Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, January 28, 2023
 
Đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh
 
2022-09-22 14:27:13

         Chiều ngày 20/9/2022, tại thành phố Móng Cái, Đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2022. 


Quang cảnh buổi làm việc 

          Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Hữu Chương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể Công ty và Ban chi ủy, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng thuộc Điện lực thành phố Móng Cái. 


Đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hữu Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022. Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo, lãnh đạo công tác tổ chức, hoạt động của Đảng bộ Công ty và các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Công ty; thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác sản xuất kinh doanh, cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh, tế kỹ thuật do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Đồng chí Vũ Hữu Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả công tác của Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh

Báo cáo của Đảng ủy Công ty nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh lần thứ XXIV và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đảng ủy Công ty đã ban hành 285 nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện đồng bộ, cụ thể hóa các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn với công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đảng ủy Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ. Trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng; nắm tình hình tư tưởng cán bộ công nhân viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; phát triển đảng viên; xây dựng quy hoạch cấp ủy.

Đảng ủy Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/12/2017 của Tỉnh ủy về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 02/11/2021 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên Khối các cơ quan tỉnh khi sử dụng mạng xã hội giai đoạn 2021 - 2025”.

 Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về Chuyên đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận xây dựng và triển khai mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 22/01/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề”.

Các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty, Ban Nữ công Công ty, Hội Cựu chiến binh Công ty đã chủ động phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của ngành Điện. Chấp hành nội quy an toàn lao động, duy trì thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, thực hiện vệ sinh công nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với phong trào thi đua “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Lao động, sáng tạo, kỷ cương” của doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Bí thư chi bộ, Giám đốc Điện lực thành phố Móng Cái báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm của đơn vị, như: Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật Đảng, tình hình cung ứng điện, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác xây dựng Đảng như: Đảng bộ Công ty đã đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp; kiên trì thực hiện các giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đăng ký lịch sinh hoạt chi bộ. Trong thời tới đồng chí đề nghị Chi bộ Điện lực thành phố Móng Cái tiếp tục quan tâm làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ công nhân viên của đơn vị, để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh do cấp trên giao; huấn luyện và làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Quảng Ninh, của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Sơn Hải - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy PCQN

 

 
Tin cùng thư mục :
Mang Tết ấm đến với công nhân, người lao động
Công đoàn PC Quảng Ninh thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
 ÔngVũ Hữu Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ninh thăm, tặng quà, chúc tết công nhân viên lao động Điện lực thị xã Quảng Yên
Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà người lao động Điện lực Tx Đông Triều - PC Quảng Ninh
Công đoàn PC Quảng Ninh tổ chức giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Điện và đón Xuân Quý Mão 2023
Công bố Quyết định kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh
Điện lực thành phố Hạ Long hưởng ứng chương trình Tuần Lễ hồng EVN lần thứ VIII năm 2022
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022
Tổng kết hoạt động Công đoàn Cụm thi đua Công đoàn số 10 – Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh
Điện lực thành phố Hạ Long tổ chức đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home