Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, June 10, 2023
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 119
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 12h00 : 10/06/202317h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Ba Chẽ dự kiến ngừng cấp điện ĐZ 379E5.1 từ 12 giờ 00 ngày 10 - 06 - 2023 đến 17 giờ 00 ngày 10 - 06 - 2023 để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Thông tin chi tiết xin liên hệ 19006769. Trân trọng cảm ơnMẠCH VÒNG 379-E5.1 604PA03BCĐiện Lực Ba Chẽ
2 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lại.LDA371-E5.6-160B Nr Khe VàSau MC371KVA/371-E5.6342PA03BLĐiện Lực Bình Liêu
3 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lại.LDA371-E5.6-228 Nr Trình TườngSau MC371TTU/371-E5.6250PA03BLĐiện Lực Bình Liêu
4 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lại.LDA371-E5.6-189 Nr Loòng VàiSau MC371LHO/371-E5.6769PA03BLĐiện Lực Bình Liêu
5 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lại.LDA371-E5.6-156B Nr Húc ĐộngSau MC371HĐ/371E5.61137PA03BLĐiện Lực Bình Liêu
6 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lại.LDA371-E5.6-206 Nr Nà ĐangSau MC371TNĐ/371-E5.6255PA03BLĐiện Lực Bình Liêu
7 14h30 : 10/06/202321h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA372-E5.5***372-E5.5ĐZ 473E5.221486PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
8 7h00 : 10/06/202321h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA 110kV E5.1LDA473-E5.1***473-E5.1ĐZ 473E5.13632PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
9 13h00 : 10/06/202320h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA473-E5.1***473-E5.1ĐZ 473E5.13632PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
10 13h00 : 10/06/202320h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA476-E5.5***476-E5.5ĐZ 476E5.52761PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
11 12h00 : 10/06/202319h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA379-E5.1***379-E5.1ĐZ 379E5.11878PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
12 14h30 : 10/06/202321h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA478-E5.5***478-E5.5ĐZ 478E5.51564PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
13 9h00 : 10/06/202316h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA472-E5.22***472-E5.22ĐZ 472E5.224210PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
14 14h30 : 10/06/202321h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA477-E5.22***477-E5.22ĐZ 477E5.226097PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
15 9h30 : 10/06/202316h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA472-E5.5***472-E5.5ĐZ 472E5.53717PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
16 9h00 : 10/06/202316h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA474-E5.5***474-E5.5ĐZ 474E5.53523PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
17 9h30 : 10/06/202316h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA376-E5.1***376-E5.1ĐZ 376E5.1152PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
18 9h00 : 10/06/202316h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA477-E5.5***477-E5.5ĐZ 477E5.58604PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
19 9h00 : 10/06/202316h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA474-E5.22***474-E5.22ĐZ 474E5.224352PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
20 9h30 : 10/06/202316h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA471-E5.1***471-E5.1ĐZ 471E5.11583PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
21 14h30 : 10/06/202321h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA372-E5.5***372-E5.5ĐZ 372E5.51227PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
22 0h30 : 10/06/20236h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA471-E5.5***471-E5.5ĐZ 471E5.57797PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
23 13h30 : 10/06/202320h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA471-E5.5***471-E5.5ĐZ 471E5.5 (474E5.10)312PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
24 7h00 : 10/06/202321h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA 110kV E5.1LDA471-E5.1***471-E5.1ĐZ 471E5.11583PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
