Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Thursday, July 2, 2020
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 56
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 9h00 : 02/07/202010h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cấp mới công tơ tại cột số 25 - Lộ 2-TBA Làng Cổng 2LÀNG CỔNG 2 (250kVA)Lộ 2-TBA Làng Cổng 27PA03BCĐiện Lực Ba Chẽ
2 14h30 : 02/07/202016h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cấp mới công tơ tại cột số 09 - Lộ 1-TBA Thanh Sơn 1THANH SƠN 1Lộ 1-TBA Thanh Sơn 192PA03BCĐiện Lực Ba Chẽ
3 7h30 : 02/07/20208h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cấp mới công tơ tại cột số 43 - Lộ 2-TBA Pắc CáyPẮC CÁYLộ 2-TBA Pắc Cáy60PA03BCĐiện Lực Ba Chẽ
4 7h30 : 02/07/202010h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha trạm Đức Chính 3Đức Chính 3 441PA03DTĐiện Lực Đông Triều
5 7h30 : 02/07/202010h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha Đông Triều 8Đông Triều 8 232PA03DTĐiện Lực Đông Triều
6 6h30 : 02/07/20208h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lăp mới cồng tơ 3 pha KH Nguyễn Mạnh Hùng Cột 4-1 lộ Khu 5 TBA Đồng Tâm 2Đồng Tâm 2Cắt AB Lộ Khu 5 TBA Đồng Tâm 2113PA03HBĐiện lực Hoành Bồ
7 16h00 : 02/07/202017h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 3 pha KH Viễn Thông Hoành Bồ Cột 1 Lộ XN Than TBA Bàng AnhBàng AnhCắt AB Lộ XN Than TBA Bàng Anh22PA03HBĐiện lực Hoành Bồ
8 6h00 : 02/07/202011h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối đường dây 35kV vào TBA 250kVA-35/0,4kV cấp điện phục vụ thi công cầu Cửa Lục 1LDA372(374DD)-E5.4-46-29-19_1-52***LDA372(374DD)-E5.4-46-29-19_1-52Cắt DCL 374-7ĐĐ/46-29-272PA03HBĐiện lực Hoành Bồ
9 5h30 : 02/07/20206h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu ty sứ pha A MBA -TBA Tân Bình 1/373E5.6TBA Tân Bình 1Sau TBA176PA03HHĐiện lực Hải Hà
10 6h30 : 02/07/20207h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo công tơ 3 pha để thực hiện di chuyển cột 9 lộ 2 TBA Quảng Long 5/473 E5.19TBA Quảng Long 5Sau AB lộ34PA03HHĐiện lực Hải Hà
11 6h30 : 02/07/20208h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo,lắp công tơ 3 pha để thực hiện di chuyển cột 2,10 lộ 1 TBA Quảng Chính 2/471 E5.19TBA Quảng Chính 2Sau AB lộ94PA03HHĐiện lực Hải Hà
12 6h40 : 02/07/20207h40 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu ty sứ pha C MBA-TBA Tân Bình 2/373E5.6TBA Tân Bình 2Sau TBA181PA03HHĐiện lực Hải Hà
13 7h50 : 02/07/20208h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu ty sứ pha C MBA-TBA Tân Bình 9/373E5.6TBA Tân Bình 9Sau TBA57PA03HHĐiện lực Hải Hà
14 8h00 : 02/07/20209h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ NCS KH Đoàn Thị ThơmTại cột số 4 lộ 2 TBA hồng Hải 14Hồng Hải 14 (560kVA)lộ 2 TBA hồng Hải 1431PA03HLĐiện Lực Hạ Long
15 5h00 : 02/07/202010h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển nâng công suất TBA khách sạn Suối MơLDA473-E5.4-40-3***73-E5.4-40-3 170PA03HLĐiện Lực Hạ Long
16 8h30 : 02/07/202010h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha tăng cường tiếp xúcTại cột số 3-1 lộ 4 TBA Hồng Hà 2Hồng Hà 2 (560kVA)lộ 4 TBA Hồng Hà 241PA03HLĐiện Lực Hạ Long
17 7h00 : 02/07/20208h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha tăng cường tiếp xúcTại cột số 2 lộ 2 TBA Hồng Hà 2Hồng Hà 2 (560kVA)lộ 2 TBA Hồng Hà 2225PA03HLĐiện Lực Hạ Long
18 7h30 : 02/07/20208h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBATBA Bãi Cháy 36Bãi Cháy 36-400kVAKết hợp cắt điện trung thế33PA03HLĐiện Lực Hạ Long
19 8h00 : 02/07/20209h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bắt lại tiếp xúc, tạo điểm đo phaTại MBA, Tủ hạ áp Trạm Bãi Cháy 36Bãi Cháy 36-400kVAKết hợp cắt điện33PA03HLĐiện Lực Hạ Long
20 8h30 : 02/07/20209h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng trạm khách hàng tại tủ 0,4kV trạm CTTNHH ĐT TM Phương HảiKS Phương HảiKết hợp cắt điện1PA03HLĐiện Lực Hạ Long
21 8h00 : 02/07/20209h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bắt lại tiếp xúc, tạo điểm đo phaTại MBA, Tủ hạ áp Trạm Bãi Cháy 36Bãi Cháy 36-400kVAKết hợp cắt điện0PA03HLĐiện Lực Hạ Long
22 7h00 : 02/07/202010h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển dây dẫn, hộp công tơ giải quyết đơn thư kiến nghị của trường Mầm non TT Sao Khuê-Phường Cao Thắng Tại cột số 5, 6 lộ 4 trạm Cao Thắng 7Cao Thắng 7 (400kVA)lộ 4 trạm Cao Thắng 7310PA03HLĐiện Lực Hạ Long
23 7h30 : 02/07/20208h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBATBA Bãi Cháy 36Bãi Cháy 48-560kVAKết hợp cắt điện trung thế63PA03HLĐiện Lực Hạ Long
24 7h30 : 02/07/202010h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo phaTại cột số 3 lộ 3, 4 TBA Việt Hưng 4Việt Hưng 4lộ 3, 4 TBA Việt Hưng 4266PA03HLĐiện Lực Hạ Long
25 7h30 : 02/07/202010h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tăng cường tiếp xúcTại cột 9 đến cột 14 lộ 1 TBA Giếng Đáy 30Giếng Đáy 30-560kVAlộ 1 ,2 TBA Giếng Đáy 3024PA03HLĐiện Lực Hạ Long
26 7h30 : 02/07/20208h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế công tơ tổng trạm khách hàng Tại ngăn tủ đo đếm 22kV trạm CTTNHH Mặt Trời Hạ Long(Cửa gỗ K1320)CV Đ.Dươngtrạm CTTNHH Mặt Trời Hạ Long(Cửa gỗ K1320)1PA03HLĐiện Lực Hạ Long
27 7h00 : 02/07/202010h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : bổ xung tiếp xúc, bó gọn cáp vào ra hộp công tơTại cột số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 lộ 1, 3 trạm Giếng Đáy 1Giếng Đáy 1 - 560kVAlộ 1, 3 trạm Giếng Đáy 1147PA03HLĐiện Lực Hạ Long
28 5h30 : 02/07/20206h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBATBA Bãi Cháy 43Bãi Cháy 43-400kVAKết hợp cắt điện trung thế64PA03HLĐiện Lực Hạ Long
29 6h00 : 02/07/202011h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt 01 bộ DPT 24kV; đấu nối 22kV vào TBA 1000kVA-22/0,4kV tại cột 15/477E5.7 cấp điện cho khu nhà ở gia đình của Quân khu 3 phường Hòa Lạc -Tp Móng CáiLDA477-E5.7*** Đường dây 477-E5.7DCL 477-7E5.7/114243PA03MCĐiện Lực Thành Phố Móng Cái
30 8h30 : 02/07/20209h20 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suất công tơ 3 pha tại cột 8-4 lộ 4 thuộc TBA Đông Khe Tiên/972 E5.6ĐÔNG KHE TIÊNSau AB lộ 4 thuộc TBA Đông Khe Tiên/972 E5.61PA03TYĐiện Lực Tiên Yên
31 8h00 : 02/07/20208h40 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha đến hạn kiểm định - XN Xăng Dầu Quảng Ninh Cột 22 lộ 1 trạm Bắc Sơn 10Bắc Sơn 10-180kVA-35/0.4lộ 1 trạm Bắc Sơn 1056PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
32 7h20 : 02/07/20208h20 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha cấp mới: Hộ Thành Cột 7 lộ 3 trạm Phương Đông 24Phương Đông 24 - 400kVA-22/0,4kVlộ 3 trạm Phương Đông 2436PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
33 6h00 : 02/07/20207h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt công tơ 3 pha cấp mới tại cột số 3 lộ 1 trạm Cái Rồng 19Cái Rồng 19Sau AB lộ 1 trạm Cái Rồng 1981PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
34 7h10 : 02/07/20208h10 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt công tơ 1 pha cấp mới tại cột số 8 lộ 3 trạm Cái Rồng 7Cái Rồng 7Sau AB lộ 3 trạm Cái Rồng 740PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
35 8h20 : 02/07/20209h20 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt công tơ 1 pha cấp mới tại cột số 13 lộ 2 trạm Hạ Long 3Hạ Long 3Sau AB lộ 2 trạm Hạ Long 371PA03VDĐiện Lực Vân Đồn
36 7h00 : 02/07/20208h00 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha cấp mới tại cột 13 lộ 3 trạm Tân An 6Tân An 6Cắt AB lộ 3 trạm Tân An 61PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
37 8h00 : 02/07/20208h50 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha cấp mới tại cột 02 lộ 3(Phong Cốc) TBA Chợ ĐôngChợ ĐôngCắt AB lộ 3(Phong Cốc); AB lộ 2( Khu 8) TBA Chợ Đông259PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
38 7h00 : 02/07/20207h50 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha cấp mới tại cột 11 lộ 2(Nhà văn hóa) trạm Âu RạpÂu RạpCắt AB lộ 2(Nhà văn hóa) trạm Âu Rạp36PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
39 8h30 : 02/07/20209h30 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha cấp mới tại cột 10 lộ 2(Nhà Thờ) trạm Sông Khoai 5Sông Khoai 5Cắt AB lộ 2 (Nhà Thờ) trạm Sông Khoai 5209PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
40 7h00 : 02/07/20207h50 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha cấp mới tại cột 03 lộ 3(Uỷ Ban) trạm Hưng HọcHưng HọcCắt AB lộ 3(Uỷ Ban) trạm Hưng Học86PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
41 8h00 : 02/07/20208h50 : 02/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha cấp mới tại cột 04-3 lộ 2(Nguyễn Du) trạm Trần Hưng ĐạoTrần Hưng ĐạoCắt AB lộ 2(Nguyễn Du) trạm Trần Hưng Đạo134PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
42 8h00 : 03/07/20209h00 : 03/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha đến hạn kiểm định- Trung đoàn CSCĐ Đông BắcNAM KHÊ 2-400KVA-22/0,4KVlộ Kinh Tế trạm Nam Khê 2 Cột 6-2-3 lộ Kinh Tế trạm Nam Khê 293PA03UBĐiện Lực Thành Phố Uông Bí
43 7h30 : 03/07/20208h30 : 03/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA; kết hợp thực hiện duy trì 5S TBATổng KhoTách toàn bộ TBA Tổng Kho51PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
