Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, July 29, 2021

 

 

Văn Bản Pháp Quy
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021
2021-07-01 14:44
-25
Từ ngày 01/7/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Từ ngày 01/7/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh có thể khai thác thông tin, tra cứu nội dung trên trình duyệt Web truy cập tại địa chỉ: https://thuvienphapluat.vn, nhập từ khóa: Văn bản... để tìm kiếm.
2021-07-01 14:35
-25
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tập huấn pháp luật năm 2016
Hàng năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho CBCNV nhằm bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo nâng cao chất lượng cho đội nghũ CBCNV trong toàn Tổng công ty thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2016-06-17 17:28
-1865
Thủ tục hồ sơ giải quyết cấp điện
Thủ tục hồ sơ giải quyết cấp điện
2013-04-01 14:52
-3038
Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và văn hóa EVN, hồ sơ nhãn hiệu EVN
Từ ngày 16 đến ngày 18/11/2010 tại trường Đại học Điện lực, Tổng công ty điện lực miền Bắc đã phối hợp với trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Pháp chế, văn hóa EVN, Hồ sơ nhãn hiệu EVN.
2012-06-21 14:41
-3322
Top  |  Home