Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Monday, December 6, 2021
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 59
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 13h30 : 06/12/202117h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnCẩm Sơn 13Lộ 358PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
2 7h30 : 06/12/202117h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnCẩm Thủy 3TBA Cẩm Thủy 3379PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
3 8h00 : 06/12/202113h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnCẩm Đông 11Lộ 4111PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
4 8h00 : 06/12/202112h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo, hạ dây dẫn tại vị trí cột số 13-48A sang vị trí cột số 13-50 đường dây 471E5.9; Chuyển dây sang cột 13-49 (XDM), căng dây lấy độ võng và đấu nối hoàn thiện. Rải căng dây, lấy độ võng và đấu nối hoàn thiện khoảng dây tại vị trí cột số 13-48A đến vị trí cột số 13-49 (XDM) đường dây 471E5.9. Tháo hạ dây dẫn 03 pha tại cột 13-46/471E5,9 đấu nối vào TBA Yên Đức 1.DPT-H471-7E5.9/13-31Đường dây sau DPT-H471-7E5.9/13-311893PA03DTĐiện Lực Đông Triều
5 13h30 : 06/12/202116h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối nguồn 22kV vào trạm Yên Đức 1 mới sang vị trí cột 13-58-9/471E5,9DCL 471-7E5.9/13-58-8ĐZ 471E5.9 sau DCL 471-7E5.9/13-58-83PA03DTĐiện Lực Đông Triều
6 8h30 : 06/12/202110h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha xử lý tiếp xúc khắc phục điện áp thấp giảm tổn thất điện năngTừ cột số 2 đén cột số 6 lộ 1 TBA Hồng Hà 14Hồng Hà 14 (560kVA)lộ 1 TBA Hồng Hà 14113PA03HLĐiện Lực Hạ Long
7 16h00 : 06/12/202117h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 3 pha Tại cột số 5 lộ 2 trạm Bãi Cháy 3(Vũ Thị Xóa)Bãi Cháy 3-630kVAlộ 2 trạm Bãi Cháy 341PA03HLĐiện Lực Hạ Long
8 13h45 : 06/12/202117h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S đường dây hạ áp.tại cột số 1 đến 3 và nhánh cột số 2-1 đến cột số 2-2 lộ 1 Trạm Bãi Cháy 48A/473E5.4Bãi Cháy 48A-400kVAlộ 1 Trạm Bãi Cháy 48A/36PA03HLĐiện Lực Hạ Long
9 10h30 : 06/12/202111h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha xử lý tiếp xúc khắc phục điện áp thấp giảm tổn thất điện năngTừ cột số 2 đén cột số 6 lộ 3 TBA Hồng Hà 14Hồng Hà 14 (560kVA)lộ 3 TBA Hồng Hà 1499PA03HLĐiện Lực Hạ Long
10 14h30 : 06/12/202115h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ NCS KH Ngô Thanh ThuỷTại cột số 4 lộ 2 TBA Hồng Hải 16AHồng Hải 16A (560kVA)lộ 2 TBA Hồng Hải 16A25PA03HLĐiện Lực Hạ Long
11 10h30 : 06/12/202111h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha xử lý tiếp xúc khắc phục điện áp thấp giảm tổn thất điện năngTừ cột số 8 đến cột số 12 lộ 2 TBA Hà phong 5AHà Phong 5A (400kVA)lộ 2 TBA Hà Phong 5A80PA03HLĐiện Lực Hạ Long
12 13h30 : 06/12/202114h45 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 1 phaKH: Bùi Thị Loan,Tại cột 9 lộ 2 TBA Cao Xanh 1 ( H4 chờ phát triển )Cao Xanh 1 (560kVA)lộ 2 TBA Cao Xanh 1102PA03HLĐiện Lực Hạ Long
13 8h30 : 06/12/202110h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha xử lý tiếp xúc khắc phục điện áp thấp giảm tổn thất điện năngTừ cột số 2 đến cột số 8 lộ 3 TBA Hà Phong 5AHà Phong 5A (400kVA)lộ 3 TBA Hà Phong 5A106PA03HLĐiện Lực Hạ Long
14 8h20 : 06/12/202112h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S đường dây hạ áp.tại cột số 1 đên 7 lộ 2 Trạm Bãi Cháy 48A/473E5.4Bãi Cháy 48A-400kVAlộ 2 Trạm Bãi Cháy 48A/28PA03HLĐiện Lực Hạ Long
