Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, September 18, 2021
 
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh giám sát kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
 
2021-06-09 16:39:57

Ngày 01/6/2021, Tổ giám sát của Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiến hành giám sát kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại 02 chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty. Ngày 27/05/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số: 122/QĐ-PCQN-ĐỦ, về giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; do đồng chí Vũ Hữu Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty làm Tổ trưởng.

 
 

Các đại biểu tham dự Đại hội XXIV đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Mục đích của giám sát nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Trong đó xác định vai trò trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và hướng dẫn các chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Trong 01 ngày, Tổ giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã tiến hành giám sát đối với 02 Chi bộ trực thuộc gồm: Văn phòng và Phòng Kế hoạch và Vật tư.

 
 

Tổ giám sát của Đảng ủy Công ty làm việc với Chi bộ Phòng Kế hoạch và Vật tư

 

Các đơn vị được giám sát đã có sự chuẩn bị chu đáo công tác giám sát như về báo cáo, tài liệu, hồ sơ lưu trữ, sổ ghi nghị quyết,… mời đầy đủ thành phần tiếp Tổ giám sát, gồm các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, đảng viên của chi bộ.

Qua làm việc, Tổ giám sát nhận thấy: Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại 02 chi bộ nghiêm túc và đầy đủ các nội dung, yêu cầu theo kế hoạch của Công ty. Trên cơ sở các văn bản Công ty đã triển khai, các cấp ủy chi bộ đã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện tại đơn vị cho giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch cho từng năm; thực hiện thông tin, tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đồng chí đảng viên đã xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hằng năm; triển khai việc đăng ký nội dung làm theo đối với từng đảng viên; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hằng tháng đã tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại hạn chế cần phải khắc phục như: Hằng năm các chi bộ chưa xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Các chuyên đề như: Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác vận động quần chúng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên,...

Tổ giám sát đã yêu cầu các chi bộ chủ động khắc phục những hạn chế còn tồn tại của đơn vị, nghiêm túc triển khai thực hiện theo những yêu cầu của Tổ giám sát; có báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, tồn tại của đơn vị gửi về Đảng ủy Công ty. Đồng thời, đồng chí Tổ trưởng Tổ giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã chỉ rõ các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, phương pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên tại đơn vị. Phát huy vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu, đảng viên trong đơn vị.

 Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân và đơn vị.

 Xây dựng kế hoạch và nêu ra các biện pháp cụ thể, nhằm tổ chức thực hiện, khắc phục những hạn chế yếu kém, khuyết điểm của cấp ủy, đơn vị, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII); Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị.

 Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả tại đơn vị; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

 

 

Nguyễn Sơn Hải - Ban Tuyên giáo Đảng ủy PCQN

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Công đoàn cơ sở Điện lực thị xã Đông Triều: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Đại hội Công đoàn Cơ quan Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
PC Quảng Ninh tổ chức trực tuyến Sinh hoạt thường kỳ mạng lưới An toàn, vệ sinh viên tháng 8/2021
Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh thực hiện công tác phát triển Đảng viên mới, bổ sung sức mạnh cho lực lượng đảng viên Chi bộ Trung tâm Điều khiển xa Quảng Ninh
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đảng ủy PC Quảng Ninh tham dự hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Cụm thi số 4 thành phố Hạ Long
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII
Chi bộ Điện lực thành phố Uông Bí tổ chức Lễ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức
Chi bộ Điện lực Hải Hà tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức
Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh về kết quả 05 năm thực hiện quy chế dân chủ và cải cách hành chính
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 

 

Top  |  Home