Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, October 1, 2022
 
PC Quảng Ninh triển khai các công trình đầu tư xây dựng năm 2022
 
2022-01-28 15:05:30

 

Đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ tăng trưởng KT-XH. Đặc biệt, đvận hành lưới điện an toàn, ổn định và liên tục trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường. Bước vào năm 2022, Công ty Điện lực Quảng Ninh( PC Quảng Ninh) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để sớm hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn.

 

Năm 2022, PC Quảng Ninh được giao 12 danh mục công trình chống quá tải, 01 công trình tự động hóa, 56 công trình sửa chữa lớn. Để sớm đưa công trình vào sử dụng, PC Quảng Ninh hoàn thiện công tác tổ chức quản lý dự án xây dựng; Nâng cao công tác lựa chọn và quản lý nhà thầu thiết kế; Nâng cao công tác thẩm định dự án; Nâng cao chất lượng công tác giám sát thi công.

Các công trình chống quá tải năm 2021 được nghiệm thu đưa vào sử dụng hiệu quả

Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng thi công các công trình và quản lý tiến độ thực hiện dự án. PC Quảng Ninh đã và đang thực hiện quản lý công tác đầu tư xây dựng trên phần mềm IMIS và thực hiện số hóa các quy trình trong các bước thực hiện. Mục đích nhằm hiện đại hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao năng lực quản lý dự án và chất lượng dự án được đầu tư xây dựng.

  Tiếp tục triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo chủ trương của Chính phủ trên Hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Trong tháng 1/2022, PC Quảng Ninh đã đưa vào sử dụng 10 công trình sửa chữa lớn, khởi công 12/12 công trình chống quá tải, 46 công trình sửa chữa lớn, dự kiến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa nắng nóng năm 2022.

 

Ngọc Lan – PC Quảng Ninh

 


 

 
Tin cùng thư mục :
PC Quảng Ninh: Thích ứng an toàn, linh hoạt hiệu quả hoàn thành nhiều công trình đầu tư xây dựng để đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế địa phương
EVNNPC rà soát các dự án lưới điện 110 kV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Công trình đường dây và TBA 110 kV Vân Đồn 2 chính thức đưa vào sử dụng
PC Quảng Ninh: Hoàn thành 100% TBA 110 kV vận hành không người trực, TBA 110 KV Uông Bí ( E5.16) là trạm cuối cùng trong tổng số 18 TBA
PC Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 100% TBA 110 kV điều khiển xa không người trực
Đoàn công tác EVNNPC đến làm việc với PC Quảng Ninh kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng năm 2021
Điện lực Tiên Yên tổ chức bàn bàn giao tim mốc xây dựng công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp theo phương án đa chia đa nối
Công ty Điện lực Quảng Ninh đóng điện MBA T2 Quảng Hà dự án nâng công suất lắp MBA T2 TBA 110kV Quảng Hà (E5.19)
PC Quảng Ninh: Tích cực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng năm 2021, sớm đưa vào sử dụng
PC Quảng Ninh đóng điện MBA T2 Cái Lân dự án nâng công suất lắp đặt MBA T2 TBA 110 kV Cái Lân (E5.11)
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home