15 8h00 : 06/12/202117h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Hộp, thay cáp nguồn, cân pha, khắc phục các tồn tại sau kiểm tra tổn thấtTạị các cột hạ áp lộ 1;2 TBA Bạch đằng 3Bạch Đằng 3 (250kVA)lộ 1;2 TBA Bạch đằng 3114PA03HLĐiện Lực Hạ Long
16 8h30 : 06/12/20219h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc Tại cột số 19 lộ 1 TBA Hà Trung 5AHà Trung 5A (400kVA)lộ 1 TBA Hà Trung 5A115PA03HLĐiện Lực Hạ Long
17 7h30 : 06/12/202117h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế 496 mét dây AC 70 cũ bằng 496 dây AC 95 mới từ cột số 62 đến 72 ĐZ 486 E5.7; Lắp đặt 01 bộ DPT tại cột số 62-3/486 E5.7 đấu nối hoàn thiện;LDA486-E5.7*** Đường dây 486-E5.7DPT 486-7 E5.7/351774PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
18 9h10 : 06/12/202110h10 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc , cân đảo pha ĐZ 0,4 kV. Tại cột số 2,4 lộ 2 Trạm Hạ Long 11.Hạ Long 11lộ 2 trạm HL 11122PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
19 15h10 : 06/12/202116h10 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc , cân đảo pha ĐZ 0,4 kV. Tại cột số 4,7 lộ 1 Trạm Hạ Long 17Hạ Long 17lộ 1 trạm HL 17107PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
20 10h30 : 06/12/202111h30 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc , cân đảo pha ĐZ 0,4 kV. Tại cột số 4,7 lộ 3 Trạm Hạ Long 12.Hạ Long 12lộ 3 trạm HL 1239PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
21 14h00 : 06/12/202115h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc , cân đảo pha ĐZ 0,4 kV. Tại cột số 4,7 lộ 2 Trạm Hạ Long 17Hạ Long 17lộ 2 trạm HL 1765PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
22 8h00 : 06/12/20219h00 : 06/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc , cân đảo pha ĐZ 0,4 kV. Tại cột số 3 ,5 lộ 1 Trạm Hạ Long 11Hạ Long 11lộ 1 trạm HL 11100PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
23 7h30 : 07/12/202112h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnCẩm Thủy 18TBA Cẩm Thủy 18181PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
24 7h00 : 07/12/20219h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnLDA472-E5.5***472-E5.5ĐZ 472E5.5 từ cột 20 đến 42360PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
25 8h00 : 07/12/202117h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnCẩm Thủy 6TBA Cẩm Thủy 6340PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
26 7h30 : 07/12/202117h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnCẩm Thủy 18Lộ 189PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
27 7h00 : 07/12/202119h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnLDA472-E5.5***472-E5.5ĐZ 472E5.5 từ sau cột 42674PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
28 16h00 : 07/12/202118h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnLDA472-E5.5***472-E5.5ĐZ 472E5.5 từ cột 20 đến 42360PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
29 8h15 : 07/12/202110h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha và thu hồi công tơ quá 6 tháng tại lộ 1, lộ 2, lộ 3 TBA Bình Dương 2Bình Dương 2Lộ 1, lộ 2, lộ 3 TBA Bình Dương 2173PA03DTĐiện Lực Đông Triều
30 8h00 : 07/12/202111h20 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh CN bắt lại tiếp xúc mặt MBA, Tủ tổng hạ áp-Tại TBA Bãi Cháy 76Bãi Cháy 76-400kVACắt điện TBA Bãi Cháy 76242PA03HLĐiện Lực Hạ Long