25 14h30 : 10/06/202321h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA473-E5.5***473-E5.5ĐZ 473E5.52062PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
26 0h30 : 10/06/20234h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện,MC 478E5.23Đường dây 478E5.23309PA03DTĐiện Lực Đông Triều
27 21h00 : 10/06/20232h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnMC 377E5.23Đường dây 377 E5.231338PA03DTĐiện Lực Đông Triều
28 21h00 : 10/06/20232h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnMC 480 MKĐường dây 480E5.237067PA03DTĐiện Lực Đông Triều
29 21h00 : 10/06/20232h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnMC 479E5.23Đường dây 471 E5.238361PA03DTĐiện Lực Đông Triều
30 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện,MC 476E5.23Đường dây 476E5.235345PA03DTĐiện Lực Đông Triều
31 14h30 : 10/06/202319h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện,MC 472E5.23Đường dây sau MC 472E5.233494PA03DTĐiện Lực Đông Triều
32 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, MC 372TA/372E5.23Đường dây sau MC 372TA/372E5.233762PA03DTĐiện Lực Đông Triều
33 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện,MC 474ĐT/474E5.23Đường dây sau MC 474ĐT/474E5.237385PA03DTĐiện Lực Đông Triều
34 21h00 : 10/06/20232h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnMC 471E5.23Đường dây 471 E5.239256PA03DTĐiện Lực Đông Triều
35 8h00 : 10/06/202310h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế biến dòng điện TI không đủ tiêu chuẩn vận hành KH công ty CP XNK Q.Ninh theo kiến nghị Tại cột số 90-37-12-20A ĐZ 475E5.19LDA475-E5.19-90-37-12***Nhánh vào Quảng Đức 10ĐZ sau DCL 475-7E5.19/90-37-12-118PA03HHĐiện lực Hải Hà
36 0h30 : 10/06/20234h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA373-E5.6-157***Nhánh rẽ Đầm Buônsau MC 371BSO/371E5.422180PA03HHĐiện lực Hải Hà
37 0h30 : 10/06/20234h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA373-E5.6***Đường trục 373E5.6sau MC 373E5.421724PA03HHĐiện lực Hải Hà
38 0h30 : 10/06/20234h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA373-E5.6-144***Nhánh vào Quảng An, Quảng Lâm, Quảng lợi, Quảng Tânsau MC 375E5.423861PA03HHĐiện lực Hải Hà
39 8h30 : 10/06/20239h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc trên đường dây hạ áp Tại khoảng cột 2.11 đến 2.13 Lộ 2 TBA Hà Khánh 7Hà Khánh 7 (250kVA)Một phần phường Hà Khánh63PA03HLĐiện Lực Hạ Long
40 13h00 : 10/06/202318h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA372-E5.4-61***Trạm TG Đồng ĐăngĐZ 374 Đồng Đăng đoạn sau MC 374LL1294PA03HLĐiện Lực Hạ Long
41 13h00 : 10/06/202318h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA373-E5.10-8-1***Trục chính 373-E5.10373E5.10 từ sau MC 373HT - TCHT3624PA03HLĐiện Lực Hạ Long
42 21h00 : 10/06/20232h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA471-E5.2***Trục chínhĐZ 471E5.2 từ sau MC 2 RMU 55753PA03HLĐiện Lực Hạ Long
43 14h30 : 10/06/202319h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA476-E5.4***Trục chínhĐZ 476E5.44037PA03HLĐiện Lực Hạ Long
44 13h00 : 10/06/202318h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA372-E5.4-61***Trạm TG Đồng ĐăngĐZ 374 Đồng Đăng đoạn sau DPT374-7Đ Đ?486349PA03HLĐiện Lực Hạ Long
45 21h00 : 10/06/20232h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA477-E5.2***Trục chínhĐZ 477E5.28518PA03HLĐiện Lực Hạ Long
46 21h00 : 10/06/20232h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA471-E5.10***Trục chínhĐZ 471E5.107312PA03HLĐiện Lực Hạ Long
47 13h00 : 10/06/202318h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA473-E5.10***Trục chínhMC 473E5.103245PA03HLĐiện Lực Hạ Long
48 21h00 : 10/06/20232h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA473-E5.2***Trục chínhĐZ 473E5.25368PA03HLĐiện Lực Hạ Long
49 14h30 : 10/06/202319h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA479-E5.2***Trục chínhĐZ 479E5.21121PA03HLĐiện Lực Hạ Long
50 12h00 : 10/06/202315h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA474-E5.2***Trục chínhMC 474E5.27117PA03HLĐiện Lực Hạ Long
51 21h00 : 10/06/20232h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA472-E5.2***Trục chínhĐZ 472E5.28468PA03HLĐiện Lực Hạ Long
