn số 10 – Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh
Điện lực thành phố Hạ Long tổ chức đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022
Chi bộ Điện lực Tiên Yên đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022
Đại diện Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh đạt giải Khuyến khích Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh tham dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022 của Cụm thi số IV
Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Khối công bố Quyết định kiểm tra tại Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh
Phát động Cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
Hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 

 

Top  |  Home