Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, October 23, 2021
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 69
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 7h30 : 23/10/202117h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Làm 5S kết hợp giảm tổn thất, cân pha Lộ 2 TBA Ủy Ban huyện.ỦY BAN HUYỆN (400KVA)Cắt AB lộ 2 TBA Ủy Ban huyện26PA03BCĐiện Lực Ba Chẽ
2 8h00 : 23/10/202117h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACẩm Đông 12TBA Cẩm Đông 1297PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
3 8h00 : 23/10/202117h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACẩm Trung 19TBA Cẩm Trung 19199PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
4 8h00 : 23/10/202117h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnCẩm Sơn 2Lộ 359PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
5 7h30 : 23/10/202110h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bảo dưỡng căn chỉnh DCL đường dây trung thế 475-7E5.19/25 và 475-7E5.19/41TBA Quảng Minh 5Sau TBA90PA03HHĐiện lực Hải Hà
6 4h00 : 23/10/202121h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối mạch nhất thứ, thị thứ lắp đặt ghép nối ETE về TTĐKXLDA371-E5.4***371-E5.4 11PA03HLĐiện Lực Hạ Long
7 8h00 : 23/10/202116h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Làm BPAT phục vụ thay 1 pha khoảng dây từ cột 16-1 đến 16-2 đường dây 371 E5.4LDA471-E5.4***471-E5.4 362PA03HLĐiện Lực Hạ Long
8 4h00 : 23/10/202121h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối mạch nhất thứ, thị thứ lắp đặt ghép nối ETE về TTĐKXLDA373-E5.4***373-E5.4 8PA03HLĐiện Lực Hạ Long
9 7h30 : 23/10/20219h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đảo thứ tự pha đường dây 473HBLDA473-E5.26-2***473-E5.26-2 ( Hoành Bồ )Từ DCL473-1HB đến DPT ĐR-1960PA03HLĐiện Lực Hạ Long
10 10h30 : 23/10/202111h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại tủ số 1, 10 lộ 3 TBA Hồng Hà 14Hồng Hà 14 (560kVA)Cắt AB Lộ 3 TBA Hồng Hà 1499PA03HLĐiện Lực Hạ Long
11 10h30 : 23/10/202111h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo, Đấu nối cáp VX kéo mới vào AB lộ 5 TBA Hà Lầm 5-Tại tủ hạ thế TBA Hà Lầm 5Hà Lầm 5 (560kVA)Cắt điện TBA Hà Lầm 5312PA03HLĐiện Lực Hạ Long
12 8h30 : 23/10/20219h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại cột số 1, 3 lộ 2 TBA Hồng Hà 14Hồng Hà 14 (560kVA)Cắt AB Lộ 2 TBA Hồng Hà 1470PA03HLĐiện Lực Hạ Long
13 9h30 : 23/10/202110h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại cột số 8 lộ 1 TBA Hồng Hà 14Hồng Hà 14 (560kVA)Cắt AB Lộ 1 TBA Hồng Hà 14113PA03HLĐiện Lực Hạ Long
14 8h30 : 23/10/20219h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại cột số 2, 6 lộ 1, lộ 4 TBA Hồng Hải 24Hồng Hải 24 (400kVA)Cắt AB Lộ 1,4 TBA Hồng Hải 2428PA03HLĐiện Lực Hạ Long
15 10h30 : 23/10/202111h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại tủ số 2, 3 lộ 2 TBA Hồng Hải 25Hồng Hải 25 (560kVA)Cắt AB Lộ 2 TBA Hồng Hải 2517PA03HLĐiện Lực Hạ Long
16 8h00 : 23/10/202111h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển công tơ xử lý đơn thư kiến nghị tổ 3 khu 1 P Hà Khánh-Tại cột số 1, 4, 5 lộ 5 TBA Hà Lầm 5Hà Lầm 5 (560kVA)Cắt AB Lộ 5 TBA Hà Lầm 522PA03HLĐiện Lực Hạ Long
17 8h30 : 23/10/20219h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại cột số 2, 6 lộ 1, lộ 4 TBA Hồng Hải 24Hồng Hải 24 (400kVA)Cắt AB Lộ 4 TBA Hồng Hải 247PA03HLĐiện Lực Hạ Long
18 9h00 : 23/10/20219h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, kiểm định TI TBA.Thắng Lợi 1Sau chì FCO240PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
19 10h00 : 23/10/202110h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, kiểm định TI TBA.Ngọc Vừng 1Sau chì FCO116PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
20 10h00 : 23/10/202113h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt xà phụ, sứ đỡ lèo, đấu nối 01 tụ bù 24kV tại cột 47 lộ 475NVLDA475-E5.27-63-230***LDA475NVSau DCL 475-1NVU173PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
21 10h50 : 23/10/202111h20 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, kiểm định TI TBA.Thắng Lợi 3Sau chì FCO52PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
22 9h50 : 23/10/202110h20 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, kiểm định TI TBA.Thắng Lợi 2Sau chì FCO89PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
23 11h30 : 24/10/202112h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBABình dân 3Sau chì FCO131PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
