Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Monday, September 23, 2019

 

 

Thông tin Lịch Cắt điện
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013
Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo tới quý khách hàng kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 phục vụ công tác sửa chữa...
2013-07-31 17:20
-2242
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 24-7-2013 đến 30-7-2013
Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo tới quý khách hàng kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 24-7-2013 đến 30-7-2013 phục vụ sửa chữa ...
2013-07-24 13:59
-2249
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 17-7-2013 đến 23-7-2013
Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo tới quý khách hàng kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 17-7-2013 đến 23-7-2013 phục vụ sửa chữa....
2013-07-17 10:22
-2256
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 10-7-2013 đến 16-7-2013
Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo tới quý khách hàng kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 10-7-2013 đến 16-7-2013 phục vụ sửa chữa...
2013-07-10 15:40
-2263
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 03-7-2013 đến 09-7-2013
Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo tới quý khách hàng kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 03-7-2013 đến 09-7-2013 phục vụ sửa chữa ....
2013-07-02 17:21
-2271
Kế hoạch cắt điện tuần từ 26-6-2013 đến 02-7-2013
Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo tới quý khách hàng kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 26-6-2013 đến ngày 02-7-2013 phục vụ sửa chữa ....
2013-06-26 10:04
-2277
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 19-6-2013 đến 25-6-2013
Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo tới quý khách hàng kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 19-6-2013 đến ngày 25-6-2013 phục vụ sửa chữa ....
2013-06-20 14:19
-2283
Kế hoạch cắt điện tuần từ 12-6-2013 đến 18-6-3013
Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo tới quý khách hàng kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 12-6-2013 đến ngày 18-6-2013 phục vụ công tác sửa chữa ....
2013-06-11 15:24
-2292
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 29-5-2013 đến ngày 04-6-2013
Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo tới quý khách hàng kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 29-5-2013 đến 04-6-2013 phục vụ sửa chữa...
2013-06-04 14:40
-2299
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 22-5-2013 đến 28-5-2013
Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo tới quý khách hàng kế hoạch cắt điện tuần từ 22-5-2013 đến 28-5-2013 phục vụ sửa chữa.....
2013-05-28 10:30
-2306
12345
Top  |  Home