52 8h00 : 10/06/202310h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầu cáp cũ thay đầu cáp mới Tại các tủ từ 1.5 đến 1.8 lộ 1 trạm Bạch Đằng 21 và tại cột 2.3 lộ 2 trạm Bạch Đằng 22Bạch Đằng 21 (560kVA)lộ 1 trạm Bạch Đằng 2113PA03HLĐiện Lực Hạ Long
53 13h00 : 10/06/202315h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo cáp cũ, đấu nối cáp ngầm mới tại tủ 4.4 cột 4.5 lộ 4 trạm Hà Lầm 2BHà Lầm 2B (560kVA)lộ 4 trạm Hà Lầm 2B281PA03HLĐiện Lực Hạ Long
54 10h30 : 10/06/202311h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo hạ đầu cáp ngầm tại đầu cáp sau DCL CTCP Thương Mại QN đường dây 472E5.2.Bạch Đằng 10 (400kVA)Một phần phường Bạch Đằng100PA03HLĐiện Lực Hạ Long
55 15h30 : 10/06/202316h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 3 pha KH: Nguyễn Tiến DưTại cột 3.1 lộ 3 TBA Hà Khẩu 23Hà Khẩu 23-560kVAlộ 3 TBA Hà Khẩu 2362PA03HLĐiện Lực Hạ Long
56 8h00 : 10/06/202310h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầu cáp cũ thay đầu cáp mới Tại các tủ từ 1.5 đến 1.8 lộ 1 trạm Bạch Đằng 21 và tại cột 2.3 lộ 2 trạm Bạch Đằng 22Bạch Đằng 22 (400kVA)lộ 2 trạm Bạch Đằng 2214PA03HLĐiện Lực Hạ Long
57 14h50 : 10/06/202316h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại TBA Công ty cỏ phần thương Mại Quảng NinhBạch Đằng 10 (400kVA)Bạch Đằng 10100PA03HLĐiện Lực Hạ Long
58 0h30 : 10/06/20234h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA475-E5.26***Trục chính 3738PA03HLĐiện Lực Hạ Long
59 0h30 : 10/06/20234h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA371-E5.26***Trục chính 1PA03HLĐiện Lực Hạ Long
60 0h30 : 10/06/20234h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA972-TGHB-44***LDA972-TGHB-44 4427PA03HLĐiện Lực Hạ Long
61 0h30 : 10/06/20234h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA473-E5.26***Trục chính 1718PA03HLĐiện Lực Hạ Long
62 8h00 : 10/06/202313h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA373-E5.4***Trục chính  4PA03HLĐiện Lực Hạ Long
63 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA478-E5.4***Trục chính 364PA03HLĐiện Lực Hạ Long
64 14h00 : 10/06/202315h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 3 pha KH: Trần Hữu HùngTại cột 3.5 lộ 3 TBA Dốc Đỏ 1TBA DỐC ĐỎ 1 (400)lộ 3 TBA Dốc Đỏ 172PA03HLĐiện Lực Hạ Long
65 6h30 : 10/06/202311h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA472-E5.10***Trục chính 5852PA03HLĐiện Lực Hạ Long
66 8h00 : 10/06/202313h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA374-E5.4***Trục chính  4PA03HLĐiện Lực Hạ Long
67 0h30 : 10/06/20235h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnLDA974-E5.6***Trục chínhCác TBA Thuộc ĐZ 974E5.6443PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
68 0h30 : 10/06/20235h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnLDA372-E5.6-14***Nhánh Hà LâuCác TBA Thuộc ĐZ sau MC 372 YT1754PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
69 0h30 : 10/06/20235h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnLDA373-E5.6***Trục chínhCác TBA Thuộc ĐZ 373 E5.6258PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
70 0h30 : 10/06/20235h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnLDA372-E5.6-31***Nhánh Hải Lạng 4Các TBA Thuộc ĐZ sau MC 372 HSA1521PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
71 14h40 : 10/06/202319h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện, mong Quý khách thông cảm.LDA379-E5.1***Trục chính Đồng Rui 1Sau DCL 379-7E5.1/95911PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
72 12h00 : 10/06/202318h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnLDA379-E5.1***Trục chính Đồng Rui 1ĐZ 379 E5.1911PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
73 0h30 : 10/06/20235h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnLDA373-E5.6***Trục chínhCác TBA Thuộc ĐZ 373E5.64471PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
74 21h00 : 10/06/20232h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA475-E5.16***Trục chính lộ 475-E5.16ĐZ 475E5.16699PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
75 13h00 : 10/06/202318h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA374-E5.16***Trục chính lộ 374-E5.16ĐZ 374E5.16848PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
76 0h00 : 10/06/20234h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA477-E5.18***Trục chính lộ 477-E5.18ĐZ 477E5.186214PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
