Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Wednesday, August 10, 2022
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 48
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 9h00 : 10/08/202210h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cấp mới công tơ 3 pha KH: Cty TNHH XD và PT tại cột 19 lộ 2 ĐZ 0.4kV TBA: Lương Mông 1.LƯƠNG MÔNG 1 (75kVA)Lộ 2 ĐZ 0.4kV TBA: Lương Mông 1.25PA03BCĐiện Lực Ba Chẽ
2 9h30 : 10/08/202211h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACửa Ông 22Cửa Ông 22153PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
3 9h30 : 10/08/202211h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBATiểu đoàn 181Tiểu đoàn 1811PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
4 10h00 : 10/08/202212h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACẩm Thạch 9Cẩm Thạch 9217PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
5 8h00 : 10/08/202210h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACửa Ông 21Cửa Ông 21118PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
6 8h00 : 10/08/202210h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACẩm Phú 6Cẩm Phú 6307PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
7 13h30 : 10/08/202215h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBAT2 KĐT Quang HanhT2 KĐT Quang Hanh6PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
8 13h30 : 10/08/202215h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACẩm Thạch 17Cẩm Thạch 17153PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
9 9h30 : 10/08/202211h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACẩm Thạch 18Cẩm Thạch 18198PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
10 13h30 : 10/08/202215h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACẩm Đông 16Cẩm Đông 16169PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
11 14h30 : 10/08/202216h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBAT5 KĐT Quang HanhT5 KĐT Quang Hanh60PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
12 10h00 : 10/08/202212h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACẩm Tây 8Cẩm Tây 8181PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
13 9h30 : 10/08/202211h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACái Tăn 1Cái Tăn 139PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
14 8h00 : 10/08/202210h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACửa Ông 12Cửa Ông 12244PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
15 8h00 : 10/08/202210h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBAChung cư Cẩm ThủyChung cư Cẩm Thủy16PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
16 13h30 : 10/08/202215h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBAT2 HCCT2 HCC2PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
17 13h30 : 10/08/202215h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACửa Ông 15Cửa Ông 15138PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
18 8h00 : 10/08/202210h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACẩm Thạch 16Cẩm Thạch 16180PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
19 8h00 : 10/08/202210h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACẩm Bình 13Cẩm Bình 1321PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
20 14h30 : 10/08/202216h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBAT3 HCCT3 HCC3PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
21 9h30 : 10/08/202211h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBAT1 HCCT1 HCC2PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
22 8h30 : 10/08/202211h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBAMông Dương 6Mông Dương 6381PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
23 10h00 : 10/08/202212h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBAHà LoanHà Loan93PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
24 9h30 : 10/08/202211h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa TBACẩm Thủy 6Cẩm Thủy 6343PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
25 8h30 : 10/08/20229h45 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đảo thứ tự pha ĐZ 35kV tại cột DCL 373-7E5.6/144-192TBA Quảng An 5ĐZ Sau DCL 373-7E5.6/144-161 đến DCL 312-2MSC26PA03HHĐiện lực Hải Hà
26 16h00 : 10/08/202216h40 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế đế chống sét van 24kV pha B TBA Quảng Điền 3/473E5.19TBA Quảng Điền 3sau TBA96PA03HHĐiện lực Hải Hà
27 7h30 : 10/08/202210h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ xinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc đầu cốt ty sư hạ áp mặt MBA trạm biến áp Công ty gạch thắng lợi 1, 2/473E5.19TBA Thắng Lợi 1, 2, 3sau TBA1PA03HHĐiện lực Hải Hà
28 14h30 : 10/08/202216h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc đầu cốt pha B sau AB lộ 2 TBA Quảng Điền 1/473E5.19 sau đo CBM.TBA Quảng Điền 1sau TBA265PA03HHĐiện lực Hải Hà
29 15h30 : 10/08/202217h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp bắt lại các tiếp xúc cao, hạ thế kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA ( Danh mục SX khác)Tại TBA Cty TNHHDV nhà hàng DHANhà hàng DHA (250kVA)TBA Cty TNHHDV nhà hàng DHA0PA03HLĐiện Lực Hạ Long
30 10h00 : 10/08/202211h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp bắt lại các tiếp xúc cao, hạ thế kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA ( Danh mục SX khác)Tại TBA Cty CP Minh Anh(Công ty Cổ phần Minh Anh) TT T.Mại Hồng Hà (1250)TBA Cty CP Minh Anh2PA03HLĐiện Lực Hạ Long
