Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, January 28, 2023
 
Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và văn hóa EVN, hồ sơ nhãn hiệu EVN
 
2012-06-21 14:41:00

Từ ngày 16 đến ngày 18/11/2010 tại trường Đại học Điện lực, Tổng công ty điện lực miền Bắc đã phối hợp với trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Pháp chế, văn hóa EVN, Hồ sơ nhãn hiệu EVN.

 

Về dự Hội nghị có Ông Nguyễn Phúc Vinh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc, Giám đốc của 36 đơn vị thành viên và hơn 200 cán bộ làm công tác pháp chế, văn hóa doanh nghiệp tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị ông Nguyễn Phúc Vinh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã nhấn mạnh mục đích yêu cầu của Hội nghị tập huấn công tác Pháp chế, văn hóa EVN, Hồ sơ nhãn hiệu EVN, đặc biệt về văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ những giá trị thuộc về doanh nghiệp đã được gìn giữ bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử của doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bao gồm một số vấn đề căn bản như: Xây dựng triết lý hoạt động doanh nghiệp; đạo đức kinh doanh; hệ thống hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho thị trường; phương thức tổ chức hoạt động của doanh nghiệp; phương thức giao tiếp của doanh nghiệp với xã hội.

Các nội dung được phổ biến và trao đổi tại Hội nghị tập huấn gồm:

- Về công tác pháp chế:

+ Các Qui định về công tác pháp chế bao gồm các qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế trong doanh nghiệp.

+ Quy chế về tổ chức và hoạt động pháp chế trong Tập đoàn và Tổng công ty điện lực miền Bắc.

+ Qui định về xây dựng, ban hành và quản lý văn bản trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

+ Pháp luật về hợp đồng và thương mại: Những Qui định của pháp luật về hợp đồng, một số dạng hợp đồng thường gặp trong hoạt động kinh doanh của ngành điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, lao động và tố tụng dân sự ở Việt nam hiện nay

+ Các nội dung khác về tổ chức và hoạt động pháp chế tại doanh nghiệp

- Về công tác văn hóa doanh nghiệp:

+ Văn hóa EVN

+Văn hóa doanh nghiệp

+ Hướng dẫn triển khai, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Về Hồ sơ nhãn hiệu:

+ Một số qui định thiết kế cơ bản nhãn hiệu EVN

+ Cấu trúc hệ thống nhãn hiệu EVN.

Tại Hội nghị các đại biểu đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và tổ chức và hoạt động pháp chế, công tác văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị thành viên trong Tổng công ty điện lực miền Bắc.

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Từ tháng 01/2022 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2021
PC Quảng Ninh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2021
Từ tháng 8/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021
Từ ngày 01/7/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tập huấn pháp luật năm 2016
Thủ tục hồ sơ giải quyết cấp điện
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home