Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, July 29, 2021
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 92
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 3h00 : 01/08/202117h00 : 01/08/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, ghép nối nghiệm thu thử nghiệm ETE về TTTKXLDA479-E5.11 9PA03HLĐiện Lực Hạ Long
2 7h30 : 01/08/202113h00 : 01/08/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tự động hóa mạch vòng, kiểm tra kết nối tín hiệu truyền về hệ thống SCADALDA472-E5.10-64-7-1***472-E5.10 3PA03HLĐiện Lực Hạ Long
3 5h30 : 01/08/202115h30 : 01/08/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột; Thay dây, thay xà sứ và phụ kiện tại các vị trí cột số 15-3 ÷15-10;15-6-1÷15-6-3/477 E5.7LDA477-E5.7*** Đường dây 477-E5.7Dựng cột; Thay dây, thay xà sứ và phụ kiện tại các vị trí cột số 15-3 ÷15-10;15-6-1÷15-6-3/477 E5.72736PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
4 5h30 : 01/08/202117h00 : 01/08/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, thay dây, thay xà sứ và phụ kiện Tại các vị trí cột số 32-8-2÷32-8-19; 32-8-2÷ TBA Hải Xuân 1/478 E5.7LDA478-E5.7*** Đường dây 478-E5.7 413PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
5 7h00 : 02/08/202110h00 : 02/08/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI trạm Hồng Thái Tây 5Hồng Thái Tây 5Trạm Hồng Thái Tây 5265PA03DTĐiện Lực Đông Triều
6 4h00 : 02/08/202121h00 : 02/08/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, ghép nối nghiệm thu thử nghiệm ETE về TTTKXLDA371-E5.4***371-E5.4 11PA03HLĐiện Lực Hạ Long
7 4h00 : 02/08/202121h00 : 02/08/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, ghép nối nghiệm thu thử nghiệm ETE về TTTKXLDA374-E5.4***374-E5.4 9PA03HLĐiện Lực Hạ Long
8 4h00 : 02/08/202121h00 : 02/08/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, ghép nối nghiệm thu thử nghiệm ETE về TTTKXLDA373-E5.4***373-E5.4 0PA03HLĐiện Lực Hạ Long
9 5h30 : 02/08/202117h00 : 02/08/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, thay dây, thay xà sứ và phụ kiện tại các vị trí cột số 32-9÷32-19; 32-9-1÷ TBA Hải Hòa 2/478 E5.7LDA478-E5.7*** Đường dây 478-E5.7DPT 478-7E5.7/32-72052PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
10 7h45 : 02/08/202113h00 : 02/08/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dải, kéo 300 mét dây vặn xoắn XLPE 4x95 tại cột 1 đến cột 8 lộ 1 TBA Hải Yên 12/471E5.7Hải Yên 12Lộ 172PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
11 6h30 : 29/07/202119h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnLDA674-E5.1***674-E5.1DCL 674-1 MDƯ611PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
12 8h30 : 29/07/202117h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sửa chữa lưới điệnCẩm Trung 13Lộ 1(Tây)56PA03CPĐiện Lực Thành Phố Cẩm Phả
13 11h00 : 29/07/202111h40 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ năm 2021 TBA bơm Việt Dân 2Bơm Việt Dân 2TBA bơm Việt Dân 21PA03DTĐiện Lực Đông Triều
14 9h10 : 29/07/202110h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Thí nghiệm định kỳ năm 2021 TBA Bình Dương 9 2. VSCN trạm biến áp Bình Dương 2Bình Dương 2TBA Bình Dương 2267PA03DTĐiện Lực Đông Triều
15 13h30 : 29/07/202114h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Thí nghiệm định kỳ năm 2021 TBA Hồng Phong 7 2. VSCN trạm biến áp Hồng Phong 7Hồng Phong 7TBA Hồng Phong 7245PA03DTĐiện Lực Đông Triều
