Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, December 1, 2022
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 48
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 13h30 : 01/12/202215h00 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VCSN , xử lý rỉ dầu TBATại TBA TBA Hạ long 17Hạ Long 17 (560kVA)TBA Hạ long 1792PA03HLĐiện Lực Hạ Long
2 15h15 : 01/12/202216h00 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 03 pha KH: Ninh Xuân ChiếnTại cột (2.3).1 lộ 2 TBA Bạch Đằng 7Bạch Đằng 7 (250kVA)lộ 2 TBA Bạch Đằng 735PA03HLĐiện Lực Hạ Long
3 16h00 : 01/12/202217h00 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 03 pha KH: Phạm Văn MenTại cột (1.2).2 lộ 1 TBA Bạch Đằng 10Bạch Đằng 10 (400kVA)lộ 1 TBA Bạch Đằng 1037PA03HLĐiện Lực Hạ Long
4 14h00 : 01/12/202215h00 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 03 pha KH: Bùi Tiến Dũng, Vũ Thị Lan Hương, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KSFINANCETại cột (1.2.3.5).1, 1.1/1.1 lộ 1 TBA Bạch Đằng 11Bạch Đằng 11 (400kVA)lộ 1 TBA Bạch Đằng 11114PA03HLĐiện Lực Hạ Long
5 14h45 : 01/12/202215h30 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc. đầu cốt pha A lộ 1 TBA Cao Xanh 4Cao Xanh 4 (560kVA)TBA Cao Xanh 4415PA03HLĐiện Lực Hạ Long
6 9h00 : 01/12/202210h30 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc Tại pha A cột DPT-H 473-7HB/13 đường dây 473HBLDA473-E5.26-2***473-E5.26-2 ( Hoành Bồ )Cắt DCL412SD/473HB376PA03HLĐiện Lực Hạ Long
7 14h25 : 01/12/202215h25 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc tại đầu cốt pha A sau AB lộ 1 TBA Cao Xanh 4Cao Xanh 4 (560kVA)lộ 1 TBA Cao Xanh 4128PA03HLĐiện Lực Hạ Long
8 15h00 : 01/12/202216h00 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 1 pha KH Hoàng Lý TríTại cột số 13 lộ 2 TBA Hà Phong 3AHà Phong 3A (400kVA)lộ 2 TBA Hà Phong 3A100PA03HLĐiện Lực Hạ Long
9 8h30 : 01/12/202210h30 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hộp công tơ 3 pha hỏng Cột 2, 3 lộ 2, 3 Trạm Bãi Cháy 18Bãi Cháy 18-400kVAlộ 2, 3 Trạm Bãi Cháy 18140PA03HLĐiện Lực Hạ Long
10 10h00 : 01/12/202211h30 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VCSN , xử lý rỉ dầu TBATại TBA TBA Hạ long 10Hạ Long 10 (400kVA)TBA Hạ long 10132PA03HLĐiện Lực Hạ Long
11 8h00 : 01/12/202212h00 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VSCN, Xử lý tiếp xúc thanh cái các tủ điện hạ ápTại các tủ hạ áp lộ 1;2;3 thuộc TBA Yết Kiêu 25Yết Kiêu 25 (560kVA)lộ 1;2;3 thuộc TBA Yết Kiêu 2574PA03HLĐiện Lực Hạ Long
12 15h30 : 01/12/202217h00 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VCSN , xử lý rỉ dầu TBATại TBA TBA Hạ long 22Hạ Long 22 (1000kVA)TBA Hạ long 2249PA03HLĐiện Lực Hạ Long
13 8h00 : 01/12/20229h30 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VCSN , xử lý rỉ dầu TBATại TBA TBA Hạ long 9Hạ Long 9 (400kVA)TBA Hạ long 9343PA03HLĐiện Lực Hạ Long
14 14h00 : 01/12/202217h00 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hộp H4 công tơ Cột 4 lộ 3 Trạm Bãi Cháy 51Bãi Cháy 43-400kVAlộ 3 Trạm Bãi Cháy 510PA03HLĐiện Lực Hạ Long
15 10h15 : 01/12/202212h00 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hộp công tơ 3 pha hỏng Cột 5 lộ 2 Trạm Bãi Cháy 43Bãi Cháy 43-400kVAlộ 2 Trạm Bãi Cháy 4358PA03HLĐiện Lực Hạ Long
16 8h30 : 01/12/202210h30 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế kẹp xiết cáp tại cột xuất tuyến lộ 2 TBA Vạn Ninh 3Vạn Ninh 3TBA200PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
17 7h30 : 01/12/202217h00 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa đường dây hạ thế 0,4kV lộ 1,3 TBA Khe Tiên 2 đảm bảo an toàn, kỹ thuật, mỹ quan theo tiêu chí 5S Từ vị trí cột số từ cột (1.3).10, (1.3).11 và từ cột 1.15 đến 1.24 ĐZ hạ thế lộ 1, 3 TBA Khe Tiên 2/974 E5.6KHE TIÊN 2ĐZ hạ thế lộ 1, 3 TBA Khe Tiên 2/974 E5.6146PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
18 8h00 : 01/12/20229h50 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, khắc phục các tồn tại TBA Lán Tháp 1/373E5.16Lán Tháp 1 560kVA-6/0.4TBA Lán Tháp 1/373E5.16202PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