31 14h00 : 07/12/202117h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S đường dây hạ áp-Cột 1 đến 6 lộ 2 Trạm Bãi Cháy 76/484 E5.4Bãi Cháy 76-400kVACắt AB Lộ 2 Trạm Bãi Cháy 7663PA03HLĐiện Lực Hạ Long
32 8h00 : 07/12/202117h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA Cao Thắng 3 đảm bảo an toàn, kỹ thuật, mỹ quan theo tiêu chí 5S-Tạị TBA Cao Thắng 3Cao Thắng 3 (560kVA)Cắt điện TBA Cao Thắng 3254PA03HLĐiện Lực Hạ Long
33 15h00 : 07/12/202116h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 1 pha -KH: Nguyễn Kiều Trang,Tạị cột 2 lộ 2 TBA Yết Kiêu 4B ( H4 chờ phát triển)Yết Kiêu 4B (400kVA)Cắt AB Lộ 2 TBA Yết Kiêu 4B84PA03HLĐiện Lực Hạ Long
34 13h30 : 07/12/202114h45 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha NCS -KHTạị cột 4 lộ 1 TBA Cao Xanh 34Cao Xanh 34 (400kVA)Cắt AB Lộ 1 TBA Cao Xanh 347PA03HLĐiện Lực Hạ Long
35 8h30 : 07/12/202110h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha xử lý tiếp xúc khắc phục điện áp thấp giảm tổn thất điện năng-Từ cột số 9 đến cột số 12 lộ 2 TBA Hà Tu 4Hà Tu 4 (320kVA) QTCCắt AB Lộ 2 TBA Hà Tu 4113PA03HLĐiện Lực Hạ Long
36 14h45 : 07/12/202115h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha bị lỗi -Tạị cột 1;9 lộ 2 TBA Cao Xanh 5Cao Xanh 5 (400kVA)Cắt AB Lộ 2 TBA Cao Xanh 547PA03HLĐiện Lực Hạ Long
37 16h15 : 07/12/202117h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha sửa chữa -Tạị cột 9 lộ 2 TBA Hưng Đạo 3Hưng Đạo 3 (400kVA)Cắt AB Lộ 2 TBA Hưng Đạo 3110PA03HLĐiện Lực Hạ Long
38 13h30 : 07/12/202114h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha -Tạị cột 1-1 lộ 4 TBA Cao Xanh 10Cao Xanh 10 (560kVA)Cắt AB Lộ 4 TBA Cao Xanh 1071PA03HLĐiện Lực Hạ Long
39 8h00 : 07/12/202112h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA Cao Thắng 3 đảm bảo an toàn, kỹ thuật, mỹ quan theo tiêu chí 5S-Tạị TBA Cao VSCN, XLTX, cân pha lộ 1;2 tại TBA Yết Kiêu 8-Tạị TBA Yết Kiêu 8Yết Kiêu 8 (560kVA)Cắt điện TBA Yết Kiêu 8314PA03HLĐiện Lực Hạ Long
40 8h30 : 07/12/202110h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển dây dẫn, hộp công tờ từ cột cũ sang cột mới giải quyết kiến nghị của VP mỏ Hà Lầm-Tại cột số 8 lộ 3 TBA Hà Lầm 3Hà Lầm 3 (560kVA)Cắt AB Lộ 3 TBA Hà Lầm 364PA03HLĐiện Lực Hạ Long
41 15h45 : 07/12/202117h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha -Tạị tủ hạ áp TBA Đại DươngCông ty CP Đại DươngCắt điện TBA Đại Dương3PA03HLĐiện Lực Hạ Long
42 8h10 : 07/12/202117h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hòm công tơ, chỉnh trang 5S-Từ cột 1 đến cột 9 lộ 2 TBA Đồng TâmĐồng TâmCắt AB Lộ 2 Trạm Bãi Đồng Tâm72PA03HLĐiện Lực Hạ Long
43 7h30 : 07/12/20218h45 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo 22kV quấn về hai phía đảm bảo an toàn tại cột số 69/486-E5.7 và từ 15:45 đến 17h30 ngày 07/12/2021 để Đấu lại lèo 22kV đảm bảo kỹ thuật vận hành tại cột số 69/486-E5.7LDA486-E5.7*** Đường dây 486-E5.7DPT 486-7 E5.7/35161PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
44 7h30 : 07/12/202117h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo 22kV quấn về hai phía đảm bảo an toàn tại cột số 69/486-E5.7 và từ 15:45 đến 17h30 ngày 07/12/2021 để Đấu lại lèo 22kV đảm bảo kỹ thuật vận hành tại cột số 69/486-E5.7LDA486-E5.7*** Đường dây 486-E5.7Đã tháo lèo 22kV quấn về hai phía đảm bảo an toàn tại cột số 69/486-E5.71613PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