16 14h40 : 29/07/202115h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Thí nghiệm định kỳ năm 2021 TBA Hồng Phong 10 2. VSCN trạm biến áp Hồng Phong 10Hồng Phong 10TBA Hồng Phong 10251PA03DTĐiện Lực Đông Triều
17 15h40 : 29/07/202116h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ năm 2021 TBA Đơn Vị 405Đơn Vị 405TBA Đơn Vị 4052PA03DTĐiện Lực Đông Triều
18 7h30 : 29/07/20219h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Thí nghiệm định kỳ năm 2021 TBA Bình Dương 9 2. Cân pha ĐZ hạ thế lộ 1, lộ 2, lộ 3 và thay kẹp xiết vỡ cột 4 lộ 1 TBA Bình Dương 9Bình Dương 9TBA Bình Dương 9228PA03DTĐiện Lực Đông Triều
19 7h00 : 29/07/202111h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây SCTX sau lộ 1 TBA Hồng Thái Tây 7Lộ 1 Hồng Thái Tây 7Lộ 1 Hồng Thái Tây 7161PA03DTĐiện Lực Đông Triều
20 10h10 : 29/07/202111h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ năm 2021 TBA bơm Việt Dân 1Bơm Việt Dân 1TBA bơm Việt Dân 11PA03DTĐiện Lực Đông Triều
21 14h50 : 29/07/202115h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xủ lý rỉ dầu Máy biến áp Tại TBA Quảng Thắng 4TBA Quảng Thắng 4sau TBA166PA03HHĐiện lực Hải Hà
22 14h00 : 29/07/202115h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xủ lý rỉ dầu Máy biến áp Tại TBA Quảng Minh 4TBA Quảng Minh 4sau TBA18PA03HHĐiện lực Hải Hà
23 6h00 : 29/07/202111h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế dây dẫn 0,4kV, sang công tơ, thu hồi dây Từ cột 1.5 đến cột 1.5/1.5.8; Từ cột 1.10 đến cột 1.10/1.10B; Từ cột số 1.10 đến cột 1.10/1.10.9 TBA Tân Bình 5TBA Tân Bình 5sau Lộ 1143PA03HHĐiện lực Hải Hà
24 13h00 : 29/07/202116h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế dây dẫn 0,4kV, sang công tơ, thu hồi dây cũ Từ cột 2.14 đến cột 2.18 TBA Tân Bình 7TBA Tân Bình 7sau Lộ 273PA03HHĐiện lực Hải Hà
25 9h00 : 29/07/202117h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mới ĐZ 0,4kV Từ cột 15-:-20; 29-:-40 lộ 2 TBA Cái Chiên 1TBA Cái Chiên 1sau Lộ 230PA03HHĐiện lực Hải Hà
26 6h30 : 29/07/20217h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo tại cột 11/486ĐTrE5.7LDA486ĐTr-E5.7***Đường trục 486ĐTrE5.7sau DPT 486-1ĐTr27PA03HHĐiện lực Hải Hà
27 14h30 : 29/07/202115h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo tại cột 11/486ĐTrE5.7LDA486ĐTr-E5.7***Đường trục 486ĐTrE5.7sau DPT 486-1ĐTr27PA03HHĐiện lực Hải Hà
28 7h30 : 29/07/202114h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp đầu sứ trên tuyến đường dây từ cột 12 đến TBA Trần Đông 2/486ĐTrE5.7, Kéo lại cột 12/486ĐTrE5.7TBA Trần Đông 2sau lèo cột 11/486ĐTrE5.71PA03HHĐiện lực Hải Hà
29 9h00 : 29/07/202110h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng TBA phân phối Tại TBA Quảng Đức 9TBA Quảng Đức 9TBA Quảng Đức 930PA03HHĐiện lực Hải Hà
30 8h00 : 29/07/202111h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp xà và đấu nối ĐZ 22kV cấp điện cho TBA chiếu sáng 1 công suất 31,5kVA-22/0,4kV tại cột 16/486CCE5.7, Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện cho TBA chiếu sáng 2 công suất 31,5kVA-22/0,4kV tại cột 43-1/486CCE5.7, Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện cho TBA chiếu sáng 3 công suất 31,5kVA-22/0,4kV tại cột 53/486CCE5.7, Lắp chống sét thông minh tại TBA Cái Chiên 2/486CCE5.7LDA486-E5.7***Đường trục 486CCsau DPT 486CC-7188PA03HHĐiện lực Hải Hà
31 14h00 : 29/07/202117h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ điện 9 công tơ-Tại tủ số 3-1 Lộ 3 Yết Kiêu 13Yết Kiêu 13 (560kVA)Lộ 3 Yết Kiêu 13A26PA03HLĐiện Lực Hạ Long
