Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, June 10, 2023
 
Hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Thành phố Hải Phòng
 
2022-06-20 17:00:06


Ngày 17/6/2022, tại trụ sở Công ty Điện lực Quảng Ninh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Thành phố Hải Phòng.

Tham dự Hội nghị, có sự tham gia của ông Vũ Thế Nam - Thành viên hội đồng thành viên; ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc; Lãnh đạo các ban chuyên môn Tổng công ty; Ban Quản lý dự án BA1, BA2, BA3. Cùng đại diện lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; Lãnh đạo Sở Công thương, các phòng nghiệp vụ chức năng của tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Thành phố Hải Phòng.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Ông Hồ Anh Sơn - Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC trình bày báo cáo trước Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Hồ Anh Sơn - Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC đã báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình điện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng. Theo đó, tính đến ngày 31/5/2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Tổng công ty đã đưa vào vận hành 34 hạng mục lưới điện 110 kV và đang triển khai thực hiện 25 hạng mục lưới điện 110 kV. Tổng khối lượng thực hiện trên lưới điện 110 kV đạt 53,15% so với quy hoạch được phê duyệt giai đoạn 2016 - 2025.

Trên địa bản tỉnh Bắc Ninh, EVNNPC đã đưa vào vận hành 41 hạng mục lưới điện 110 kV và đang tiếp tục triển khai thực hiện 10 hạng mục lưới điện 110 kV với tổng khối lượng thực hiện trên lưới điện 110 kV đạt 52,5% so với quy hoạch được duyệt giai đoạn 2016-2025. Đối với địa bàn Thành phố Hải Phòng, Tổng công ty đã đưa vào vận hành 27 hạng mục lưới điện 110 kV và đang triển khai thực hiện 26 hạng mục lưới điện 110 kV. So với quy hoạch được duyệt giai đoạn 2016 – 2025, tổng khối lượng thực hiện trên lưới điện 110 kV hiện đạt 45,68%. Các hạng mục lưới điện 110 kV đưa vào vận hành đã đáp ứng nhu cầu phụ tải, phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến hết 2025 không con nhiều, trong khi đó, khối lượng thực hiện đầu tư vẫn còn khá lớn.

Hiện nay, lưới điện 110 kV khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh được cấp điện từ 15 trạm biến áp 500/220 kV. Các đường dây 110 kV đang vận hành ở mức mang tải cho phép, ngoại trừ một số đường dây phải mang tải cao (trên 80%) như: Đường dây (ĐZ) 173, 174 T500 Quảng Ninh - Hà Tu và ĐZ 172 Hoành Bồ - Amata 1 (Quảng Ninh); ĐZ 177, 178 Đồng Hòa - Thái Bình (Hải Phòng); ĐZ 175 Bắc Ninh - Quang Châu (Bắc Ninh)… Riêng trong năm 2021, tổng sản lượng điện thương phẩm tại ba địa phương này là trên 20 tỷ kWh (chiếm 25% sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng Cổng ty). Trong đó, Quảng Ninh là gần 5 tỷ kWh (tăng trưởng 6,08% so với năm 2020); Hải Phòng là hơn 7,4 tỷ kWh (tăng trưởng 15,8% so với năm 2020); Bắc Ninh đạt hơn 7,9 tỷ kWh (tăng trưởng 4,92%).

Đối với công tác quy hoạch lưới điện, về cơ bản, các hạng mục 110 kV trọng điểm tại 3 tỉnh, thành phố đã được đưa vào vận hành đáp ứng nhu cầu phụ tải, phục vụ phát triển KT-XH. Nhiều dự án hạ tầng lưới điện được EVNNPC đầu tư đồng bộ, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng.

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo của ba Công ty Điện lực, các Ban Quản lý dự án EVNNPC báo cáo tình hình vận hành lưới điện, nhu cầu phụ tải, quy hoạch và tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện, công tác thẩm định, điều kiện nghiệm thu, những khó khăn và vướng mắc khi thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 đến nay. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra, nghiệm thu công trình điện.

Đánh giá cao việc luôn đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH, cũng như sinh hoạt dân sinh của EVNNPC nói chung và của ba địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh nói riêng, đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh mong muốn các dự án sớm được hoàn thành và đưa vào vận hành. Đối với các dự án trong thời gian tới, Sở Công Thương ba địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh có quan điểm chung là đề nghị ngành Điện miền Bắc tiếp tục chủ động đi trước một bước để tạo tiền đề thu hút nhiều nhà đầu tư đến với địa phương.

