Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, June 10, 2023

 

Dịch vụ xây dựng sửa chữa
PC Quảng Ninh: 28 công nhân Điện lực trực thuộc được huấn luyện vệ sinh cách điện Hotline lưới điện phân phối đang vận hành bằng nước áp lực cao
Từ ngày 04 đến 08/5/2020, tại thành phố Hạ Long, Công ty Điện lực Quảng Ninh phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức lớp Huấn luyện công nhân vệ sinh cách điện Hotline lưới điện phân phối đang vận hành bằng nước áp lực cao, cho 28 công nhân của Đội quản lý vận hành lưới điện trung hạ thế các điện lực trực thuộc.
2020-05-11 13:49
-1122
Top  |  Home