45 13h30 : 07/12/202114h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu tại nấc chuyển nấc MBA.Tại TBA Cái Rồng 3 lộ 471E5.27..Cái Rồng 3Sau DCL trạm Cái Rồng 3149PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
46 8h00 : 07/12/20219h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4 kV Từ cột số 2.5÷2.10 lộ 2 trạm Cô Tô 5.Cô Tô 5Sau AB lộ 29PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
47 8h00 : 07/12/20219h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu mặt MBA.Tại trạm Cái Rồng 8 lộ 471E5.27Cái Rồng 8Sau DCL trạm Cái Rồng 878PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
48 10h30 : 07/12/202111h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu tại nấc chuyển nấc MBA.Tại TBA Cái Rồng 21 lộ 471E5.27..Cái Rồng 21Sau DCL trạm Cái Rồng 2132PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
49 9h5 : 07/12/202110h5 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu tại nấc chuyển nấc MBA.Tại TBA Cái Rồng 4 lộ 471E5.27.Cái Rồng 4Sau DCL trạm Cái Rồng 4106PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
50 8h00 : 07/12/20219h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4 kV Từ cột số 2.5÷2.10 lộ 2 trạm Cô Tô 5.Cô Tô 13Sau AB lộ 247PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
51 14h40 : 07/12/202115h40 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu tại nấc chuyển nấc, chân sứ hạ thế MBA.Tại TBA Cái Rồng 6 lộ 471E5.27..Cái Rồng 6Sau DCL trạm Cái Rồng 6157PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
52 13h00 : 07/12/202114h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4 kV Từ cột số 2.2÷2.15 lộ 2 trạm Cô Tô 2.Cô Tô 2Sau AB lộ 26PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
53 10h00 : 07/12/202111h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4 kV Từ cột số 2.2÷2.7 lộ 2 trạm Cô Tô 6Cô Tô 6Sau AB lộ 225PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
54 15h00 : 07/12/202116h30 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4 kV Từ cột số 2.2÷2.11 lộ 2 trạm Cô Tô 4.Cô Tô 4Sau AB lộ 211PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
55 15h00 : 07/12/202116h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế hòm công tơ 3 pha hỏng vỡ .Tại cột số 1.8,1.17 lộ 1 trạm Hạ Long 11.Hạ Long 11Sau AB lộ 1100PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
56 14h00 : 07/12/202117h00 : 07/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối lại lèo đường dây tại cột 06 ĐZ 371E5.16 sau khi kéo đường dây 110kV giao chéo phía trên khoảng cột 04 đến 06LDA371-E5.16***371-E5.16Cắt lèo đường dây tại cột 06 ĐZ 371E5.16270PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
57 8h00 : 08/12/202113h30 : 08/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp làm 5S,Thay định kỳ công tơ 3 pha và thu hồi công tơ quá 6 tháng tại lộ, TBA Đức Chính 1Đức Chính 1Lộ TBA Đức Chính 1324PA03DTĐiện Lực Đông Triều
58 8h00 : 10/12/202113h30 : 10/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp làm 5S TBA Bình Dương 12Bơm Bình SơnLộ TBA Bình Dương 12136PA03DTĐiện Lực Đông Triều
59 8h00 : 10/12/202113h30 : 10/12/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp làm 5S TBA Bình Dương 3Bình Dương 3Lộ TBA Bình Dương 387PA03DTĐiện Lực Đông Triều


Đăng ký
Quên mật khẩu ?Đăng ký
Quên mật khẩu ?

Top  |  Home