Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, June 10, 2023

 

Hóa đơn điện tử
Hướng dẫn đăng ký để tra cứu hóa đơn điện tử
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN TRANG WEB CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG DÙNG ĐIỆN
2015-08-03 11:07
-2865
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ.
Từ ngày 1/5/2015, Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai việc phát hành hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy truyền thống trong thanh toán tiền điện. Để tìn hiểu về hóa đơn điện tử chúng tôi tóm tắ sơ lược như sau:
2015-04-23 09:25
-2967
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Giao dịch điện tử phát triển ngày càng nhanh chóng, là xu thế chung trên toàn cầu. Một trong những loại hình giao dịch điện tử là việc sử dụng hoá đơn điện tử trong hoạt động mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
2015-04-23 08:56
-2967
Top  |  Home