Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, December 1, 2022

 

 

Tài liệu tham khảo
Tổng hợp điểm mới Bộ luật Lao động 2019 sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2021
Tổng hợp điểm mới Bộ luật Lao động 2019 sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2021
2020-12-16 15:47
-712
Luật Điện lực
Luật Điện lực do Quốc hội ban hành. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.
2012-09-07 13:46
-3734
Top  |  Home