Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, May 23, 2019
 
Công ty điện lực Quảng Ninh với phương hướng nhiệm vụ năm 2019 thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD
 
2019-03-12 14:40:04

 

Với mục tiêu tìm ra các giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019. Ngày 11/3/2019 tại TP Hạ Long, Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức Hội nghị chuyên đề Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng ; Giảm sự cố lưới điện; Giảm tổn thất điện năng; 5S lưới điện.

          Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phó các phòng ban trực thuộc Công ty; Ban Giám đốc các Điện lực; Trưởng phòng Kinh doanh, Kỹ thuật, Đội trưởng Đội quản lý điện các Điện lực; Đội trưởng, đội phó đội QLVH lưới điện cao thế; Đội trưởng đội Hotline và tất cả các chuyên viên làm công tác Kinh doanh, GSMBĐN, Giảm tổn thất điện năng, Độ tin cậy cung cấp điện, 5S lưới điện.

 

                                                            Các đại biểu tham dự hội nghị

                     Ông Nguyễn Thanh Tĩnh Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty đang chủ trì hội nghị

 

          Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty; đồng chí Vũ Đình Tân Phó giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng TP Kinh doanh trình bày báo cáo Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phướng hướng  triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng Công ty Điện lực Quảng Ninh tiếp tục đảm bảo tốt việc cung cấp điện, phụ tải điện vẫn duy trì mức tăng trưởng cao, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện. Bên cạnh nhiệm vụ quan trọng là hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao với yêu cầu ngày càng cao. Công ty Điện lực Quảng Ninh tiếp tục triển khai các chương trình đổi mới về KD&DVKH, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, tập trung triển khai các chương trình quan trọng:  Triển khai hệ thống CMIS 3.0; Triển khai cung cấp dịch vụ điện mức độ 4;  Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các đề án: Lắp đặt công tơ điện tử giai đoạn 2016÷2020;  Phấn đấu hoàn thành chỉ số tiếp cận điện năng; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Kết quả chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: Điện thương phẩm đạt 4.333,982 triệu kWh, tăng 8,94% so với năm 2017; Giá bán điện bình quân đạt 1.744,14 đồng/kWh tăng 74,34 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2017; Tổn thất 4,69% giảm 0,29 % so với cùng kỳ năm 2017. Thực hiện tốt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện trong năm 2018 cụ thể: SAIDI 738,77 phút/761,34 phút kế hoạch giao, MAIFI 0,17 lần/0,20 lần kế hoạch giao, SAIFI 6,76 lần/6,98 lần kế hoạch giao.  Điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng năm 2018 do tổ chức đánh giá độc lập OCD đánh giá đạt 8,28 điểm, cao hơn năm 2017 là 0,05 điểm và cao hơn chỉ tiêu Tổng Công ty giao năm 2018 là 0,02 điểm.

   Ông Nguyễn Văn Hùng TP Kinh doanh trình bày báo cáo đánh giá kết quả Kinh doanh & DVKH năm 2018, Triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

 Các nhiệm vụ trong tâm năm 2019, thực hiện mọi biện pháp quản lý KD&DVKH để hoàn thành các chỉ tiêu NPC giao; Triển khai các chương trình: Giờ trái đất, Tiết kiệm điện, Trường học chung tay TKĐ... theo kế hoạch đặt ra; Triển khai các chương trình: Dự báo phụ tải; Nghiên cứu phụ tải; Điện mặt trời áp mái; Triển khai chương điều chỉnh phụ tải phi thương mại đối với các khách hàng trọng điểm; Số hóa HĐMBĐ; Ký số các báo cáo KD&DVKH; Triển khai các dịch vụ điện cấp độ 4, thanh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi, thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, nhắn tinZalo; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KD&DVKH; Triển khai chương trình khách hàng là trung tâm, nhận diện thương hiệu; Triển khai thực hiện đề án đổi mới công tác Kinh doanh và DVKH.

Từ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã xây dựng các nhóm giải pháp trọng tâm đó là: Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện phân phối và tăng cường khả năng cung cấp điện đến khách hàng; Triển khai, thực hiện sửa chữa điện hotline để giảm thời gian mất điện nâng cao chất lượng tin cậy cung cấp điện làm hài lòng khách hàng SDĐ; Nâng cao chất lượng công tác quản lý KD&DVKH; Ứng dụng CNTT trong công tác KD & DVKH; Triển khai tốt các chương trình: Dự báo phụ tải; nghiên cứu phụ tải; điều chỉnh phụ tải phi thương mại đối với các khách hàng trọng điểm; điện mặt trời áp mái, Giờ Trái đất theo chỉ đạo của EVN, EVNNPC; chương trình khách hàng là trung tâm, nhận diện thương hiệu và triển khai có hiệu quả các đề án Đổi mới công tác kinh doanh và DVKH đã xây dựng trong năm 2018.

Tại hội nghị, một số đơn vị đã trình bày các tham luận đưa ra thực trạng và các giải pháp trong 5S lưới điện; Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng; Nâng cao giá bán điện bình quân, Tăng thương phẩm, Nâng cao tỉ lệ thu tiền điện qua tổ chức trung gian...

Tất cả các giải pháp đưa ra đều hướng tới mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của NPC giao.

 Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Trong công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng:

 

- Nâng cao chất lượng kiểm tra rà soát HĐMBĐ tại các Điện lực; Tập trung củng cố, rà soát các HĐMBĐ để chuẩn bị cho việc số hóa HĐMBĐ thời gian xong trước 30/6/2019.