32 10h00 : 29/07/202110h45 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại cột số 10 lộ 1 TBA Hà Tu 2AHà Tu 2A (400kVA)lộ 1 TBA Hà Tu 2A107PA03HLĐiện Lực Hạ Long
33 8h00 : 29/07/20219h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha -Tại tủ điện số 4, 7 lộ 2 trạm Bãi Cháy 29ABãi Cháy 29A-400kVAlộ 2 trạm Bãi Cháy 29A0PA03HLĐiện Lực Hạ Long
34 9h30 : 29/07/202110h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại cột số 2, 3 lộ 2 TBA Hà Tu 9AHà Tu 9A (400 kVA)lộ 2 TBA Hà Tu 9A73PA03HLĐiện Lực Hạ Long
35 15h00 : 29/07/202116h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha NCS, thu hồi 1 pha-KH: Nguyễn Thị Mai Hoa,Tạị cột 2 lộ 3 TBA Hưng Đạo 6Hưng Đạo 6 (560kVA)lộ 3 TBA Hưng Đạo 699PA03HLĐiện Lực Hạ Long
36 13h30 : 29/07/202114h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại tủ số 1, 2 lộ 3 TBA Hồng Hải 4Hồng Hải 4 (320kVA)lộ 3 TBA Hồng Hải 432PA03HLĐiện Lực Hạ Long
37 8h30 : 29/07/20219h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại cột số 1 lộ 1 TBA Hà Phong 7Hà phong 7 (180kVA)lộ 1 TBA Hà Phong 716PA03HLĐiện Lực Hạ Long
38 7h00 : 29/07/202111h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo dỡ, đấu nối thu hồi tủ điện kỹ thuật 9 công tơ 2A, -Từ tủ 1A đến 3A lộ 1 trạm Sân Vườn 2Sân Vườn 2-320kVAlộ 1 trạm Sân Vườn 219PA03HLĐiện Lực Hạ Long
39 16h00 : 29/07/202117h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 1 pha-Tại cột số 2.4 lộ 2 trạm Tuần Châu 2 (Nguyễn Thị Thảo)Tuần Châu 2-560kVAlộ 2 trạm Tuần Châu 2133PA03HLĐiện Lực Hạ Long
40 16h00 : 29/07/202117h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại cột số 6, 14 lộ 3 TBA Hồng Hà 31Hồng Hà 31 (250kVA)lộ 3 TBA Hồng Hà 3134PA03HLĐiện Lực Hạ Long
41 8h00 : 29/07/202111h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh Trang 5s đường dây hạ áp-Từ cột số 01 đến cột số 08 lộ 1 , 2 , 3,4,5 Trạm biến áp Cao Xanh 34Cao Xanh 34 (400kVA)lộ 1 , 2 , 3,4,5 Trạm biến áp Cao Xanh 3442PA03HLĐiện Lực Hạ Long
42 8h00 : 29/07/20219h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha -Tại tủ điện số 4, 7 lộ 2 trạm Bãi Cháy 29ABãi Cháy 29A-400kVAlộ 2 trạm Bãi Cháy 29A45PA03HLĐiện Lực Hạ Long
43 10h45 : 29/07/202111h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại cột số 3-1 lộ 1 TBA Hà Tu 8Hà Tu 8 (400kVA)lộ 1 TBA Hà Tu 8130PA03HLĐiện Lực Hạ Long
44 8h00 : 29/07/202111h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ điện 9 công tơ-Tại tủ số 1-2 Lộ 2 Yết Kiêu 13AYết Kiêu 13 (560kVA)Lộ 2 Yết Kiêu 13A3PA03HLĐiện Lực Hạ Long
45 14h00 : 29/07/202116h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa đường dây hạ thế(Cân pha, bổ xung tiếp xúc )-Tại cột số 4, 5, 6 lộ 2 Trạm Bãi Cháy 74/484 E5.4Bãi Cháy 74lộ 2 Trạm Bãi Cháy99PA03HLĐiện Lực Hạ Long
46 14h00 : 29/07/202115h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha NCS, thu hồi 1 pha-KH: Vũ Thị Bích Vân,Tạị cột 14 lộ 3 TBA Cao Xanh 15Cao Xanh 15 (560kVA)lộ 3 TBA Cao Xanh 1517PA03HLĐiện Lực Hạ Long
47 10h00 : 29/07/202111h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha -Tại tủ điện số 1, 2 lộ 1 trạm Giếng Đáy 3Giếng Đáy 3lộ 1 trạm Giếng Đáy 335PA03HLĐiện Lực Hạ Long
48 10h30 : 29/07/202111h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại cột số 1-2 lộ 2 TBA Hà Tu 9Hà Tu 9 (250kVA) QTClộ 2 TBA Hà Tu 968PA03HLĐiện Lực Hạ Long
49 9h15 : 29/07/202110h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại cột số 3 lộ 3 TBA Hà Tu 2AHà Tu 2A (400kVA)lộ 3 TBA Hà Tu 2A149PA03HLĐiện Lực Hạ Long
