Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Monday, June 24, 2019
 
PC Quảng Ninh tổ chức chương trình sát hạch trước khi bổ nhiệm lại cán bộ
 
2018-08-23 14:04:29

 

Thực hiện chủ đề năm 2018 về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Ngày 23/8/2018 tại Hội trường A, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tổ chức chương trình sát hạch cán bộ trước khi bổ nhiệm lại đối với các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty và Giám đốc Điện lực trực thuộc.

Hội đồng kiểm tra sát hạch có ông Nguyễn Thanh Tĩnh Giám đốc Công ty - Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên tham dự Hội đồng gồm có các ông trong Ban Giám đốc Công ty và các ông bà Trưởng phòng Công ty.

 

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Giám đốc Công ty - Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch

 Thành phần được kiểm tra sát hạch để bổ nhiệm lại gồm có 5 người, đó là: ông Lê Quảng Toản - TP An toàn, ông Nguyễn Hồng Sơn - TP Kiểm tra GSMBĐ, ông Hoàng Văn Đức - GĐ Điện lực TX Đông Triều, ông Phạm Xuân Huy - GĐ Điện lực Bình Liêu và ông Đào Sỹ Hùng - GĐ Điện lực Hoành Bồ.

Để đảm bảo công bằng và chất lượng cho kỳ kiểm tra sát hạch, dưới sự điều hành của Hội đồng, từng người được sát hạch đã trình bày chi tiết các nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, đồng thời phải trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng kiểm tra sát hạch.

 

Hội đồng kiểm tra và các thành viên tham dự sát hạch

          Thông qua chương trình kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty và Giám đốc Điện lực trực thuộc của Công ty Điện lực Quảng Ninh, nhằm mục đích nâng cao chuyên môn trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt, đồng thời trực tiếp tác động tích cực đến những cá nhân trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ của bản thân khi điều hành công việc tại đơn vị. Đây cũng là yêu cầu đối với những cán bộ chủ chốt trong Công ty, phải luôn hoàn thiện bản thân để không ngừng nâng cao hơn nữa trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng ngày càng cao trong sự nghiệp phát triển của Công ty Điện lực Quảng Ninh./. 

 Một số hình ảnh các thí sinh trình bày trước Hội đồng kiểm tra sát hạch

        

                                                                                                                  Xuân Thao - VP

 

 
Tin cùng thư mục :
Tổng công ty Điện lực miền Bắc chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
ĐIỆN LỰC HOÀNH BỒ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GẮN KẾT LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018
ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VHDN CHO CBCNV KHỐI KỸ THUẬT - ĐTXD
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH VỚI CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM
Điện lực thị xã Đông Triều tổ chức giao lưu gắn kết lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018
LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018 TẠI ĐIỆN LỰC VÂN ĐỒN
ĐIỆN LỰC TP CẨM PHẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GĂN KẾT LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018
Điện lực Thành Phố Uông Bí Giao lưu gắn kết - lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GẮN KẾT VÀ LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018 – ĐIỆN LỰC THỊ XÃ QUẢNG YÊN
Điện lực Tiên Yên tổ chức giao lưu gắn kết - lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home