Ông Vũ Thế Nam -  Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Bùi Quang Hải - Giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Thế Nam - Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC đã thông tin đến Hội nghị và lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh dự báo mức đầu tư từng giai đoạn, cũng như những chủ trương lớn của Tổng công ty trong việc đề ra các giải pháp, ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển lưới điện thông minh và đầu tư các trạm biến áp kỹ thuật số. Ông Vũ Thế Nam đề nghị các Công ty Điện lực phải thường xuyên thông tin, trao đổi về các dự án cũng như nghiên cứu kỹ các đề án quy hoạch lưới điện với các Sở Công Thương đ có kế hoạch, dự báo nhu cầu phụ tải sát với thực tế; Tránh phải điều chỉnh bổ sung quy hoạch trong quá trình triển khai các dự án.

 

Để nâng cao chất lượng điện năng trong 05 năm tới, EVNNPC đề nghị các đơn vị phối hợp rà soát nhu cầu phụ tải; Thực hiện đầu tư, xây dựng chính sách  theo chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc đảm bảo lưới điện có tính liên kết, giảm tổn thất điện năng. Để đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị nghiên cứu đề án về nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, các định hướng đề án phát triển lưới điện trung thế; Phối hợp cùng với Sở Công Thương tham mưu các giải pháp nhằm vừa đảm bảo cung cấp điện năng, vừa đảm bảo chất lượng điện để công tác quy hoạch đi đúng hướng. Đối với công tác quy hoạch, dự báo phụ tải, ông Vũ Thế Nam mong muốn Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Công ty Điện lực để cùng nhau trao đổi thông tin, thực hiện dự báo biến động phụ tải liên tục để kịp thời có cơ chế đầu tư cho phù hợp.

 

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu kết luận Hội nghị 

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các đơn vị, ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, nhấn mạnh: Dự báo phụ tải tại ba địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh sẽ tiếp tục tăng cao trong giai đoạn tới. Vì vậy, các đơn vị phải tập trung vượt qua khó khăn, hoàn thiện các dự án đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ để các công trình về đích đúng kế hoạch đề ra. Đặc biệt, ba Công ty Điện lực gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương để sớm có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà thầu thi công dự án. Việc thi công các công trình, dự án phải thực hiện theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn thiết kế trong đầu tư xây dựng các công trình điện đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành. Mặt khác, ba Công ty Điện lực này cũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về các dự án lưới điện nhằm tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công hướng tuyến, an toàn hành lang…

Riêng đối với Ban Kế hoạch, ông Lê Minh Tuấn đề nghị khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu các Công ty Điện lực góp ý quy hoạch mạng lưới điện để Tổng công ty xin ý kiến các đơn vị liên quan như: A0, A1… Mặt khác, ông Lê Minh Tuấn cũng mong muốn các Sở Công Thương tiếp tục có sự phối hợp, làm việc với các Sở ban ngành địa phương liên quan; Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét trên cơ sở quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt; Tổ chức triển khai cắm mốc giới cho quy hoạch các công trình lưới điện; Xây dựng quy hoạch sử dụng đất; Lập kế hoạch sử dụng đất cho các công trình năng lượng đồng bộ với các quy hoạch hạ tầng làm cơ sở triển khai thực hiện dự án/công trình lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Ông Phạm Khắc Nam - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, ông Lê Minh Tuấn cũng đề nghị sở Công Thương các địa phương tham mưu với UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án điện trong Quy hoạch phát triển điện lực. Mặt khác, việc lập quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp… cần xét đến quy hoạch phát triển điện lực nhằm đảm bảo các quy hoạch không chồng lấn nhau; Lập kế hoạch sử dụng đất cho các công trình năng lượng đồng bộ với các quy hoạch hạ tầng; Bổ sung thành phần Công ty Điện lực tham dự các chương trình xúc tiến đầu tư mới để ngành Điện sớm nắm bắt quy hoạch, triển khai đầu tư đúng, kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

 

Thu Hương – Ban TT EVNNPC & Ngọc Lan – PC Quảng Ninh

 

 
Tin cùng thư mục :
Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm hỏi, động viên người lao động tại Công ty Điện lực Quảng Ninh
“ Tiết kiệm điện – thành thói quen” hành động nhỏ ý nghĩa lớn
PC Quảng Ninh “Tiếp sức mùa thi” kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 -2024
Nắng nóng gay gắt làm sản lượng điện tiêu thụ miền Bắc tiếp tục tăng cao
Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Lượng thăm hỏi, động viên, tặng quà người lao động Công ty Điện lực Quảng Ninh tại hiện trường dưới thời tiết nắng nóng
Cẩm nang sử dụng điện thông minh trong tòa nhà
Cẩm nang sử dụng điện thông minh trong công nghiệp
Cẩm nang sử dụng điện thông minh trong sinh hoạt
PC Quảng Ninh: Xuyên đêm khắc phục sự cố đường dây 110 kV do cháy rừng
Tình hình cấp điện mùa nắng nóng rất khó khăn, EVN có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố kiến nghị chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 

 

Top  |  Home