50 13h30 : 29/07/202117h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh Trang 5s đường dây hạ áp-Từ cột số 01 đến cột số 08 lộ 1 , 2 , 3,4,5 Trạm biến áp Cao Xanh 34Cao Xanh 34 (400kVA)lộ 1 , 2 , 3,4,5 Trạm biến áp Cao Xanh 3442PA03HLĐiện Lực Hạ Long
51 15h15 : 29/07/202116h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế định kỳ công tơ 3 pha -Tại cột số 2 lộ 3 TBA Hồng Hải 14Hồng Hải 14 (560kVA)lộ 3 TBA Hồng Hải 1440PA03HLĐiện Lực Hạ Long
52 8h00 : 29/07/202110h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối TBA 320 kVA 35/0,4kV Công ty Huy HoàngLDA372(374DD)-E5.4-122***LDA372(374DD)-E5.4-122 5324PA03HLĐiện Lực Hạ Long
53 7h30 : 29/07/20218h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo và đấu cáp phục vụ lắp đặt tự động hóa mạch vòng, kiểm tra kết nối tín hiệu truyền về hệ thống SCADALDA477-E5.10***Trục chính 477-E5.10 585PA03HLĐiện Lực Hạ Long
54 7h30 : 29/07/202113h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tự động hóa mạch vòng, kiểm tra kết nối tín hiệu truyền về hệ thống SCADALDA477-E5.10***Trục chính 477-E5.10 354PA03HLĐiện Lực Hạ Long
55 7h30 : 29/07/202113h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tự động hóa mạch vòng, kiểm tra kết nối tín hiệu truyền về hệ thống SCADALDA477-E5.10***Trục chính 477-E5.10 370PA03HLĐiện Lực Hạ Long
56 7h45 : 29/07/202112h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dải, kéo 250 mét dây vặn xoắn XLPE 4x95 thay thế cho đường dây 0.4kV từ cột (1.5).4 đến cột 5.11 lộ 5 TBA Ka Long 6/475E5.7Ka Long 6Lộ 546PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
57 10h00 : 29/07/202111h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển ghíp cân pha tại cột số 2.10÷2.13 lộ 2 TBA Tràng Lộ 1Tràng Lộ 1Lộ 281PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
58 15h30 : 29/07/202117h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo 22kV tại cột số 14/488 E5.7 về phía cột số 14-1/488 E5.7 đảm bảo kỹ thuật vận hànhLDA475-E5.7*** Đường dây 475-E5.7DPT 488-7E5.7/21626PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
59 5h30 : 29/07/202117h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn 22kV, thay sứ và phụ kiện từ cột số 59÷73/476-E5.7 và các nhánh rẽLDA476-E5.7*** Đường dây 476-E5.7Lèo 22kV tại cột số 58/476-E5.7 đã tháo rời, quấn về 02 phía đảm bảo an toàn1318PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
60 9h00 : 29/07/202110h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển ghíp cân pha tại các cột số (1.4).3÷(1.4).5 thuộc lộ 1, lộ 4 TBA Trà Cổ 3Trà Cổ 3Lộ 1+475PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
61 5h30 : 29/07/202117h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây, thay xà sứ và phụ kiện tại các vị trí cột số 14-1÷14-9; 14-3-1; 14-3-1A÷14-3-3A/488 E5.7LDA475-E5.7*** Đường dây 475-E5.7Lèo 22kV tại cột số 14/488 E5.7 đã tháo, hạ dây về phía cột số 14-1/488 E5.7; Lèo 22kV tại cột số 30/477 E5.7 đã tháo, hạ dây về phía cột số 30-1/477 E5.7 đảm bảo an toàn218PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
62 5h30 : 29/07/20217h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo 22kV tại cột số 58/476 E5.7 hạ dây về phía cột số 59/476 E5.7 phía đảm bảo an toànLDA478-E5.7*** Đường dây 478-E5.7DPT 478-7E5.7/284023PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
63 14h00 : 29/07/202115h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển ghíp cân pha tại cột số (3.4).5÷(3.4).8 lộ 3, lộ 4 TBA Tràng Vĩ 1Tràng Vỹ 1Lộ 3+464PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