24 13h00 : 24/10/202113h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAĐài Xuyên 1Sau chì FCO155PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
25 17h40 : 24/10/202118h10 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAĐông Xá 6Sau DCL310PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
26 8h10 : 24/10/20218h40 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBATĐC Đoàn Kết 9Sau chì FCO9PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
27 13h40 : 24/10/202114h10 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBABình Dân 2Sau chì FCO100PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
28 14h20 : 24/10/202114h50 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBACái Rồng 8Sau DCL78PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
29 17h00 : 24/10/202117h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAVạn Yên 4Sau DCL104PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
30 13h00 : 24/10/202113h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBACái Rồng 12Sau ngăn lộ -3 RMU Cái RỒng 1212PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
31 17h40 : 24/10/202118h10 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAVạn Yên 2Sau chì FCO78PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
32 10h10 : 24/10/202110h40 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAĐoàn Kết 4Sau chì FCO86PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
33 14h20 : 24/10/202114h50 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAĐÀI XUYÊN 4Sau chì FCO133PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
34 8h10 : 24/10/20218h40 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAHạ Long 1Sau DCL247PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
35 15h40 : 24/10/202116h10 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBACái Rồng 14Sau DCL188PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
36 8h50 : 24/10/20219h20 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAĐoàn Kết 3Sau chì FCO57PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
37 15h00 : 24/10/202115h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAĐài Xuyên 2Sau DCL đầu trạm156PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
38 10h50 : 24/10/202111h20 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAĐoàn Kết 5Sau chì FCO103PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
39 15h40 : 24/10/202116h10 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAĐài Xuyên 3Sau chì FCO40PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
40 16h20 : 24/10/202116h50 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBACái Rồng 2Sau DCL324PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
41 17h00 : 24/10/202117h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAĐông Xá 9Sau DCL286PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
42 10h10 : 24/10/202110h40 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBACái Rồng 11Sau DCL264PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
43 9h30 : 24/10/202110h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAĐoàn Kết 7Sau chì FCO180PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
44 8h50 : 24/10/20219h20 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAHạ Long 7Sau DCL100PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
45 15h00 : 24/10/202115h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBACái Rồng 9Sau DCL256PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
46 10h50 : 24/10/202111h20 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBACái Rồng 6Sau DCL157PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
47 11h30 : 24/10/202112h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBACái Rồng 15Sau DCL79PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
48 16h20 : 24/10/202116h50 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAVạn Yên 3Sau chì FCO42PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
49 7h30 : 24/10/20218h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAHạ Long 6Sau DCL156PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
50 13h40 : 24/10/202114h10 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBACái Rồng 20Sau ngăn lộ -3 RMU Cái RỒng 2017PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
