Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, June 10, 2023
 
Những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2021
 
2021-11-03 10:29:59

Những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2021, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh có thể khai thác thông tin, tra cứu nội dung trên trình duyệt Web truy cập tại địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn, nhập từ khóa: Văn bản... để tìm kiếm.

1. Giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho nhiều hàng hóa, dịch vụ

Nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, ngày 19/10/2021 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 giảm nhiều loại thuế, trong đó có giảm thuế GTGT đối với các hàng hóa, dịch vụ sau:

- Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác).

- Dịch vụ lưu trú.

- Dịch vụ ăn uống.

- Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

- Sản phẩm và dịch vụ xuất bản.

- Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí.

- Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Lưu ý: Không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế GTGT được áp dụng như sau:

- Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT.

- Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT. 

Chính sách giảm thuế được quy định tại Nghị quyết 406 ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người tiêu dùng, thể hiện sự san sẻ của Nhà nước đối với người dân trước khó khăn do dịch bệnh gây ra, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng để khôi phục lại nền kinh tế sau dịch bệnh.

2. Chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 116 cho người lao động tại doanh nghiệp

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; đã đem lại nhiều niềm vui cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tháng 11 này cũng chính là thời điểm chi trả tiền hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp mà có đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp không cần trực tiếp làm thủ tục hưởng mà sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) và người sử dụng lao động phối hợp thực hiện.

Ngày 20/10/2021 là hạn cuối để cơ quan BHXH gửi danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng cho doanh nghiệp để tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin. Sau đó, người sử dụng lao động sẽ tổng hợp lại danh sách những người đã đúng thông tin và những người cần điều chỉnh thông tin với hạn chót là ngày 10/11/2021 phải gửi lại cho cơ quan BHXH.

Những người lao động đúng thông tin sẽ được trả tiền hỗ trợ trong tối đa 10 ngày từ ngày doanh nghiệp gửi lại danh sách cho cơ quan BHXH. Những người có sai sót về thông tin thì thời gian nhận hỗ trợ lên đến 20 ngày.

Như vậy, nếu cơ quan BHXH và doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục nêu trên thì trong tháng 11 này, mọi người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ được chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 116.

3. Điều chỉnh quy định về bảo vệ người lao động khi thực hiện tố cáo

Thông tư số 09/2021/TT-BLĐBXH, ngày 07/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động cũng bắt đầu được áp dụng từ ngày 01/11/2021.

 

Thông tư số

09/2021/TT-BLĐBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021

Theo đó, vấn đề bảo vệ việc làm cho người lao động thực hiện tố cáo sẽ có một vài thay đổi sau:

1- Trình tự, thủ tục bảo vệ người động tố cáo.

Từ ngày 01/11/2021: Áp dụng theo Mục 2 Chương VI Luật Tố cáo.

Trước đó: Thông tư số 08/2021 chỉ quy định về văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm.

2- Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động khi người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người lao động tố cáo.

Từ 01/11/2021: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp mà người lao động phải báo ngay sự việc cho các cơ quan, tổ chức sau:

- Cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

- Tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có).

Trước đó: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc tổ chức đại diện hợp pháp khác của người lao động tại cơ sở phải báo cho các cơ quan, tổ chức sau:

- Cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc tổ chức đại diện hợp pháp cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có).

3- Bỏ quy định về quyết định, thay đổi, bổ sung và chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp.

4. Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa

Thông tư số 71/2021/TT-BTC, ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số  63/NQ-CP  ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/11/2021.

Theo đó, cơ sở thực hiện xã hội hóa (gọi tắt là Cơ sở) thành lập trước ngày 22/07/2016, có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN như sau:

(1) Cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ, cụ thể:

- Theo quy định của pháp luật thuế TNDN kể từ khi đáp ứng được các điều kiện theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg, ngày 10/10/2008.

- Theo quy định của pháp luật thuế TNDN kể từ khi đáp ứng được các điều kiện theo Quyết định số 693/QĐ-TTg, ngày 06/5/2013.

- Theo quy định của pháp luật thuế TNDN kể từ khi đáp ứng được các điều kiện theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg, ngày 22/7/2016.

(2) Cơ sở không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Quyết định trên thực hiện kê khai bổ sung số thuế TNDN còn thiếu (nếu có), tự tính số thuế TNDN phải nộp hoặc cơ quan thuế thực hiện truy thu đến thời điểm đáp ứng điều kiện tại các Quyết định nêu trên.

(3) Cơ sở có thuế TNDN phát sinh tại mục (2) không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế và không tính tiền chậm nộp tính trên số tiền TNDN tạm thời chưa truy thu cho đến 01/11/2021.

Từ ngày 02/11/2021, Cơ sở chưa nộp số thuế TNDN tạm thời chưa thu thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế chưa nộp và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (nếu có).

 

Nguyễn Sơn Hải - Phòng Thanh tra bảo vệ và Pháp chế

 
Tin cùng thư mục :
Bộ phận pháp chế không thể thiếu trong doanh nghiệp Việt Nam
Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Từ tháng 01/2022 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
PC Quảng Ninh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2021
Từ tháng 8/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021
Từ ngày 01/7/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tập huấn pháp luật năm 2016
Thủ tục hồ sơ giải quyết cấp điện
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home