64 15h30 : 29/07/202117h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo 22kV tại cột 58/476,478E5.7 đảm bảo an toànLDA478-E5.7*** Đường dây 478-E5.7DPT 478-7E5.7/284023PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
65 15h30 : 29/07/202117h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo 22kV tại cột 58/476,478E5.7 đảm bảo an toànLDA476-E5.7*** Đường dây 476-E5.7DPT 476-7E5.7/28397PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
66 5h30 : 29/07/20217h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo 22kV tại cột số 14/488 E5.7 hạ dây về phía cột số 14-1/488 E5.7 đảm bảo an toànLDA475-E5.7*** Đường dây 475-E5.7DPT 488-7E5.7/21626PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
67 5h30 : 29/07/20217h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo 22kV tại cột số 58/476 E5.7 hạ dây về phía cột số 59/476 E5.7 phía đảm bảo an toànLDA476-E5.7*** Đường dây 476-E5.7DPT 476-7E5.7/28390PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
68 8h00 : 29/07/20219h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển ghíp cân pha tại các cột số (1.3).7÷(1.3).10 thuộc lộ 1, lộ 3 TBA Trà Cổ 2Trà Cổ 2Lộ 1+385PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
69 5h40 : 29/07/20217h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo 22kV tại cột số 30/477 E5.7 hạ dây về phía cột số 30-1/477 E5.7 đảm bảo an toànLDA477-E5.7*** Đường dây 477-E5.7DCL 477-7E5.7/18597PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
70 15h30 : 29/07/202117h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo 22kV tại cột số 30/477 E5.7 về phía cột số 30-1/477 E5.7 đảm bảo kỹ thuật vận hànhLDA477-E5.7*** Đường dây 477-E5.7DCL 477-7E5.7/18597PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
71 13h30 : 29/07/202117h00 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt hộp công tơ từ cột số 1 đến 12 lộ 2 trạm Đoàn Kết 8Đoàn Kết 8Sau AB lộ 21PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
72 6h30 : 29/07/202111h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn hộp công tơ ;Đấu nối phân tải tại cột số 5 lộ 2 TBA Đoàn Kết 3Đoàn Kết 3Sau AB lộ 247PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
73 13h00 : 29/07/202113h30 : 29/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển hộp công tơ tại cột số 5 lộ 3 TBA Đoàn Kết 8Đoàn Kết 8Sau AB lộ 1,348PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
74 7h00 : 30/07/202111h30 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây SCTX sau lộ 1 TBA Hồng Thái Tây 7Lộ 1 Hồng Thái Tây 7Lộ 1 Hồng Thái Tây 7161PA03DTĐiện Lực Đông Triều
75 6h30 : 30/07/202115h30 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp đầu sứ trên tuyến đường dây từ cột 01 đến cột 10/486ĐTrE5.7, và TBA Trần Đông 1TBA Trần Đông 2sau DPT 486-7VTĐT27PA03HHĐiện lực Hải Hà
76 23h00 : 30/07/20215h00 : 31/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, ghép nối nghiệm thu thử nghiệm ETE về TTTKXLDA480-E5.4 6PA03HLĐiện Lực Hạ Long
77 5h30 : 30/07/20217h00 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo 22kV quấn về hai phía đảm bảo an toàn tại cột số 58/478-E5.7;LDA478-E5.7*** Đường dây 478-E5.7DPT 478-7E5.7/282323PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
78 14h00 : 30/07/202115h30 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối lèo, cắt dây tạo lèo, phân tải lộ ĐZ tại cột (1.2.3)3 lộ 1, lộ 2, lộ 3; cột 2.3/1.1 lộ 2 TBA Hải Yên 16/471E5.7Hải Yên 16Lộ 1+2+3284PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
