Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Wednesday, August 10, 2022
 
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ PC Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025
 
2022-08-02 08:40:04

Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 28/7/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh gồm 22 Chi bộ trực thuộc và 08 Chi bộ trực thuộc 03 Đảng bộ bộ phận với 454 đảng viên. Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 28/7/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

Để Đại hội các Chi bộ diễn ra đúng quy trình, đảm bảo thời gian và thành công tốt đẹp; trước đó Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 76-KH/ĐU, ngày 04/4/2022 và Công văn số 101-CV/ĐU, ngày 20/4/2022 về “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty và chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022 - 2025”; Công văn số 120-CV/ĐU, ngày 31/5/2022 về Phê duyệt thời gian tổ chức, văn kiện, đề án nhân sự, chương trình, kịch bản tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025”.

Đảng ủy Công ty đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Công ty dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đảng ủy Công ty đã có các văn bản triển khai đến các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, trong đó lưu ý về việc công tác nhân sự, công tác bầu cử và số lượng cấp ủy viên, việc bầu chi ủy thực hiện theo Điều lệ Đảng và Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Đảng ủy Công ty lựa chọn 02 chi bộ tổ chức đại hội điểm (Chi bộ Điện lực Vân Đồn tổ chức ngày 04/7/2022 và Chi bộ Điện lực thành phố Uông Bí tổ chức ngày 05/7/2022); các chi bộ đã tổ chức và tiến hành theo đúng quy định, có tổng kết rút kinh nghiệm; các ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu cấp trên để các chi bộ khác học tập và tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp. 

  

Tổ công tác chỉ đạo đại hội của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Điện lực thành phố Uông Bí, nhiệm kỳ 2022 - 2025 

 

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các Chi bộ thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu. Trong công tác nhân sự, các chi ủy coi trọng chất lượng, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy và bầu chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ là cán bộ chủ chốt, có khả năng lãnh đạo, có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và người lao động tín nhiệm.


 

Đồng chí Vũ Hữu Chương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ Điện lực thành phố Móng Cái, nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

Từ công tác chuẩn bị đại hội đến tổ chức đại hội và được Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty tổ chức duyệt kế hoạch, chương trình; đến xây dựng đề án đều được các chi bộ triển khai hết sức nghiêm túc trong đó:

Nội dung báo cáo chính trị trình đại hội đã bám sát nghị quyết, chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời, rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả cao hơn, đặc biệt là báo cáo chính trị và báo cáo của cấp ủy chi bộ đều được lấy ý kiến tham gia đóng góp của đảng viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong báo cáo chính trị, tham gia ý kiến với cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, của bí thư, phó bí thư đã nghiêm túc nhìn nhận một cách thẳng thắn cả về ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm; xác định rõ trách nhiệm, đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp sửa chữa, khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Việc tham gia thảo luận tại đại hội khá tốt; hầu hết các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện với tinh thần thẳng thắn, đầy trách nhiệm. Mỗi đại hội có từ 03 đến 05 ý kiến tập trung vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng các đoàn thể chính trị. Các ý kiến thảo luận đi sâu vào đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua của chi bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, đồng thời đề xuất bổ sung những giải pháp, bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Đặc biệt là chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sát với tình hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được các cấp ủy chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên, số cấp ủy viên tái cử và tham gia lần đầu đều bảo đảm tiêu chuẩn và đã được quy hoạch. Nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ đều gắn với nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt phòng ban, đơn vị. Các chi bộ cơ cấu bí thư là trưởng, phụ trách phòng, đơn vị,... Do đó công tác bầu cử tại đại hội ở các chi bộ đều đạt được đúng yêu cầu đề ra. 

  

Đồng chí Phạm Đình Chấn - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo đại hội Chi bộ Điện lực Tiên Yên, nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

Tính đến hết ngày 28/7/2022, 100% các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.
 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm điều khiển xa Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2022 - 2025 

 

 

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chi ủy Chi bộ Điện lực Hải Hà, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Theo đánh giá của Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh, ngoài việc chuẩn bị chu đáo về mặt tổ chức, các báo cáo, tham luận tại các Đại hội Chi bộ, các đảng viên đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ để bầu ban chi ủy khóa mới và bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư chi bộ ngay tại đại hội. Thành công của đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng chi bộ thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối đề ra.

 

 

Nguyễn Sơn Hải - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy PCQN

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực thành phố Hạ Long tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2022
Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức biểu dương khen thưởng con CBCNV có thành tích cao trong năm học 2021-2022
Đại hội chi bộ Điện lực Hải Hà lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2025
Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ninh thăm hỏi động viên người lao động trực tiếp dưới nắng nóng, với số tiền hơn 50 triệu đồng
Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực thành phố Hạ Long thăm hỏi con CBCNV mắc bệnh hiểm nghèo
Chi bộ Điện lực TP Móng Cái ( PC Quảng Ninh): Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025
Điện lực Bình Liêu Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025
Chi bộ Điện lực Ba Chẽ tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025
Chi bộ Trung tâm Điều khiển xa Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Chi bộ Điện lực Tiên Yên tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2025
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 

 

Top  |  Home