Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, December 1, 2022

 

 

Văn Bản Pháp Quy
Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Trên cơ sở kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ngày 01/7/2022, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã triển khai ban hành văn bản số 2443/PCQN-TTBVPC đến các phòng ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.
2022-11-09 10:56
-19
Từ tháng 01/2022 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Từ tháng 01/2022 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
2021-12-28 16:42
-335
Những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2021
Những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2021
2021-11-03 10:29
-390
PC Quảng Ninh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
Nhận thức được tầm quan trọng của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Theo đó ngày 12/10/2021, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 4302/PCQN-TTBVPC về việc triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 đến các phòng ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc.
2021-10-21 16:27
-403
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2021
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2021
2021-08-31 16:08
-454
Từ tháng 8/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Từ tháng 8/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh có thể khai thác thông tin, tra cứu nội dung trên trình duyệt Web truy cập tại địa chỉ: https://thuvienphapluat.vn, nhập từ khóa: Văn bản... để tìm kiếm.
2021-07-29 15:59
-487
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021
2021-07-01 14:44
-515
Từ ngày 01/7/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Từ ngày 01/7/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh có thể khai thác thông tin, tra cứu nội dung trên trình duyệt Web truy cập tại địa chỉ: https://thuvienphapluat.vn, nhập từ khóa: Văn bản... để tìm kiếm.
2021-07-01 14:35
-515
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tập huấn pháp luật năm 2016
Hàng năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho CBCNV nhằm bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo nâng cao chất lượng cho đội nghũ CBCNV trong toàn Tổng công ty thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2016-06-17 17:28
-2355
Thủ tục hồ sơ giải quyết cấp điện
Thủ tục hồ sơ giải quyết cấp điện
2013-04-01 14:52
-3528
12
Top  |  Home