Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Wednesday, August 10, 2022

 

 

Văn Bản Pháp Quy
Từ tháng 01/2022 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Từ tháng 01/2022 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
2021-12-28 16:42
-222
Những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2021
Những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2021
2021-11-03 10:29
-277
PC Quảng Ninh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
Nhận thức được tầm quan trọng của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Theo đó ngày 12/10/2021, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 4302/PCQN-TTBVPC về việc triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 đến các phòng ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc.
2021-10-21 16:27
-290
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2021
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2021
2021-08-31 16:08
-341
Từ tháng 8/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Từ tháng 8/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh có thể khai thác thông tin, tra cứu nội dung trên trình duyệt Web truy cập tại địa chỉ: https://thuvienphapluat.vn, nhập từ khóa: Văn bản... để tìm kiếm.
2021-07-29 15:59
-374
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021
2021-07-01 14:44
-402
Từ ngày 01/7/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Từ ngày 01/7/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh có thể khai thác thông tin, tra cứu nội dung trên trình duyệt Web truy cập tại địa chỉ: https://thuvienphapluat.vn, nhập từ khóa: Văn bản... để tìm kiếm.
2021-07-01 14:35
-402
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tập huấn pháp luật năm 2016
Hàng năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho CBCNV nhằm bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo nâng cao chất lượng cho đội nghũ CBCNV trong toàn Tổng công ty thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2016-06-17 17:28
-2242
Thủ tục hồ sơ giải quyết cấp điện
Thủ tục hồ sơ giải quyết cấp điện
2013-04-01 14:52
-3415
Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và văn hóa EVN, hồ sơ nhãn hiệu EVN
Từ ngày 16 đến ngày 18/11/2010 tại trường Đại học Điện lực, Tổng công ty điện lực miền Bắc đã phối hợp với trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Pháp chế, văn hóa EVN, Hồ sơ nhãn hiệu EVN.
2012-06-21 14:41
-3699
Top  |  Home