Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Friday, April 20, 2018

 

 

Kỹ Thuật-Điều độ-An toàn
Điện lực TP Móng Cái diễn tập sự cố 2017
Điện lực TP Móng Cái diễn tập sự cố 2017
2017-10-17 08:55
-182
Chuyển đổi thành công lưới 10kV lên 22kV khu vực Hà Nam, TX Quảng Yên
Chuyển đổi thành công lưới 10kV lên 22kV khu vực Hà Nam, TX Quảng Yên
2017-10-05 15:05
-194
Điện lực TP Móng Cái thực hiện hoán đổi, nâng công suất máy biến áp nâng cao hiệu quả cung cấp điện.
Điện lực TP Móng Cái thực hiện hoán đổi, nâng công suất máy biến áp nâng cao hiệu quả cung cấp điện.
2017-09-29 13:57
-200
Công ty Điện lực Quảng Ninh diễn tập an toàn năm 2017
Công ty Điện lực Quảng Ninh diễn tập an toàn năm 2017
2017-08-21 13:18
-239
PC Quảng Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ ATVSLĐ năm 2017
PC Quảng Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ ATVSLĐ năm 2017
2017-08-03 13:52
-257
PC Quảng Ninh tổ chức huấn luyện các chức danh thực hiện PCT, LCT, PTT năm 2017
PC Quảng Ninh tổ chức huấn luyện các chức danh thực hiện PCT, LCT, PTT năm 2017
2017-05-10 08:31
-342
Phân xưởng Cơ điện hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017
Phân xưởng Cơ điện hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017.
2017-04-18 15:03
-364
Công ty điện lực Quảng Ninh hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017.
Công ty điện lực Quảng Ninh hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017.
2017-04-17 10:15
-365
Phối hợp vận hành giữa PC Quảng Ninh và các Chi nhánh cao thế trực thuộc NGC tại Quảng Ninh
Phối hợp vận hành giữa PC Quảng Ninh và các Chi nhánh cao thế trực thuộc NGC tại Quảng Ninh
2017-03-21 15:40
-392
Công tác bồi huấn, kiểm tra cấp giấy chứng nhận vận hành tại PC Quảng Ninh
Công tác bồi huấn, kiểm tra cấp giấy chứng nhận vận hành tại PC Quảng Ninh
2017-03-20 09:06
-393
1234
Top  |  Home