Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Friday, April 20, 2018

 

 

Tin các Điện lực - Phân xưởng
Phòng Cảnh sát PCCC Số 3 - Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh và Điện lực TP Hạ Long - Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác PCCC
Phòng Cảnh sát PCCC Số 3 - Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh và Điện lực TP Hạ Long - Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác PCCC
2017-08-16 10:47
-244
Điện lực TP Móng Cái triển khai công tác phòng chống bão lụt năm 2017
Điện lực TP Móng Cái triển khai công tác phòng chống bão lụt năm 2017
2017-08-16 10:47
-244
Điện lực TX Quảng Yên triển khai tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017
Điện lực TX Quảng Yên triển khai tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017
2017-05-03 15:23
-349
Điện lực TP Móng Cái ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng
Điện lực TP Móng Cái ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng
2017-04-27 10:54
-355
Điện lực Ba Chẽ: Hưởng ứng tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017
Điện lực Ba Chẽ: Hưởng ứng tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017
2017-04-26 14:32
-356
Phân xưởng Thí nghiệm đo lường hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017
Phân xưởng Thí nghiệm đo lường hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017
2017-04-25 10:48
-357
Điện lực TP Hạ Long thực hiện kế hoạch hoạt động hưởng ứng tháng ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017.
Điện lực TP Hạ Long thực hiện kế hoạch hoạt động hưởng ứng tháng ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017.
2017-04-24 09:03
-358
Điện lực Hoành Bồ hưởng ứng tháng an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017.
Điện lực Hoành Bồ hưởng ứng tháng an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017.
2017-04-24 08:28
-358
Phân xưởng Thí nghiệm đo lường tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017
Phân xưởng Thí nghiệm đo lường tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017
2017-03-03 15:03
-410
Hội nghị người lao động năm 2017 Điện lực thành phố Hạ Long
Hội nghị người lao động năm 2017 Điện lực thành phố Hạ Long
2017-03-03 11:26
-410
12
Top  |  Home