Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Monday, December 6, 2021
 
Điện lực TP Cẩm Phả triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp EVNNPC theo các tiêu chuẩn đối với các đối tượng CBCNV
 
2020-09-25 15:02:44

Điện lực TP Cẩm Phả đã phổ biến đến toàn thể CBCNV của đơn vị thực hiện về VHDN theo quyết định số: 2222/QĐ-EVNNPC ngày 25/8/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp EVNNPC theo các tiêu chuẩn đối với các đối tượng CBCNV trong toàn Tổng Công ty.

Chúc mừng sinh nhật nhân viên  thể hiện văn hóa đoàn kết

Với hình thức tổ chức tuyên truyền học tập trực tiếp theo từng bộ phận, kết hợp tại các cuộc họp giao ban sản xuất, nhằm mục tiêu mỗi CBCNV phải hiểu rõ được Quy định thực thi VHDN EVNNPC theo các tiêu chuẩn đối với các đối tượng CBCNV, để mỗi đối tượng biết hiểu được sự tốt đẹp của văn hóa qua đó thể hiện ra các hành động, tạo sự gắn kết, lan tỏa những hành động đẹp nhằm mục đích tạo ra sự chuyển biến để thực hiện tốt VHDN.

Quy định thực thi theo các tiêu chuẩn đối với các đối tượng CBCNV trong VHDN EVNNPC đã được CBCNV Điện lực TP Cẩm Phả tích cực hưởng ứng bởi vì đây đều là những điều tốt đẹp nhất mà mỗi tổ chức, con người cần phải rèn luyện  học tập nó được cả nhân loại ghi nhận thực thi.

Thực thi theo các tiêu chuẩn VHDN EVNNPC đã được chuẩn hóa cụ thể với các nội dung chính xúc tích, dễ hiểu, dễ thực hiện đều là những giá trị chân lý của cuộc sống bao gồm:

Về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, Trách nhiệm, Tin cậy, Đoàn kết, Nghĩa tình, Tôn trọng.

Về chuẩn mực hành vi ứng xử nghề nghiệp: Chuyên nghiệp, Thân thiện, Tận tâm, Tinh thông, Tuân thủ, Hợp tác.

Về chuẩn mực văn hóa lãnh đạo, quản lý: Đổi mới - Hành động - Hiệu quả.

Chấp hành đúng Quy trình thể hiện Văn hóa an toàn

Chị Vũ Thị Minh Hiền – Nhân viên phòng Kinh doanh Điện lực cho biết: Qua được học tập Quy định thực thi theo các tiêu chuẩn đối với các đối tượng CBCNV trong VHDN EVNNPC với ba chuẩn mực trong quy định là kim chỉ nam xuyên suốt mọi thời đại, nó là những giá trị và chân lý không bao giờ thay đổi của xã hội cũng như con người nó cũng là mục đích cao cả để toàn thể xã hội, con người hướng tới và học tập theo, thực hiện tốt là tốt cho chính bản thân mình và gia đình nói riêng và xã hội nói chung. Trong những năm qua ngành điện đã triển khai và thực hiện công tác VHDN một cách cụ thể, quyết liệt, sâu rộng và nó đã luôn luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu.

Diễn tập xử lý sự cố thể hiện văn hóa làm việc chuyên nghiệp

Từ chủ trương trên Điện lực TP Cẩm Phả đã tích cực triển khai và tuyên truyền thường xuyên tới CBCNV của đơn vị, để làm tốt công tác VHDN thì bắt buộc phải có tư duy và nhận thức, thực trạng và phải đổi mới mà điểm xuất phát đó phải là bản thân của chính mình, do đó mỗi cá nhân cần phải biết có những việc làm và hành động cụ thể: Chấp hành đúng nội quy lao động, các quy trình quy phạm; Thực hiện tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp; Thực hiện lối sống lành mạnh, tiết kiệm, hòa đồng, gần gũi bạn bè và đồng nghiệp; Thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ, phát ngôn đúng nơi, đúng chỗ các phát biểu, ý kiến tham gia phải mang tính chất xây dựng và vì mục tiêu chung của tập thể; Tích cực học tập rèn luyện nâng cao trình độ về chuyên nghiệp vụ, với tinh thần cầu thị với chủ trương người không biết học của người biết, người biết truyền đạt cho người chưa biết bằng nhiệt huyết và sự tận tâm.

Với tinh thần đổi mới, thực thi VHDN sẽ mang lại những giá trị to lớn về cả tinh thần và vật chất cho chính mình, gia đình, đồng nghiệp và toàn xã hội. Toàn thể CBCNV Điện lực TP Cẩm Phả tiếp tục, tích cực thi đua cam kết phấn đấu thi văn hóa doanh nghiệp EVNNPC theo các tiêu chuẩn đối với các đối tượng CBCNV.

 

                                                           Quang Hưng – Điện lực TP Cẩm Phả

 

 
Tin cùng thư mục :
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 

 

Top  |  Home