Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, February 4, 2023
 
Luật Điện lực
 
2012-09-07 13:46:48
Luật Điện lực do Quốc hội ban hành. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.

 
Tin cùng thư mục :
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home