Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Sunday, March 24, 2019

 

 

Văn hoá Doanh nghiệp
Tổng công ty Điện lực miền Bắc chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Tổng công ty Điện lực miền Bắc chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
2019-01-02 09:16
-78
ĐIỆN LỰC HOÀNH BỒ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GẮN KẾT LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018
ĐIỆN LỰC HOÀNH BỒ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GẮN KẾT LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018
2018-11-27 10:02
-114
ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VHDN CHO CBCNV KHỐI KỸ THUẬT - ĐTXD
ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VHDN CHO CBCNV KHỐI KỸ THUẬT - ĐTXD
2018-11-27 09:44
-114
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH VỚI CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH VỚI CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM
2018-11-23 11:19
-118
Điện lực thị xã Đông Triều tổ chức giao lưu gắn kết lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018
Điện lực thị xã Đông Triều tổ chức giao lưu gắn kết lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018
2018-11-20 14:28
-121
LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018 TẠI ĐIỆN LỰC VÂN ĐỒN
LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018 TẠI ĐIỆN LỰC VÂN ĐỒN
2018-11-20 14:07
-121
ĐIỆN LỰC TP CẨM PHẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GĂN KẾT LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018
ĐIỆN LỰC TP CẨM PHẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GĂN KẾT LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018
2018-11-20 13:55
-121
Điện lực Thành Phố Uông Bí Giao lưu gắn kết - lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018
Điện lực Thành Phố Uông Bí Giao lưu gắn kết - lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018
2018-11-19 15:10
-122
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GẮN KẾT VÀ LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018 – ĐIỆN LỰC THỊ XÃ QUẢNG YÊN
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GẮN KẾT VÀ LAN TỎA VĂN HÓA EVNNPC NĂM 2018 – ĐIỆN LỰC THỊ XÃ QUẢNG YÊN
2018-11-19 11:40
-122
Điện lực Tiên Yên tổ chức giao lưu gắn kết - lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018
Điện lực Tiên Yên tổ chức giao lưu gắn kết - lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018
2018-11-19 10:32
-122
123456
Top  |  Home