Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Sunday, March 24, 2019

 

 

Kỹ Thuật-Điều độ-An toàn
Hoàn thiện dự án nâng công suất MBA T2 trạm biến áp 110kV Móng Cái (E5.7)
Hoàn thiện dự án nâng công suất MBA T2 trạm biến áp 110kV Móng Cái (E5.7)
2019-03-22 08:09
1
Điện lực TP Móng Cái - áp dụng công nghệ chống sét thông minh
Điện lực TP Móng Cái - áp dụng công nghệ chống sét thông minh
2019-03-05 14:22
-16
Điện lực Tiên Yên hoán đảo nâng công suất máy biến áp đảm bảo cung cấp điện Tết nguyên đán
Điện lực Tiên Yên hoán đảo nâng công suất máy biến áp đảm bảo cung cấp điện Tết nguyên đán
2018-12-27 09:44
-84
Phối hợp với khách hàng giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp
Phối hợp với khách hàng giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp
2018-12-19 14:59
-92
Điện lực thị xã Đông Triều tổ chức phát quang hành lang tuyến đảm bảo an toàn trong QLVH và đẩy nhanh tiến độ thay thế định kỳ công tơ quý 4/2018
Điện lực thị xã Đông Triều tổ chức phát quang hành lang tuyến đảm bảo an toàn trong QLVH và đẩy nhanh tiến độ thay thế định kỳ công tơ quý 4/2018
2018-12-12 14:20
-99
Công tác bồi huấn, kiểm tra cấp giấy chứng nhận vận hành năm 2018 tại PC Quảng Ninh
Công tác bồi huấn, kiểm tra cấp giấy chứng nhận vận hành năm 2018 tại PC Quảng Ninh
2018-11-07 08:20
-134
Điện lực TP Móng Cái diễn tập sự cố 2017
Điện lực TP Móng Cái diễn tập sự cố 2017
2017-10-17 08:55
-520
Chuyển đổi thành công lưới 10kV lên 22kV khu vực Hà Nam, TX Quảng Yên
Chuyển đổi thành công lưới 10kV lên 22kV khu vực Hà Nam, TX Quảng Yên
2017-10-05 15:05
-532
Điện lực TP Móng Cái thực hiện hoán đổi, nâng công suất máy biến áp nâng cao hiệu quả cung cấp điện.
Điện lực TP Móng Cái thực hiện hoán đổi, nâng công suất máy biến áp nâng cao hiệu quả cung cấp điện.
2017-09-29 13:57
-538
Công ty Điện lực Quảng Ninh diễn tập an toàn năm 2017
Công ty Điện lực Quảng Ninh diễn tập an toàn năm 2017
2017-08-21 13:18
-577
12345
Top  |  Home