Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, July 29, 2021
 
Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh về kết quả 05 năm thực hiện quy chế dân chủ và cải cách hành chính
 
2021-06-10 16:01:20

      Sáng ngày 09/6/2021, tại Công ty Điện lực Quảng Ninh, Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long do đồng chí Dương Văn Hào - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc đánh giá kết quả 05 năm (giai đoạn 2016-2020) thực hiện quy chế dân chủ và cải cách hành chính.

 

Đồng chí Dương Văn Hào - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc


          Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Hữu Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty và đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công ty liên quan.

            Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hữu Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh Về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. 

 

 

Đồng chí Vũ Hữu Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU 

 

          Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty nêu rõ: Ngay sau khi Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ra đời đã được các cấp ủy đảng, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể Công ty quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

          Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh COVID-19. Song Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc quyết liệt triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nhờ đó, hằng năm Công ty đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

          Trong những năm qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh điện năng đều đạt và vượt so với kế hoạch. Sự phát triển của Công ty Điện lực Quảng Ninh được khẳng định khi năm 2020 sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 4.738,54 tr.kwh, tăng 28,4% so với năm 2016. Giá bán điện bình quân liên tục vượt kế hoạch và tăng bình quân 41,66 đ/kWh/năm; số lượng khách hàng sử dụng điện năm 2020 là 427.027 khách hàng tăng 10,93% so với năm 2016. Doanh thu bán điện 5 năm liền (2016-2020) vượt kế hoạch, năm 2020 đạt trên 8.463,74 tỷ đồng, tăng 2.472,18 tỷ đồng so với năm 2016. Tỷ lệ tổn thất năm 2020 là 3,63% giảm 1,53% so với năm 2016. Hoạt động của Công ty có hiệu quả, lợi nhuận cao, các nghĩa vụ đối với Nhà nước luôn hoàn thành tốt, được các cơ quan quản lý đánh giá cao. 

 

Đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty phát biểu về công tác cải cách hành chính tại Công ty.

Từ ngày 10/7/2017, Công ty Điện lực Quảng Ninh thực hiện cấp điện cho khách hàng tại Trung tâm hành chính công Tỉnh và 14 huyện/Thành phố/Thị xã trong tỉnh Quảng Ninh. Là đơn vị đầu tiên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa dịch vụ điện ra hành chính công các cấp.

Đặc biệt, từ tháng 7/2018, Công ty đã đưa 12 thủ tục hành chính Trung tâm hành chính công các cấp. Năm 2020, Công ty triển khai tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, giải quyết cấp điện 100% theo phương thức điện tử và cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4. Khi khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại các quầy giao dịch của Điện lực hoặc tại Trung tâm hành chính công, các giao dịch viên có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng đăng ký dịch vụ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia khi khách hàng có nhu cầu.

 Đây là bước đột phá mới trong công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian cấp điện, tạo sự thuận lợi cho khách hàng, hướng tới khách hàng, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Hào - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác quán triệt, triển khai, nhận thức, trách nhiệm và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch thủ tục hành chính theo quy định. Công ty đã chọn đúng những điểm đột phá để tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, của khách hàng và của đối tác. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo cải cách hành chính thường xuyên được củng cố, kiện toàn kịp thời khi có thay đổi về nhân sự, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác. Chủ động, tích cực giúp cấp ủy chỉ đạo gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, chuyên môn trong sạch, vững mạnh. Công khai các quy chế, quy định về tiền lương, tiền thưởng,... phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan giải quyết đơn thư. Hằng năm, Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động từ đơn vị trực thuộc đến cấp Công ty theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP. Trong đó, tổ chức hội nghị người lao động đúng định kỳ, phát huy được dân chủ trong Công ty và các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công ty Điện lực Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chuyên môn và thành viên các Ban chỉ đạo, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đặc biệt là người đứng đầu về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong việc công khai, minh bạch các vấn đề, thủ tục hành chính mà nhân dân, khách hàng quan tâm. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, lao động sáng tạo, quyết tâm vượt qua thách thức khó khăn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Công ty ổn định, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

 

 

Nguyễn Sơn Hải - Ban Tuyên giáo Đảng ủy PCQN

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đảng ủy PC Quảng Ninh tham dự hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Cụm thi số 4 thành phố Hạ Long
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII
Chi bộ Điện lực thành phố Uông Bí tổ chức Lễ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức
Chi bộ Điện lực Hải Hà tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức
Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh giám sát kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Công đoàn Điện lực Tiên Yên thăm hỏi, động viên CBCNV làm việc tại hiện trường đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng
Hiến máu tình nguyện "Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình"
Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thân nhân gia đình CBCNV mất do mắc bệnh hiểm nghèo nhân “Tháng công nhân năm 2021” tại Điện lực thị xã Đông Triều
Đảng ủy PC Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 

 

Top  |  Home