19 8h00 : 01/12/20229h50 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải lộ số 1 trạm Lán Tháp 18 sang lộ số 2 trạm Lán Tháp 1 Cột số 3 lộ số 1 trạm Lán Tháp 18; Cột số 5 lộ số 3 trạm Lán Tháp 1Lán Tháp 18 400kVA-35/0.4AB lộ số 1+2 trạm Lán Tháp 18 (hai lộ đi chung cột); AB lộ số 3 trạm lán Tháp 1147PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
20 10h00 : 01/12/202211h30 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, khắc phục các tồn tại TBA Lán Tháp 3/372E5.16Lán Tháp 3 400kVA-35/0.4TBA Lán Tháp 3/372E5.16294PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
21 10h00 : 01/12/202211h30 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, khắc phục các tồn tại TBA Lán Tháp 9Lán Tháp 9 400kVA-6(22)/0.4TBA Lán Tháp 9155PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
22 10h00 : 01/12/202211h30 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc đường dây hạ thế từ cột 1.4 đến 1.11 lộ 1 (Yên Đông) trạm Yên Hải 1Yên Hải 1Cắt AB lộ 1 (Yên Đông) trạm Yên Hải 1144PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
23 8h00 : 01/12/20229h30 : 01/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc đường dây hạ thế từ cột 1.7 đến 1.12 lộ 1(Bến Phà) trạm Nam Phong TiếnNam Phong TiếnCắt AB lộ 1(Bến Phà) trạm Nam Phong Tiến122PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
24 8h30 : 02/12/202211h30 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện giảm tổn thất điện năng, chỉnh trang 5S, vệ sinh công nghiệp, xiết lại các điểm tiếp xúc mặt MBA, thanh cái 0,4kV Vô Ngại 2Vô Ngại 2TBA Vô Ngại 266PA03BLĐiện Lực Bình Liêu
25 8h00 : 02/12/202213h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VSCN trạm, thay dây dẫn, chuyển hòm công tơ từ cột 1 đến 1-5 lộ 3 TBA Việt Dân 6Việt Dân 6TBA Việt Dân 6227PA03DTĐiện Lực Đông Triều
26 16h00 : 02/12/202217h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 03 pha KH: Tr Mầm Non Cao Xanh, C.ty TNHH TM Hữu Nghị Hạ Long, Nhôm kính Huy Hồi Tại cột (3.4).3, 3.11 lộ 3 TBA Cao Xanh 16Cao Xanh 16 (400kVA)Lộ 3 TBA Cao Xanh 1671PA03HLĐiện Lực Hạ Long
27 16h00 : 02/12/202217h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VCSN TBA Tại TBA Hạ Long 20AHạ Long 20A (400kVA)TBA Hạ Long 20A44PA03HLĐiện Lực Hạ Long
28 10h00 : 02/12/202211h30 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 03 pha KH: Đinh Thị Oánh, Trần Thị Lan, Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty cổ phần Viễn Thông FPT, Tôi và bạn Tại cột 3.3, 3.6 lộ 3 TBA Cao Xanh 1ACao Xanh 1A 400kVAlộ 3 TBA Cao Xanh 1A60PA03HLĐiện Lực Hạ Long
29 13h30 : 02/12/202215h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VCSN , xử lý rỉ dầu TBA Tại TBA Cao Xanh 3Cao Xanh 3 (560kVA)TBA Cao Xanh 3303PA03HLĐiện Lực Hạ Long
30 15h00 : 02/12/202215h45 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 03 pha KH: Vũ Đắc Thịnh, Ban quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ LongTại cột (1.2).1, 1.12 lộ 1 TBA Cao Xanh 16Cao Xanh 16 (400kVA)lộ 1 TBA Cao Xanh 1660PA03HLĐiện Lực Hạ Long
31 15h00 : 02/12/202215h45 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 03 pha KH: Vũ Đắc Thịnh, Ban quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long Tại cột (1.2).1, 1.12 lộ 1 TBA Cao Xanh 16Cao Xanh 25 (400kVA)ộ 1 TBA Cao Xanh 1660PA03HLĐiện Lực Hạ Long
32 14h00 : 02/12/202214h30 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 03 pha KH: Nhà Nghỉ Bình Dân Hà Kiều Anh Tại cột 3.8 lộ 3 TBA Cao Xanh 25Cao Xanh 25 (400kVA)lộ 3 TBA Cao Xanh 2511PA03HLĐiện Lực Hạ Long
33 15h30 : 02/12/202217h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VCSN TBATại TBA Hạ Long 20AHạ Long 20A (400kVA)TBA Hạ Long 20A44PA03HLĐiện Lực Hạ Long
34 9h00 : 02/12/202210h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu khóa chuyển nấc phân áp Tại MBA trạm Hải Hòa 9Hải Hòa 9TBA244PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
