Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, August 22, 2019
 
ĐIỆN LỰC TP CẨM PHẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GĂN KẾT LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018
 
2018-11-20 13:55:42

       Ngày 17  tháng  11  năm 2018, Điện lực TP Cẩm Phả tổ chức chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018 với chủ trương cụ thể hóa các hành động, tạo sự gắn kết, lan tỏa những hành động đẹp nhằm mục đích làm cho toàn thể CBCNV hiểu rõ tạo ra sự chuyển biến để thực hiện tốt VHDN.

Ban Giám đốc và các phòng Đội tổ ký cam kết phấn đấu thực thi, đổi mới toàn bộ công tác Kinh doanh dịch vụ khách hàng và VHDN

      Thành ngữ xưa có câu: Tiên học lễ hậu học văn. Câu này có hàm ý : Lễ có nghĩa là lễ phép, lễ độ, lễ nghĩa, lễ là nền tảng của sự hiếu thuận, kính trên nhường dưới. Lễ đi đầu trong các mối quan hệ nên được đặt lên hàng đầu trong cách giáo dục con người. "Hậu học văn" : không chỉ học cách ăn nói mà còn học hỏi, rèn luyện để thành người tài giỏi. Người đã thấu đáo lễ nghĩa, lễ phép, lễ độ đầu tiên sẽ dễ cảm hóa, dễ tiến tới mức độ thành công một cách dễ dàng trong các mối quan hệ. Bên cạnh đó mỗi một Quốc gia, một dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng của chính mình, Quốc gia nào, dân tộc nào giữ vững, duy trì, phát triển và lan tỏa được nét văn hóa của mình thì Quốc gia, dân tộc đó luôn phồn thịnh và phát triển.

Nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều phát triển vượt bậc, nhưng nhìn lại tổng thể để đánh giá, thì còn nhiều yếu kém, nó được nhìn thể hiện: Kinh tế phát triển vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, tỷ lệ nhập siêu vẫn duy trì cao, công nghiệp chủ yếu là lắp ráp, chưa có một nền công nghiệp và nông nghiệp phát triển hiện đại, năng xuất lao động rất thấp.

Tại sao lại xảy ra những vấn đề như trên đó là: Chủ yếu do ý thức và ý thức con người là điều tiên quyết để làm tốt được mọi vấn đề đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay với chủ trương tăng năng xuất lao động và giảm định biên lao động thì vấn đề này càng cho thấy rõ ý thức trách nhiệm là vô cùng quan trọng vì có yếu tố này thì việc gì khó ta cũng làm được, xin trích dẫn một câu trên Bolg báo điện tử dân trí:

          Giờ cao su” cũng trở thành một “nét văn hoá”.

Khoan hãy nói đến “công nghiệp hoá” hay “4.0”, cứ “vô tổ chức”, “vô kỷ luật” như thế, làm sao chúng ta có thể đòi hỏi được tính chuyên nghiệp của người lao động, rồi làm sao không thất vọng về năng suất lao động thua cả Campuchia và kém xa Singapore cả hàng chục lần.

CBCNV Điện lực TP Cẩm Phả thể hiện quyết tâm thực hiện tốt VHDN

      Trong nhưng năm qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã triển khai và thực hiện công tác VHDN một cách cụ thể, quyết liệt, sâu rộng và nó đã luôn luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu.

       Với chủ trương trên Điện lực TP Cẩm Phả đã tích cực triển khai và tuyên truyền thường xuyên tới CBCNV của đơn vị, để làm tốt công tác VHDN thì bắt buộc phải có tư duy và nhận thức, thực trạng và phải đổi mới mà điểm xuất phát đó phải là bản thân của chính mình, do đó mỗi cá nhân cần phải biết có những việc làm và hành động cụ thể: