Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, July 2, 2020
 
Điện lực Bình Liêu thực hiện huấn luyện và sát hạch định kỳ an toàn điện năm 2020
 
2019-12-02 16:27:02

Từ ngày 18÷ 20/11/2019, tại hội trường đơn vị, Điện lực Bình Liêu tổ chức huấn luyện và sát hạch định kỳ an toàn điện năm 2020 cho toàn bộ CBCNV thuộc đối tượng nhóm B, là những công nhân làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Với các nội dung huấn luyện: Quy trình An toàn điện ban hành kèm theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 09/8/2018 Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Hướng dẫn số 2945/EVNNPC-AT ngày 15/7/2019 về Hướng dẫn thực hiện quy trình ATĐ và triển khai mẫu sổ mới; Hướng dẫn số 3302/PCQN-AT ngày 20/8/2019 về Hướng dẫn chi tiết thực hiện QTATĐ số 959/QĐ-EVN ngày 09/8/2018; Nghị định số: 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện.

Việc tổ chức huấn luyện và sát hạch định kỳ an toàn điện năm 2020 đã triển khai đồng bộ, có trọng tâm và chất lượng. Bộ đề thi trắc nghiệm đã được rà soát, hiệu chỉnh và bổ sung cho phù hợp với lĩnh vực công tác của người lao động, giúp cho người lao động dễ dàng tiếp thu kiến thức trong việc huấn luyện, sát hạch đạt chất lượng hiệu quả cao.

                    

Cán bộ phòng an toàn Công ty Điện lực Quảng  Ninh hướng dẫn quy trình an toàn điện cho CBCNV Điện lực Bình Liêu.

        Sau huấn luyện và sát hạch các CBCNV nhóm B đã được nắm được các quy định về an toàn điện, các nghị định của Chính phủ về an toàn điện.Theo đó, tăng cường, củng cố kiến thức về an toàn điện cho toàn CBCNV trong Điện lực Bình Liêu để đáp ứng được các yêu cầu về công việc SXKD của ngành điện.

            

Cán bộ phòng KHKTAT Điện lực Bình Liêu hướng dẫn quy trình an toàn điện cho CBCNV Điện lực Bình Liêu.

 

                                                 Bài và ảnh: Phạm Công Ước – Điện lực Bình Liêu

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Tiên Yên diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2020
Đội QLVHLĐ cao thế Quảng Ninh phát động hưởng ứng tháng ATVSLĐ và thi đua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2020
Điện lực thành phố cẩm Phả tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ và thi đua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2020
Điện lực TP Móng Cái: Tổ chức lễ phát động tháng ATVSLĐ - PCCN năm 2020
Điện lực Tiên Yên huấn luyện và sát hạch định kỳ AT-VSLĐ năm 2020
Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc
Điện lực thành phố Hạ Long tổ chức huấn luyện và sát hạch định kỳ An toàn điện năm 2020
Điện lực TP Uông Bí Tổ chức huấn luyện và sát hạch định kỳ AT-VSLĐ năm 2020 cho nhóm A, C
Điện lực TP Hạ Long tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020
Điện lực Tiên Yên hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ và thi đua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ – PCCN năm 2020
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 

 

Top  |  Home