79 15h30 : 30/07/202117h00 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo 22kV tại cột số 58/478-E5.7 đảm bảo an toànLDA476-E5.7*** Đường dây 476-E5.7DPT476-7 E5.7/281752PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
80 5h30 : 30/07/202117h00 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, thay xà, thay sứ, lắp đặt 01 bộ Reclose từ cột số 59÷75/478-E5.7LDA478-E5.7*** Đường dây 478-E5.7Lèo 22kV tại cột số 58/478-E5.7 đã tháo rời quấn về hai phía đảm bảo an toàn1702PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
81 15h30 : 30/07/202117h00 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo 22kV tại cột số 58/478-E5.7 đảm bảo an toànLDA478-E5.7*** Đường dây 478-E5.7DPT 478-7E5.7/282323PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
82 7h45 : 30/07/202113h00 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hoán đảo MBA và tủ điện 0.4kVHải Xuân 22TBA125PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
83 5h30 : 30/07/20217h00 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo 22kV quấn về hai phía đảm bảo an toàn tại cột số 58/478-E5.7LDA476-E5.7*** Đường dây 476-E5.7DPT476-7 E5.7/281752PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
84 7h45 : 30/07/202112h00 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dải, kéo 120 mét dây vặn xoắn XLPE 4x95 tại cột 2.31/1.1 đến cột 2.3/1.4 lộ 2 TBA Hải Yên 16/471E5.7Hải Yên 16Lộ 2107PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
85 6h30 : 30/07/202117h00 : 30/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối cáp vặn xoắn tại tủ hạ thế, Chuyển nguồn hộp công tơ lộ 1, 2 trạm Vạn Yên 2Vạn Yên 2Sau AB lộ 1,2, AB tổng77PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
86 23h00 : 31/07/20215h00 : 01/08/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, ghép nối nghiệm thu thử nghiệm ETE về TTTKXLDA486-E5.4 12PA03HLĐiện Lực Hạ Long
87 5h30 : 31/07/20217h00 : 31/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo 22kV tại cột số 58/478 E5.7 hạ dây về phía cột số 59/478 E5.7LDA478-E5.7*** Đường dây 478-E5.7DPT 478-7E5.7/282323PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
88 5h30 : 31/07/20217h00 : 31/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo 22kV tại cột số 58/478 E5.7 hạ dây về phía cột số 59/478 E5.7LDA476-E5.7*** Đường dây 476-E5.7DPT476-7 E5.7/281752PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
89 15h30 : 31/07/202117h00 : 31/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo 65mét dây 95 từ cột cột số 59/478 E5.7 về phía cột số 58/478 E5.7 đấu nối hoàn thiệnLDA478-E5.7*** Đường dây 478-E5.7DPT 478-7E5.7/282323PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
90 5h30 : 31/07/202117h00 : 31/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn 22kV, thay sứ và phụ kiện từ cột số 59÷75/478-E5.7LDA478-E5.7*** Đường dây 478-E5.7Lèo 22kV tại cột số 58/478-E5.7 đã tháo rời quấn về hai phía đảm bảo an toàn1702PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
91 15h30 : 31/07/202117h00 : 31/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo 65mét dây 95 từ cột cột số 59/478 E5.7 về phía cột số 58/478 E5.7 đấu nối hoàn thiệnLDA476-E5.7*** Đường dây 476-E5.7DPT476-7 E5.7/281752PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
92 6h30 : 31/07/202111h00 : 31/07/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn DZ 0,4kVVạn Yên 5Sau AB lộ 1,2, AB tổng41PA03VDĐiện Lực Vân Đồn


Đăng ký
Quên mật khẩu ?Đăng ký
Quên mật khẩu ?

Top  |  Home