35 8h00 : 02/12/20229h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hạt hút ẩm hỏng Tại MBA trạm Trần Phú 3Trần Phú 3TBA96PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
36 8h00 : 02/12/202216h30 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra nguội ĐZ 22kV; Lắp đặt ốp xà bằng ống nhựa PVC chống chim và bò sát; Thay thế các thiết bị trên đường dây khi phát hiện các khiếm khuyết khi kiểm tra nguội. Từ cột số 122 -:- 165 ĐZ 471 E5.7; 133-:-TBA Quảng Nghĩa 1; TBA Quảng Nghĩa 14; 137-:- TBA Hải Tiến 10; 139-:-Quảng Nghĩa 11; 142-:-Quảng Nghĩa 5; 149-:-Quảng Nghĩa 12; 150-:-Phạm Thị Thảo; 153-:-Quảng Nghĩa 4; TBA Quảng Nghĩa 2; Quảng Nghĩa 3LDA471-E5.7*** Đường dây 471-E5.7DPT 471-7E5.7/121927PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
37 10h00 : 02/12/202211h30 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay kẹp siết và kẹp treo hỏng Tại cột số (1.4).4; (1.4).6; (1.4).10 lộ 1 TBA Hải Hòa 10Hải Hòa 10Lộ 1+4125PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
38 8h00 : 02/12/202212h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 1 pha. Tại ĐZ hạ thế Lộ 1 TBA Hải Lạng 5 /372 E5.6.Hải Lạng 5Lộ 1 TBA Hải Lạng 5 /372 E5.6.60PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
39 13h30 : 02/12/202217h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 1 pha. Tại ĐZ hạ thế Lộ 2 TBA Hải Lạng 5 /372 E5.6.Hải Lạng 5Lộ 2 TBA Hải Lạng 5 /372 E5.6.55PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
40 14h30 : 02/12/202217h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển hộp công tơ và đấu nối hoàn thiện theo đề nghị của UBND phường Quang Trung Cột số 8-2, 8-5, 8-6 lộ số 1 trạm Quang Trung 12QUANG TRUNG 12-400KVA-22/0,4KVAB lộ số 1 trạm Quang Trung 1297PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
41 10h00 : 02/12/202211h30 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, khắc phục các tồn tại TBA Thanh Sơn 6/473E5.16THANH SƠN 6-400KVA-22/0,4KVTBA Thanh Sơn 6/473E5.16266PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
42 10h00 : 02/12/202211h30 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, khắc phục các tồn tại TBA Điền Công 2/473E5.16Điền Công 2 100-22/0,4KVTBA Điền Công 2/473E5.1643PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
43 8h00 : 02/12/202210h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, khắc phục các tồn tại TBA Nam Khê 4/471E5.16, San tải lộ số 1 trạm Nam Khê 4 sang lộ số 3 trạm Nam Khê 13 Cột số 4 lộ số 1 trạm Nam Khê 4; Cột số 10 lộ số 3 trạm Nam Khê 13NAM KHÊ 4-560KVA-22/0,4KVTBA Nam Khê 4/471E5.16271PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
44 8h00 : 02/12/202210h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải lộ số 1 trạm Nam Khê 4 sang lộ số 3 trạm Nam Khê 13 Cột số 4 lộ số 1 trạm Nam Khê 4; Cột số 10 lộ số 3 trạm Nam Khê 13NAM KHÊ 13-400KVA-22/0,4KVTBA Nam Khê 4/471E5.1672PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
45 8h00 : 02/12/20229h30 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế cặp xiết vỡ hỏng trên đường dây hạ thế Tại cột (1.2.3.4).2 và cột (1.4).5 lộ 4(Cửa Tràng) trạm Tiền An 2Tiền An 2Cắt AB lộ 1(Uỷ Ban); Lộ 2(Cây Sầm); Lộ 3(Xóm Đình); Lộ 4(Cửa Tràng) trạm Tiền An 2/ĐZ 484E5.21306PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
46 13h30 : 02/12/202217h00 : 02/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S đường dây hạ thế sau trạm biến áp phân phối Tiền An 6 Từ cột 3.5/1.1 đến 3.5/1.4 lộ 3(Nhà Văn Hóa) trạm Tiền An 6Tiền An 6Cắt AB lộ 3(Nhà Văn Hóa) TBA Tiền An 6 /ĐZ 484E5.2133PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
47 8h00 : 05/12/20229h30 : 05/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay kẹp xiết hỏng tại cột 1.10 lộ 1 TBA Bình Liêu 3BÌNH Liêu 3AB lộ 1 TBA Bình Liêu 3157PA03BLĐiện Lực Bình Liêu
48 10h00 : 05/12/202211h30 : 05/12/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay kẹp xiết hỏng tại cột 1.27 lộ 1 TBA Bản Chuồng;Bản ChuồngAB lộ 1 TBA Bản Chuồng77PA03BLĐiện Lực Bình Liêu


Đăng ký
Quên mật khẩu ?Đăng ký
Quên mật khẩu ?

Top  |  Home