77 13h30 : 10/06/202318h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA473-E5.16***Trục chính lộ 473-E5.16ĐZ 473E5.165269PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
78 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA475-E5.18***Trục chính lộ 475-E5.18ĐZ 475E5.183848PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
79 0h30 : 10/06/20234h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA473-E5.18***Trục chính lộ 473-E5.18ĐZ 473E5.182777PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
80 0h00 : 10/06/20234h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA372-E5.16-59***Nhánh 372 Yên TửĐZ 372YT1726PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
81 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : để tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA375-E5.16***Trục chính lộ 375-E5.16ĐZ 375E5.16434PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
82 21h00 : 10/06/20232h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hiện tại Điện lực đang điều tiết phụ tải, ngăn ngừa sự cố lưới điện, do thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, mong Quý khách hàng thông cảm.LDA479-E5.27***479 cấp Chùa Cái Bầusau MC 479E5.27715PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
83 21h00 : 10/06/20232h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hiện tại Điện lực đang điều tiết phụ tải, ngăn ngừa sự cố lưới điện, do thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, mong Quý khách hàng thông cảm.LDA471-E5.27-89***471Nhánh Bưu Điệnsau MC 471CRO1616PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
84 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA480-E5.21Cắt MC 480E5.217091PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
85 14h30 : 10/06/202318h15 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối cáp vặn xoắn mới vào cáp vặn xoắn cũ và chuyển đấu nối cáp nguồn vào hộp công tơ sang dây vặn xoắn mới Tại cột 2.33 đến cột 2.43 lộ 2(Thủy Sản) trạm Sông Khoai 1 ( kết hợp cắt điện ĐZ 482 E5.21)Sông Khoai 1lộ 2(Thủy Sản) trạm Sông Khoai 1173PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
86 9h00 : 10/06/202314h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA471-E5.34Cắt MC 471E5.34307PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
87 14h30 : 10/06/202319h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA471-E5.21Cắt MC 471E5.213030PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
88 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA473-E5.21Cắt MC 473E5.218483PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
89 14h30 : 10/06/202319h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA482-E5.21Cắt MC 482E5.214319PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
90 13h00 : 10/06/202318h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA371-E5.16Cắt MC 371E5.162082PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
91 9h30 : 10/06/202314h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA478-E5.21Cắt MC 478E5.2110298PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
92 0h30 : 10/06/20234h30 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA473-E5.34Cắt MC 473E5.341717PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
93 13h00 : 10/06/202318h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA484-E5.21-28***Nhánh rẽ TBA Hà An 5Cắt MC 484THA7344PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
94 13h00 : 10/06/202318h00 : 10/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tiết giảm công suất, ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện. Ngay sau khi khôi phục lưới điện, đề nghị Quý khách hàng không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện để tránh quá tải có thể gây mất điện trở lạiLDA372-E5.21Cắt MC 372E5.21132PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
95 0h30 : 11/06/20235h30 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnDZ 377E5.23Đường dây 377E5.231338PA03DTĐiện Lực Đông Triều
96 16h00 : 11/06/202321h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnMC 480E5.23Đường dây 480 E5.237068PA03DTĐiện Lực Đông Triều
97 9h30 : 11/06/202314h30 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnMC 474ĐTĐường dây 474ĐT/474E5.237389PA03DTĐiện Lực Đông Triều
