Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, July 29, 2021
 
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII
 
2021-07-08 09:13:03

Chiều ngày 02/7/2021, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hữu Chương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty; đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, Phó Giám đốc Công ty. Với sự tham gia của 55 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận tại điểm cầu Hội trường Công ty và toàn thể đảng viên tại 11 điểm cầu truyền hình các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận Điện lực trực thuộc.

Hội nghị vinh dự được đồng chí Nhữ Đình Tùng - Báo cáo viên cấp Tỉnh, Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long trực tiếp truyền đạt các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW. 

Đồng chí Nhữ Đình Tùng đã trình bày nội dung cốt lõi của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị đã khẳng định mục đích, ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm năm qua, trong đó việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội; khẳng định mục đích, ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những kết quả nêu trên là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Chính trị đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII còn bộc lộ một số hạn chế, từ đó xác định 07 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, trong đó cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Với phương pháp truyển đạt bằng sơ đồ tư duy, có các ví dụ sinh động, cụ thể, qua buổi học đã giúp các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ, đảng viên Đảng bộ bộ phận hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản, những vấn đề mới và cốt lõi được nêu trong nội dung cốt lõi của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh. 

 

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Chương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Sau Hội nghị này, đồng chí đề nghị các đồng chí Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 và các tài liệu có liên quan,... bảo đảm đồng bộ, thường xuyên, liên tục sâu rộng trong Chi bộ, Đảng bộ bộ phận với nhiều hình thức phong phú, phù hợp (như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, lồng ghép trong hội nghị giao ban sản xuất kinh doanh tại đơn vị, tuyên truyền trên hệ thống Internet, trang Web Công ty, các trang mạng xã hội,...). Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên trong Công ty học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Vũ Hữu Chương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu kết luận hội nghị

 

Đồng chí Vũ Hữu Chương yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề trong quý II, quý III và quý IV/2021 để thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII gắn với việc tổ chức triển khai, thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021; việc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; bổ sung quán triệt nội dung bài viết nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.  Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng phải thực hiện tốt Công văn số 84/PCQN-ĐỦCT, ngày 06/04/2021 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, trong đó phải thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và  Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 22/01/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề”. Đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

 

Nguyễn Sơn Hải - Ban Tuyên giáo Đảng ủy PCQN

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đảng ủy PC Quảng Ninh tham dự hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Cụm thi số 4 thành phố Hạ Long
Chi bộ Điện lực thành phố Uông Bí tổ chức Lễ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức
Chi bộ Điện lực Hải Hà tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức
Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh về kết quả 05 năm thực hiện quy chế dân chủ và cải cách hành chính
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh giám sát kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Công đoàn Điện lực Tiên Yên thăm hỏi, động viên CBCNV làm việc tại hiện trường đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng
Hiến máu tình nguyện "Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình"
Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thân nhân gia đình CBCNV mất do mắc bệnh hiểm nghèo nhân “Tháng công nhân năm 2021” tại Điện lực thị xã Đông Triều
Đảng ủy PC Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 

 

Top  |  Home