Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, October 23, 2021

 

 

Thông Tin dự án đầu tư
Điện lực Tiên Yên tổ chức bàn bàn giao tim mốc xây dựng công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp theo phương án đa chia đa nối
Sáng ngày 08/10, tại xã Tiên lãng – huyện Tiên Yên, Điện lực Tiên Yên tổ chức bàn giao giao tim mốc xây dựng công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp theo phương án đa chia đa nối (MDMC) cho đơn vị xây lắp để triển khai thi công xây dựng.Tham gia công tác bàn giao tuyến có các đại diện:Điện lực Tiên Yên, Ban quản lý dự án – Công ty Điện lực Quảng Ninh, Phòng kinh tế hạ tầng huyện Tiên Yên, UBND xã Tiên Lãng và nhà thầu.
2021-10-12 10:45
-8
Công ty Điện lực Quảng Ninh đóng điện MBA T2 Quảng Hà dự án nâng công suất lắp MBA T2 TBA 110kV Quảng Hà (E5.19)
Ngày 26/9/2021, Công ty Điện lực Quảng Ninh đóng điện xung kích đưa MBA T2 trạm 110kV Quảng Hà vào vận hành cấp điện phụ tải khu vực huyện Hải Hà tình Quảng Ninh, hoàn thành tiến độ đề ra, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương khu vực miền Đông, tỉnh Quảng Ninh.
2021-10-04 16:17
-16
PC Quảng Ninh: Tích cực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng năm 2021, sớm đưa vào sử dụng
Trước bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn ra rất phức tạp, công tác đầu tư xây dựng cơ bản gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) cũng đã và đang tập trung chỉ đạo, phối hợp với các nhà thầu thi công tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án đưa vào sử dụng.
2021-09-20 16:19
-30
PC Quảng Ninh đóng điện MBA T2 Cái Lân dự án nâng công suất lắp đặt MBA T2 TBA 110 kV Cái Lân (E5.11)
Vừa qua, sau một thời gian thi công liên tục, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã đóng điện xung kích MBA T2 – 25MVA – 115/38,5/23kV trạm biến áp 110kV Cái Lân thành công, đánh dấu cột mốc lịch sử của dự án, là trạm biến áp 110kV kỹ thuật số đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh.
2021-08-13 15:25
-68
Dự án: Lắp đặt ngăn lộ 22kV (C41) TBA 110kV Mông Dương.
Dự án: Lắp đặt ngăn lộ 22kV (C41) TBA 110kV Mông Dương.
2021-08-04 15:44
-77
Dự án: Lắp đặt tụ bù trên lưới điện trung áp năm 2021
Dự án: Lắp đặt tụ bù trên lưới điện trung áp năm 2021
2021-08-04 15:42
-77
Dự án: Xây dựng các xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Cao Thắng
Dự án: Xây dựng các xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Cao Thắng
2021-06-29 08:16
-113
PC Quảng Ninh: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng năm 2021
Trong những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) cũng đã và đang tập trung chỉ đạo, phối hợp với các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ tăng trưởng KT-XH. Đặc biệt, để vận hành lưới điện an toàn, ổn định và liên tục trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, năm 2021, Công ty đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để sớm hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn.
2021-06-17 16:17
-125
Dự án: Cải tạo các đường dây 673 và 674 E5.1 Mông Dương từ cấp điện áp 6kV lên 22kV
Dự án: Cải tạo các đường dây 673 và 674 E5.1 Mông Dương từ cấp điện áp 6kV lên 22kV
2021-06-03 15:48
-139
Dự án: Chống quá tải các TBA và cải tạo lưới điện khu vực thành phố Cẩm Phả năm 2021
Dự án: Chống quá tải các TBA và cải tạo lưới điện khu vực thành phố Cẩm Phả năm 2021
2021-05-28 14:00
-145
12
Top  |  Home