Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, May 23, 2019
 
Điện lực Tiên Yên tiếp tục thực hiện công tác chỉnh trang 5S lưới điện
 
2018-12-11 15:34:43

 

       Thực hiện Kế hoạch số: 544/KH-PCQN ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc chỉnh trang đường dây trung thế, trạm biến áp phân phối và đường dây hạ thế do đơn vị đang quản lý vận hành theo chương trình 5S.

        Điện lực Tiên Yên tiếp tục triển khai công tác chỉnh trang 5S lưới điện. Hiện tại Điện lực đã triển khai 5S đến các trạm biến áp phân phối, đang tiếp tục triển khai đến lưới điện trung thế và hạ thế đảm bảo An toàn - Sạch đẹp - Mỹ quan đối với toàn bộ lưới điện. Lấy bảng chấm điểm tạm thời việc thực hiện chỉnh trang 5S lưới điện trong nội bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh làm cơ sở áp dụng.

        Công tác chỉnh trang 5S ở lưới điện hạ thế tại Điện lực Tiên Yên đang được triển khai tại các tuyến phố trung tâm thuộc huyện Tiên Yên, Điện lực đã phối hợp với các nhà mạng viễn thông treo dây gia cường để đỡ các dây viễn thông, cắt bỏ các cáp thừa, bó gọn cáp vào, ra công tơ, thay các hộp công tơ cũ, hỏng.

        Đảm bảo việc 5S lưới điện phải đi vào chiều sâu, chất lượng và trở thành ý thức tự giác của tất cả CBCNV. 

Một số hình ảnh đang thực hiện công tác chỉnh trang lưới điện hạ thế 5S tuyến phố Quang Trung - thị trấn Tiên Yên:

 

 

                                                                          

 

 

                                                                             Ngô Hưng - ĐL Tiên Yên

 

 
Tin cùng thư mục :
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home