Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Tuesday, September 25, 2018

 

 

Kinh doanh điện năng
ĐIỆN LỰC BA CHẼ TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CẤP ĐIỆN MỚI TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ LỜI KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI CẤP XÃ
ĐIỆN LỰC BA CHẼ TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CẤP ĐIỆN MỚI TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ LỜI KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI CẤP XÃ
2018-09-17 15:41
-5
THÔNG TIN BÁO CHÍ
THÔNG TIN BÁO CHÍ
2018-07-20 20:29
-64
Thiết lập văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm trong doanh nghiệp
Thiết lập văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm trong doanh nghiệp
2018-06-18 08:22
-96
Phát động thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" TP Móng Cái năm 2018
Phát động thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" TP Móng Cái năm 2018
2018-05-28 15:55
-117
QUY TRÌNH KINH DOANH ĐIỆN NĂNG ÁP DỤNG TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
QUY TRÌNH KINH DOANH ĐIỆN NĂNG ÁP DỤNG TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
2017-10-18 10:19
-339
QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
2017-08-01 15:10
-417
CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG – THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH
CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG – THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH
2016-12-02 15:05
-659
Quy trình Kinh doanh điện năng ban hành ngày 07 tháng 10 năm 2015
Ngày 07 tháng 10 năm 2015, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ban hành bộ quy trình kinh doanh điện năng.
2015-11-17 09:25
-1040
Quy trình, thủ tục cấp điện theo yêu cầu của khách hàng
Công ty Điện lực Quảng Ninh xin thông báo tới quý khách hàng: Trình tự, thủ tục cấp điện, ngừng cấp điện theo yêu cầu của khách hàng
2015-10-16 15:40
-1072
THÔNG BÁO BIỂU GIÁ BÁN ĐIỆN MỚI
Công ty Điện lực Quảng Ninh trân trọng thông báo tới quý khách hàng dùng điện Biểu giá bán điện mới kể từ ngày 16/3/2015
2015-03-19 09:11
-1283
12
Top  |  Home