Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, January 28, 2023
 
Điện lực TP Móng Cái (PC Quảng Ninh): Với các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2022
 
2022-04-12 16:37:55

Sáng ngày 08/04, tại trụ sở đơn vị, Điện lực TP Móng Cái đã tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2022, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 1175/CTLT-EVNNPC-CĐ ngày 17/3/2022 của Tổng Giám đốc và BTV Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua “Ngăn chặn tai nạn-nói không với tai nạn lao động’.

Tham dự Lễ phát động có Ban lãnh đạo; Chủ tịch Công đoàn và toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong toàn Điện lực cùng tham dự. 

Ông Nguyễn Hùng Điệp – Phó giám đốc Điện lực TP Móng Cái phát động văn hóa an toàn. 

  Tại buổi Lễ phát động, ông Nguyễn Hùng Điệp - Phó giám đốc phát biểu chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động. Toàn đơn vị vào cuộc trong công tác đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ), tạo thêm nhiều kênh giám sát về ATLĐ; kiên quyết phản đối và đấu tranh, xử lý nghiêm khắc với những ý thức, thái độ và hành vi vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); nâng cao chất lượng kiểm tra kiểm soát an toàn lao động qua phần mềm quản lý an toàn lao động ECP; tăng cường phổ biến cho CBCNV biết cách nhận dạng các mối nguy hiểm và tổ chức các biện pháp phòng tránh rủi ro, tạo thói quen tự bảo vệ mình, luôn nghĩ về an toàn trước khi làm việc và kiên quyết từ chối làm việc khi thấy hiện trường không đảm bảo an toàn; thực hiện nghiêm túc công tác giao ban an toàn tuần, kiểm tra kiểm soát ATLĐ đầu ngày, ATLĐ trước khi ra hiện trường...

Lãnh đạo đơn vị và người lao động đã ký cam kết thực hiện văn hóa an toàn lao động năm 2022 

Cũng tại buổi lễ phát động Lãnh đạo đơn vị và người lao động đã ký cam kết thực hiện văn hóa an toàn lao động năm 2022, toàn thể cán bộ công nhân viên tham dự đã tuyên thệ 5 lời thề về thực hiện văn hóa an toàn lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thể hiện ý chí, quyết tâm thực hiện đẩy mạnh xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động, quyết tâm nói không với tai nạn lao động.

  Anh Đoàn Xuân Huệ - Cán bộ an toàn chia sẻ: Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động sẽ từng bước hình thành ý thức làm việc an toàn, người lao động có thói quen suy nghĩ về an toàn trước khi làm việc; thúc đẩy hiệu quả lâu dài, bền vững trong công tác an toàn lao động của đơn vị, góp phần xây d