Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, June 10, 2023

  

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  

  • Tên giao dịch:   CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH (Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PCQN)
  • Giám đốc Công ty:  Nguyễn Thanh Tĩnh
  • Công ty Điện lực Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 721/ QĐ- EVN NPC ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
  • Trụ sở chính:  Km5 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
  • Điện thoại: 84-332-210302 - Fax: 84-333-835802

  

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  

  • Tên giao dịch:   CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH (Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PCQN)
  • Giám đốc Công ty:  Nguyễn Thanh Tĩnh
  • Công ty Điện lực Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 721/ QĐ- EVN NPC ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
  • Trụ sở chính:  Km5 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
  • Điện thoại: 84-332-210302 - Fax: 84-333-835802
Top  |  Home