98 9h30 : 11/06/202314h30 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnMC 477E5.23Đường dây 477E5.23465PA03DTĐiện Lực Đông Triều
99 9h30 : 11/06/202314h30 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnMC 471E5.23Đường dây 471 E5.239257PA03DTĐiện Lực Đông Triều
100 20h30 : 11/06/20230h30 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnMC 479E5.23Đường dây 479 E5.238365PA03DTĐiện Lực Đông Triều
101 16h00 : 11/06/202321h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnMC 472E5.23Đường dây 472 E5.233495PA03DTĐiện Lực Đông Triều
102 20h30 : 11/06/20230h30 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnMC 476E5.23Đường dây 476 E5.235346PA03DTĐiện Lực Đông Triều
103 9h30 : 11/06/202314h30 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện MC 372TAĐường dây 372TA/372E5.233763PA03DTĐiện Lực Đông Triều
104 20h30 : 11/06/20230h30 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm công suất để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điệnMC 478E5.23Đường dây 478 E5.23309PA03DTĐiện Lực Đông Triều
105 0h00 : 11/06/20234h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hiện tại Điện lực đang điều tiết phụ tải, ngăn ngừa sự cố lưới điện, do thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, mong Quý khách hàng thông cảm.LDA475-E5.38-63***475BS (cấp điện 5 xã đảo)sau MC 475 ĐAO2662PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
106 0h00 : 11/06/20234h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hiện tại Điện lực đang điều tiết phụ tải, ngăn ngừa sự cố lưới điện, do thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, mong Quý khách hàng thông cảm.LDA371-E5.27***371sau MC 371E5.271597PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
107 0h00 : 11/06/20234h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hiện tại Điện lực đang điều tiết phụ tải, ngăn ngừa sự cố lưới điện, do thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, mong Quý khách hàng thông cảm.LDA371-E5.38sau MC 371E5.381508PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
108 0h00 : 11/06/20234h00 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hiện tại Điện lực đang điều tiết phụ tải, ngăn ngừa sự cố lưới điện, do thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, mong Quý khách hàng thông cảm.LDA473-E5.27***473sau MC 473E5.275599PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
109 7h00 : 11/06/202316h30 : 11/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK. CBM; Vệ sinh công nghiệp TBA; cân đảo pha lộ hạ thế ( Kết hợp cắt điện DDZ 478 E5.21)Cộng Hòa 4Tách toàn bộ TBA Cộng Hòa 4 ( Kết hợp cắt điện DDZ 478 E5.21)189PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
110 13h30 : 12/06/202314h30 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK, CBM trạm biến áp Năm 2023Hồng Thái Tây 5 271PA03DTĐiện Lực Đông Triều
111 7h30 : 12/06/20238h30 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK, CBM trạm biến áp Năm 2023Hồng Thái Tây 1 407PA03DTĐiện Lực Đông Triều
112 15h00 : 12/06/202316h00 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK, CBM trạm biến áp Năm 2023Hồng Thái Tây 5 271PA03DTĐiện Lực Đông Triều
113 9h00 : 12/06/202310h00 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK, CBM trạm biến áp Năm 2023Hồng Thái Tây 8 284PA03DTĐiện Lực Đông Triều
114 13h30 : 12/06/202314h30 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK, CBM trạm biến áp Năm 2023Hồng Thái Tây 9 227PA03DTĐiện Lực Đông Triều
115 10h30 : 12/06/202311h30 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK, CBM trạm biến áp Năm 2023Hồng Thái Tây 4 79PA03DTĐiện Lực Đông Triều
116 10h30 : 12/06/202311h30 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK, CBM trạm biến áp Năm 2023Hông Thái Tây 2 96PA03DTĐiện Lực Đông Triều
117 9h00 : 12/06/202310h00 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK, CBM trạm biến áp Năm 2023Hồng Thái Tây 7 225PA03DTĐiện Lực Đông Triều
118 15h00 : 12/06/202316h00 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK, CBM trạm biến áp Năm 2023Hông Thái Tây 3 189PA03DTĐiện Lực Đông Triều
119 7h30 : 12/06/20238h30 : 12/06/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK, CBM trạm biến áp Năm 2023Hồng Thái Đông 7 141PA03DTĐiện Lực Đông Triều
Top  |  Home