Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, June 10, 2023

 

 

Văn Bản Pháp Quy
Bộ phận pháp chế không thể thiếu trong doanh nghiệp Việt Nam
Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp của Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Ở Trung ương và các địa phương đang thực hiện nhiều phương án, giải pháp để xúc tiến, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận đầu tư từ 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư xã hội, 55% tổng giá trị sản xuất công nghiệp; hơn 70% kim ngạch xuất khẩu. Vì vậy, các hoạt động giao lưu và kinh doanh, thương mại của các doanh nghiệp không còn chỉ dừng lại ở trong nội bộ địa phương, trong nước mà đã mở rộng ra trong khu vực và nhiều nước trên thế giới. Theo đó, các rủi ro pháp lý nhất là pháp luật và thông lệ quốc tế luôn tiềm ẩn, do đó cần phải có giải pháp phòng ngừa, hạn chế các thiệt hại xảy ra trong giao kết, tranh chấp các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại và các giao dịch khác.
2023-06-01 15:11
-6
Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Trên cơ sở kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ngày 01/7/2022, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã triển khai ban hành văn bản số 2443/PCQN-TTBVPC đến các phòng ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.
2022-11-09 10:56
-210
Từ tháng 01/2022 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Từ tháng 01/2022 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
2021-12-28 16:42
-526
Những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2021
Những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2021
2021-11-03 10:29
-581
PC Quảng Ninh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
Nhận thức được tầm quan trọng của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Theo đó ngày 12/10/2021, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 4302/PCQN-TTBVPC về việc triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 đến các phòng ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc.
2021-10-21 16:27
-594
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2021
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2021
2021-08-31 16:08
-645
Từ tháng 8/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Từ tháng 8/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh có thể khai thác thông tin, tra cứu nội dung trên trình duyệt Web truy cập tại địa chỉ: https://thuvienphapluat.vn, nhập từ khóa: Văn bản... để tìm kiếm.
2021-07-29 15:59
-678
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021
2021-07-01 14:44
-706
Từ ngày 01/7/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Từ ngày 01/7/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh có thể khai thác thông tin, tra cứu nội dung trên trình duyệt Web truy cập tại địa chỉ: https://thuvienphapluat.vn, nhập từ khóa: Văn bản... để tìm kiếm.
2021-07-01 14:35
-706
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tập huấn pháp luật năm 2016
Hàng năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho CBCNV nhằm bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo nâng cao chất lượng cho đội nghũ CBCNV trong toàn Tổng công ty thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2016-06-17 17:28
-2546
12
Top  |  Home