-  Tập trung các biện pháp đôn đốc thu nộp tiền điện. Thực hiện nghiêm túc việc ngừng cấp điện đòi nợ tiền điện theo quy định, đối với khách hàng sinh hoạt hàng tháng tỷ lệ thu phải đạt 100%.

- Phối hợp với Sở Công thương triển khai thực hiện cấp điện 1 cửa liên thông với các sở ban ngành có liên quan.

- Lập kế hoạch để thực hiện thay định kỳ công tơ theo hàng tháng, quý để phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ  định kỳ công tơ theo đúng kế hoạch.

- Mở rộng ứng dụng công nghệ trong công việc, bám sát công việc để đưa  công nghệ vào thực hiện, thay đổi tư duy trong công việc.

- Rà soát các Hợp đồng thuê DVBLĐN, nghiên cứu xem xét từng bước giảm hợp đồng thuê  DVBLĐN, phân bổ về các Điện lực thực hiện.

- Các đồng chí Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phó phòng, Đội tưởng, Tổ trưởng các Điện lực đã được tập huấn các chương trình trong năm 2018, mở lớp tập huấn cho CBCNV Điện lực đồng thời cùng với các kiến thức nghiệp vụ, an toàn, kỹ năng giao tiếp...

-  Xí nghiệp dịch vụ chính thức tách ra khỏi Công ty và trong tháng 3/2019 thực hiện các phần việc: Tư vấn thiết kế; Kiểm tra định kỳ; Quản lý cáp quang; Sửa chữa máy cắt. Các Điện lực phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ thực hiện để đảm bảo sản xuất kinh doanh.

      Ông Nguyễn Thanh Tĩnh Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty phát biểu  kết luận tại hội nghị

 

Trong công tác giảm tổn thất sự cố, 5S lưới điện:

- Trách nhiệm của mảng kỹ thuật là kịp thời ứng dụng phần mềm, thực hiện ngay trong những ngày đầu năm. Phối hợp cùng với khách hàng kiểm tra đường dây, hành lang tuyến của khách hàng.

- Phân tích các TBA có tổn thất cao một cách thực chất và chính xác.

- Công tác vận hành tụ bù thực sự hiệu quả;

-  Lập kế hoạch cắt điện năm 2019,  để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2019.

- Công tác 5S 17TBA 110 kV thời gian hoàn thành 30/5/2019 là phải thực hiện xong đúng theo tiêu chí của NPC ban hành.

- Giám đốc 12 Điện lực quan tâm các chỉ tiêu được Công ty giao. Trước những khó khăn phải đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Yêu cầu các Đội trưởng phải sát xao có trách nhiệm trong công việc. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong Đội quản lý .

-  Triển khai thực hiện chữ ký số các báo cáo KD&DVKH trên chương trình CMIS 3.0 ngay trong kỳ báo cáo Kinh doanh  tháng 3/2019.

- Nhắn tin qua Zalo cho khách hàng phải đạt 40%, để giảm chi phí tin nhắn SMS.

-  Tăng cường làm việc với các Ngân hàng, các tổ chức trung gian để ký hợp đồng thuê thu hộ tiền điện. Phối hợp với chính quyền địa phương, Ngân hàng và các cơ quan nơi có thanh toán lương qua tài khoản Ngân hàng để vận động CBCNV thanh toán tiền điện qua Ngân hàng, giảm số lượng thanh toán bằng tiền mặt, tiến tới không thu tiền điện bằng tiền mặt.

- Các Điện lực sắp xếp nhân lực, công việc khi một số việc do Xí nghiệp Dịch vụ giải quyết.

  Một con đường duy nhất cho chúng ta đi đó là phải thay đổi, phải thích nghi và phải đổi mới để từng bước hoàn thiện. Mỗi CBCNV nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công việc được giao, phối hợp tốt giữa các đơn vị, các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị để giải quyết công việc một cách hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Một số hình ảnh trong hội nghị

    Ông Vũ Đình Tân Phó giám đốc Công ty phát biểu về công tác Kinh doanh những tồn tại và giải pháp.

    Ông Nguyễn Sông Thao Phó giám đốc Công ty phát biểu về công tác Kỹ thuật, độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, 5S lưới điện.

       Ông Phạm Đình Chấn TP Kỹ thuật báo cáo tham luận với chuyên đề 5S lưới điện

Ông Đào Sỹ Hùng Giám đốc Điện lực TP Hạ Long tham luận với chuyên đề Nâng cao giá bán bình quân, tăng thương phẩm, tăng tỉ lệ thu tiền điện qua Ngân hàng.

Ông Nguyễn Minh Đức Giám đốc Điện lực TP Cẩm Phả tham luận với chuyên đề Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng

 

 

                                                                               Bài và ảnh: Ngọc Lan

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Quảng Ninh đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng
Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN trả lời phỏng vấn về một số vấn đề liên quan đến thực hiện giá bán lẻ điện và thị trường điện
Điện lực TP Cẩm Phả tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm an toàn tại Trường tiểu học - Trung học cơ sở xã Cộng Hòa
Điện lực Thị xã Đông Triều triển khai biện pháp đảm bảo vận hành an toàn thiết bị, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
Điện lực Hải Hà trong tháng công nhân
Gian nan ngành điện vùng sâu
Điện lực TP Uông Bí tuyên truyền sử dụng điện an toàn tại trường học
Điện lực TX Quảng Yên tăng cường các biện pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định dịp lễ 30/4 và 1/5.
Công ty Điện lực Quảng Ninh làm việc với các khách hàng lớn về việc điều chỉnh phụ tải
Công ty Điện lực Quảng Ninh thực hiện kết hợp 71 nội dung công tác trên lưới điện trong một lần cắt điện
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home