31 8h00 : 10/08/202211h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha, tăng cường tiếp xúcTại các cột, tủ hạ áp lộ 1;2;3;4 thuộc TBA Yết Kiêu 24Yết Kiêu 24 (560kVA)lộ 1;2;3;4 thuộc TBA Yết Kiêu 24211PA03HLĐiện Lực Hạ Long
32 13h30 : 10/08/202217h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha, tăng cường tiếp xúcTại các cột, tủ hạ áp lộ 1;2;3;4 thuộc TBA Yết Kiêu 7Yết Kiêu 7 (400kVA)lộ 1;2;3;4 thuộc TBA Yết Kiêu 7228PA03HLĐiện Lực Hạ Long
33 14h00 : 10/08/202217h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hẵm lại dây dãn, lấy lại độ võngTại Khoảng cột 5 sang 6, 8 sang 9, 10 lộ 2 Trạm Bãi Cháy 1Bãi Cháy 1-400kVAlộ 2 Trạm Bãi Cháy 17PA03HLĐiện Lực Hạ Long
34 10h00 : 10/08/202211h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : NCS 3F KH Lê Thị Thu Huyền Tại cột số 9 lộ 3 TBA Hồng Hà 17Hồng Hà 17 (560kVA)lộ 3 TBA Hồng Hà 171PA03HLĐiện Lực Hạ Long
35 14h00 : 10/08/202217h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bắt lại tiếp xúc lèo, tiếp xúc ghíp đấu công tơCột 1, 2,3 lộ 6 Trạm Bãi Cháy 29 /471 E5.4Bãi Cháy 29-630kVAlộ 6 Trạm Bãi Cháy 2948PA03HLĐiện Lực Hạ Long
36 14h00 : 10/08/202215h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp bắt lại các tiếp xúc cao, hạ thế kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA ( Danh mục SX khác)Tại TBA Hộ KD Nguyễn Hồng ThanhNguyễn Hoàng Thanh (1000)TBA Hộ KD Nguyễn Hồng Thanh1PA03HLĐiện Lực Hạ Long
37 8h30 : 10/08/20229h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp bắt lại các tiếp xúc cao, hạ thế kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA ( Danh mục SX khác)Tại TBA Cty TNHH Phúc AnCty TNHH TM Phúc AnTại TBA Cty TNHH Phúc An2PA03HLĐiện Lực Hạ Long
38 14h00 : 10/08/202215h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Định Kỳ Công Tơ Tổng Trạm: Tại Ngăn Đo Lường Tủ Hạ Thế TBA Trung Tâm Truyền Thông Và Văn Hóa Huyện Tiên Yên /972 E5.6.TT VH TRUYỀN THÔNG HUYỆN TIÊN YÊNTBA Trung Tâm Truyền Thông Và Văn Hóa Huyện Tiên Yên /972 E5.6.2PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
39 9h10 : 10/08/202210h10 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Định Kỳ Công Tơ Tổng Trạm: Tại Ngăn Đo Lường Tủ Hạ Thế TBA Công Ty TNHH 1 TV Chế Biến Lâm Sản Hưng Minh 2 /974 E5.6.C. TY TNHH 1TV CHẾ BIẾN LÂM SẢN HƯNG MINH 2TBA Công Ty TNHH 1 TV Chế Biến Lâm Sản Hưng Minh 2 /974 E5.6.1PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
40 8h00 : 10/08/20229h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Định Kỳ Công Tơ Tổng Trạm: Tại Ngăn Đo Lường Tủ Hạ Thế TBA Công Ty CP PT XD & TM 909 /974 E5.6.C. TY CP PHÁT TRIỂN XD & TM SỐ 909TBA Công Ty CP PT XD & TM 909 /974 E5.6.1PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
41 15h20 : 10/08/202216h20 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Định Kỳ Công Tơ Tổng Trạm: Tại Ngăn Đo Lường Tủ Hạ Thế TBA Công Ty CP AN SINH /371 E5.6.C. TY CỔ PHẦN AN SINHTBA Công Ty CP AN SINH /371 E5.6.1PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
42 10h30 : 10/08/202211h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Định Kỳ Công Tơ ( Gián tiếp) KH: Công Ty TNHH XD & TM Phú Long QN. Tại Cột Số 01 Lộ 2 TBA Chợ TT Tiên Yên/ 972 E5.6.CHỢ TRUNG TÂMT Lộ 2 TBA Chợ TT Tiên Yên/ 972 E5.6.1PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
43 5h00 : 10/08/202218h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn từ cột 59-1 đến cột 59-13/372 E5.16, (chờ đấu nối ở chân cột 59)LDA372-E5.16***Trục chính lộ 372-E5.16ĐZ 372 E5.16 đoạn sau khoảng dây từ cột 59 đến DCL 372-7 E5.16/59-1A1713PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
44 5h00 : 10/08/20226h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo khoảng dây từ cột 59 đến DCL 372-7 E5.16/59-1ALDA372-E5.16***Trục chính lộ 372-E5.16ĐZ 372 E5.16 đoạn sau DPT-H 372-7 E5.16/53173PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
45 15h30 : 10/08/202218h30 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo và đấu lại khoảng dây từ DCL 372-7 E5.16/59-1A đến cột 59/372 E5.16LDA372-E5.16***Trục chính lộ 372-E5.16ĐZ 372 E5.16 đoạn sau DPT-H 372-7 E5.16/53173PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
46 9h00 : 10/08/202210h00 : 10/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tháo điểm cấp nguồn DZ 22 kV trạm Vân Hải 2LDA475-E5.27-63-129***Nhánh rẽ 475 QL,475MCsau DCL 475-1BS21531PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
47 5h30 : 11/08/202217h00 : 11/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Khắc phục các tồn tại: Thay xà, sứ tại các vị trí 18-108; 17-109; 17-110; lắp chụp ngọn cột các vị trí 17-114 đến 17-114-3; Kéo thay dây dẫn từ cột 17-110 đến 17-114-3 và đấu nối hoàn thiện/372E5.23 DPT-H 372-7E5.23/17-92Đoạn đường dây 372E5.23 sau sau DPT-H 372-7/E5.23 XS-TL/17-921268PA03DTĐiện Lực Đông Triều
48 8h00 : 11/08/202211h00 : 11/08/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối tuyến đường dây 22kV và 02 TBA 630KVA-22/0,4kV Dự án cấp điện phụ vụ thi công dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân IILDA478-E5.7*** Đường dây 478-E5.7DCL 478-7E5.7/32-171507PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái


Đăng ký
Quên mật khẩu ?Đăng ký
Quên mật khẩu ?

Top  |  Home