Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, July 29, 2021

 

 

Văn hoá Doanh nghiệp
Bài thơ: Lòng mẹ
Bài thơ: Lòng mẹ
2021-07-28 14:30
2
Bài thơ: những chiến sĩ thời bình
Bài thơ: những chiến sĩ thời bình
2021-07-27 10:26
1
Bài thơ: Giọt mồ hôi của Bố
Bài thơ: Giọt mồ hôi của Bố
2021-07-13 15:17
-13
Bài thơ: Thương anh thợ điện
Bài thơ: Thương anh thợ điện
2021-07-09 16:28
-17
PC Quảng Ninh tích cực xây dựng Văn hóa học tập không ngừng
Năm 2021, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid đang diễn ra rất phức tạp, việc tập trung các lớp tập huấn đào tạo bị hạn chế. Để nâng cao việc học tập nâng cao trình độ, trang bị những kỹ năng kiến thức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã thực hiện một số giải pháp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng Văn hóa học tập không ngừng.
2021-07-08 16:19
-18
PC Quảng Ninh đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, nét văn hóa doanh nghiệp khác biệt của ngành Điện vùng mỏ Quảng Ninh
Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoạt động thể dục thể thao luôn được Công ty Điện lực Quảng Ninh quan tâm, đẩy mạnh. Phong trào “Cán bộ công nhân viên luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã phát triển rộng khắp từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc và thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên tham gia, từ đó góp phần tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ công nhân viên, tạo ra nét văn hóa doanh nghiệp khác biệt của ngành Điện vùng mỏ Quảng Ninh.
2021-06-22 08:35
-34
Bài thơ: Thương lắm! thợ điện mùa nắng nóng
Bài thơ: Thương lắm! thợ điện mùa nắng nóng
2021-06-18 16:33
-38
Bài thơ: Áo cam trong nắng nóng
Bài thơ: Áo cam trong nắng nóng
2021-06-08 14:02
-48
Công ty Điện lực Quảng Ninh với các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác Pháp chế năm 2021
Trong năm 2021, việc thể chế hóa các quy định của pháp luật có liên quan và các Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc được Công ty Điện lực Quảng Ninh coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt là trong công tác Pháp chế.
2021-03-15 08:27
-133
Bài thơ: Cô gái áo cam
BÀI THƠ: CÔ GÁI ÁO CAM
2021-03-11 07:54
-137
123456789
Top  |  Home