51 7h30 : 24/10/20218h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA & Kiểm định TI TBAĐoàn Kết 6Sau DCL đầu trạm95PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
52 7h00 : 24/10/202115h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế DCL 22kV tại cột số 21 ĐZ 473E.34 ( Kết hợp mất điện TBA 110KV E5.34)LDA482-E5.21Cắt DCL 473-7E5.34/01 ; cắt DCL 473-1MTH ( Kết hợp mất điện TBA 110KV E5.34)0PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
53 0h00 : 24/10/20214h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo các đường dây 110KV cấp điện cho TBA E5.21 và E5.34LDA482-E5.21Cắt MC 471 E5.34333PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
54 7h30 : 24/10/202112h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra thử nghiệm MC recloser 484THA thuộc đường dây 484E5.21 ( kết hợp mất điện trạm 110KV E5.21)LDA484-E5.21ĐD 22kV lộ 484E5.21 sau DCL 484-7E5.21/23 ( Kết hợp mất điện TBA 110KV E5.34)0PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
55 0h00 : 24/10/20210h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo các đường dây 110KV cấp điện cho TBA E5.21 và E5.34LDA373-E5.21***373-E5.21Cắt MC 372E5.340PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
56 0h00 : 24/10/20214h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo các đường dây 110KV cấp điện cho TBA E5.21 và E5.34LDA482-E5.21Cắt MC 475 E5.341PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
57 9h30 : 24/10/202111h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp; kiểm tra tiếp xúc trung, hạ thế tại TBA Hiệp Hòa 2 ( kết hợp mất điện TBA 110KV E5.21)Hiệp Hòa 2Cắt TBA Hiệp Hòa 2 ( Kết hợp mất điện TBA 110KV E5.34)0PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
58 0h00 : 24/10/20214h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo các đường dây 110KV cấp điện cho TBA E5.21 và E5.34LDA471-E5.21Cắt MC 471 E5.210PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
59 8h00 : 24/10/20219h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp; kiểm tra tiếp xúc trung, hạ thế tại TBA Sông Khoai 2 ( kết hợp mất điện TBA 110KV E5.21)Sông Khoai 2Cắt TBA Sông Khoai 2 ( Kết hợp mất điện TBA 110KV E5.34)0PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
60 0h00 : 24/10/20214h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo các đường dây 110KV cấp điện cho TBA E5.21 và E5.34; Kết hợp cải tạo từ cột 06 đến 22 ĐZ 484 E5.21LDA484-E5.21***484-E5.21Cắt MC 484 E5.218111PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
61 0h00 : 24/10/20214h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo các đường dây 110KV cấp điện cho TBA E5.21 và E5.34LDA478-E5.21Cắt MC 478 E5.2112699PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
62 0h00 : 24/10/20214h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo các đường dây 110KV cấp điện cho TBA E5.21 và E5.34LDA482-E5.21Cắt MC 482 E5.212679PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
63 0h00 : 24/10/20214h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo các đường dây 110KV cấp điện cho TBA E5.21 và E5.34LDA482-E5.21Cắt MC 473 E5.341097PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
64 0h00 : 24/10/20214h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo các đường dây 110KV cấp điện cho TBA E5.21 và E5.34LDA475-E5.21***475-E5.21Cắt MC 475 E5.212798PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
65 0h00 : 24/10/20214h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo các đường dây 110KV cấp điện cho TBA E5.21 và E5.34LDA473-E5.21***473-E5.21Cắt MC 473 E5.217955PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
66 0h00 : 24/10/20214h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo các đường dây 110KV cấp điện cho TBA E5.21 và E5.34LDA480-E5.21Cắt MC 480E5.213385PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
67 7h30 : 25/10/202116h30 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Làm 5S đường dây hạ thế dọc tuyến đường 18A tại lộ 2, lộ 3 TBA Mạo Khê 14Mạo Khê 14Lộ 2, lộ 3 TBA Mạo Khê 14311PA03DTĐiện Lực Đông Triều
68 1h00 : 25/10/202123h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối mạch nhất thứ, thị thứ lắp đặt ghép nối ETE về TTĐKXLDA374-E5.4***374-E5.4 4PA03HLĐiện Lực Hạ Long
69 7h30 : 26/10/202116h30 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Làm 5S đường dây hạ thế dọc tuyến đường 18A tại lộ 2, lộ 3, lộ 4 TBA Mạo Khê 12Mạo Khê 12Lộ 2, lộ 3, lộ 4 TBA Mạo Khê 12202PA03DTĐiện Lực Đông Triều


Đăng ký
Quên mật khẩu ?Đăng ký
Quên mật khẩu ?

Top  |  Home