Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, October 23, 2021
 
PC Quảng Ninh xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc
 
2021-09-16 16:19:01

An toàn lao động tại nơi làm việc có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người lao động – yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, PC Quảng Ninh luôn chú trọng xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Theo kết luận của “Hội nghị lao động Quốc tế tổ chức vào tháng 6/2003” thì Văn hóa an toàn tại nơi làm việc là trong đó Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động tham gia tích cực vào việc đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, vệ sinh thông qua một hệ thống với quyền lợi, trách nhiệm được xác định cụ thể. Trong đó nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu.