Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, October 23, 2021
 
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
 
2021-07-28 13:55:24


Ngày 22/7/2021, Tổ kiểm tra của Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 22/01/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề”, đối với 02 Chi bộ Điện lực Bình Liêu và Điện lực Ba Chẽ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình số 08/PCQN-ĐỦCT, ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh về “Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh năm 2021”.

 

Ngày 19/07/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số: 176/QĐ-PCQN-ĐỦ về việc kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 22/01/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề”; do đồng chí Vũ Hữu Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty làm Tổ trưởng.

 


Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh khóa XXIV,

nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Mục đích của kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 22/01/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề”, Trong đó xác định vai trò trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và hướng dẫn các chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Trong 01 ngày, Tổ kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã tiến hành kiểm tra đối với 02 Chi bộ Điện lực Bình Liêu và Điện lực Ba Chẽ.

 

  

Tổ kiểm tra của Đảng ủy Công ty làm việc với Chi bộ Điện lực Bình Liêu

Các chi bộ được kiểm tra đã có sự chuẩn bị chu đáo công tác kiểm tra như về báo cáo, tài liệu, hồ sơ lưu trữ, sổ ghi nghị quyết,… đầy đủ thành phần làm việc với Tổ kiểm tra, gồm các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Ban chi ủy.

Qua làm việc, Tổ kiểm tra nhận thấy: Việc tổ chức việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại 02 chi bộ đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung, yêu cầu theo kế hoạch của Đảng ủy Công ty. Trên cơ sở các văn bản của Đảng ủy Công ty, hằng tháng, các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ đúng thời gian quy định và đã xác định được nội dung sinh hoạt trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời trong tháng. Trước khi sinh hoạt chi bộ, Ban chi ủy chi bộ đã tổ chức họp để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo, xác định những nội dung trọng tâm gắn với đặc thù, thực tế của chi bộ cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết. Hằng năm, các chi bộ đã xây dựng xây dựng kế hoạch, lựa chọn các chuyên đề sinh hoạt tại chi bộ, đã phân công cho cán bộ, đảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến chuyên đề để nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, chuẩn bị báo cáo. Trong điều hành sinh hoạt chuyên đề, chi ủy, Bí thư chi bộ đã nghiên cứu, nắm chắc các vấn đề để gợi mở, phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đảng viên trong tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.

 


Chi bộ Điện lực Ba Chẽ báo cáo Tổ kiểm tra của Đảng ủy Công ty

Tổ kiểm tra đã yêu cầu các chi bộ chủ động khắc phục những hạn chế còn tồn tại của chi bộ, nghiêm túc triển khai thực hiện theo những yêu cầu của Tổ kiểm tra; có báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, tồn tại của chi bộ gửi về Đảng ủy Công ty. Đồng thời, đồng chí Tổ trưởng Tổ kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã chỉ rõ các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

- Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 22/01/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề”.

 

- Nêu cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong sinh hoạt chi bộ; thực hiện dân chủ, nhất là việc thảo luận, kết luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

- Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.

- Sổ tay đảng viên cần được ghi chép đầy đủ nội dung theo quy định, đảng viên tự đăng ký việc làm theo, trên cơ sở đó, chi bộ theo dõi, lấy đây là một trong những cơ sở để đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hằng năm.

- Hằng năm, xây dựng kế hoạch, lựa chọn, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đơn vị, đảm bảo mỗi quý sinh hoạt chuyên đề ít nhất 1 lần, đánh giá việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề.

- Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chuyên đề nhằm làm phong phú hình thức sinh hoạt chi bộ, thu hút, hấp dẫn đảng viên tham gia. Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo các nhóm vấn đề như sau: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị, chi bộ; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong đơn vị,...

 

Nguyễn Sơn Hải - Ban Tuyên giáo Đảng ủy PCQN

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Bình Liêu tổ chức chúc mừng ngày 20.10 cho nữ CNVCLĐ
Điện lực Tiên Yên tổ chức tọa đàm chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Điện lực thị xã Quảng Yên chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Điện lực TP Uông Bí tổ chức Gặp mặt nữ CBCNV nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
Nữ công Điện lực TP Móng Cái: Đẹp mãi người phụ nữ ngành điện
Điện lực Tiên Yên hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021
Đảng ủy PC Quảng Ninh triển khai nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
PC Quảng Ninh tham gia sân chơi “ Sau giờ thứ 8”, nét đẹp văn hóa của CNVC – NLĐ
Đoàn công tác Thành ủy Hạ Long làm việc với Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh
Điện lực Hải Hà tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 

 

Top  |  Home