Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, June 10, 2023

 

 

Thu tiền điện
Ứng dụng công nghệ mã vạch trong thu tiền điện, chấm xóa nợ và quyết toán tiền điện
Với mục tiêu nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ khách hàng; Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc triển khai áp dụng công nghệ mã vạch trong việc thu tiền điện, chấm xóa nợ và quyết toán hóa đơn tiền điện của khách hàng trên toàn tỉnh.
2013-12-27 09:14
-3449
Top  |  Home