44 7h30 : 03/07/20209h30 : 03/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA; kết hợp thực hiện duy trì 5S TBABa ĐượngTách toàn bộ TBA Ba Đượng79PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
45 5h00 : 04/07/202015h00 : 04/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp xà, đấu nối tại cột 73-9-1A, tháo thu hồi cột 73-9 cũ, kéo lại dây dẫn k/c 73-8 ÷ 73-10; Chuyển 01 bộ DPT 22kV từ vị trí cột 73-9-6 sang cột 73-9-7 và đấu nối; Đấu nối tuyến cáp ngầm 22kV từ tủ RMU Hà An 11 ÷ 73-9-7; Đấu nối từ cột 14 tuyến Hà An mới cấp điện cho trạm Hà An 2 mới và nhánh rẽ đi Hà An 8 tại vị trí cột 15 tuyến mới; Di chuyển TBA Hà An 2 sang vị trí mớiLDA480-E5.21-73***NR Hà AnĐường dây 480E5.21 sau DCL 480-1HAN2418PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
46 6h00 : 04/07/202010h00 : 04/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế hệ thống đếm trung thế 22kV, bảo dưỡng DCL 22kV tại cột 73-18-1; Đấu nối cấp điện TBA T3 - Công ty Nam Phát tại cột 73-18-22 ĐD 480E5.21 ( Kết hợp cắt điện)LDA480-E5.21-73***NR Hà AnĐường dây 480E5.21 sau DCL 480-7E5.21/73-11632PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
47 5h00 : 05/07/202010h00 : 05/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đảm bảo an toàn để làm việc tại cột số 37 ĐZ 480E5.21 đi chung cột với ĐZ 478E5.21LDA478-E5.21cắt DCL 478-7E5.21/3615176PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
48 5h00 : 05/07/202014h00 : 05/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo hạ dây dẫn các khoảng 52÷52-1, 53÷53-1, 56÷56-1, 56-1A÷56-2, 63÷TBA Tiền An 1; Chuyển đấu nối các nhánh rẽ các TBA Tiền An 2, Giếng Đá, Vườn Chay, Tiền An 1 sang đường dây 484E5.21 mới; Kéo dây dẫn từ cột số 79 /ĐZ 480E.21 đến vị trí cột số 01 tuyến Hà An mới và đấu nối; Đấu nối đoạn cáp ngầm 22kV từ tủ RMU Cửa Tràng /ĐZ 484E5.21 đến cột số 44-6 ĐZ 480E5.21LDA480-E5.21-36***Nhánh rẽ trạm Chợ RộcĐường dây 480E5.21 sau DCL 480-7E5.21/397885PA03YHĐiện lực Thị Xã Quảng Yên
49 7h00 : 07/07/202010h00 : 07/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán đảo MBA Trạm Mạo Khê 26 sang trạm Hoàng Quế 10Mạo Khê 26 142PA03DTĐiện Lực Đông Triều
50 7h00 : 07/07/202010h00 : 07/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán đảo MBA Trạm Hoàng Quế 10 sang trạm Mạo Khê 26Hoàng Quế 10 218PA03DTĐiện Lực Đông Triều
51 7h00 : 08/07/202010h00 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán đảo MBA Trạm Vĩnh Xuân 2 sang trạm Hoàng Quế 14Vĩnh Xuân 2 444PA03DTĐiện Lực Đông Triều
52 15h00 : 08/07/202016h30 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt bộ tủ tụ bù ĐZ hạ thế tại cột 19 lộ 1 TBA Bình Dương 12Bình Dương 12 10PA03DTĐiện Lực Đông Triều
53 7h00 : 08/07/202010h00 : 08/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán đảo MBA Trạm Hoàng Quế 14 sang trạm Vĩnh Xuân 2Hoàng Quế 14 20PA03DTĐiện Lực Đông Triều
54 9h00 : 09/07/202010h00 : 09/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha, sử lý tiếp xúc lộ 1, lô 2 vệ sinh 5S TBA Mạo Khê 14Mạo Khê 14 81PA03DTĐiện Lực Đông Triều
55 7h30 : 09/07/202010h30 : 09/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : VSCN; Xử lý tiếp xúc hạ thế, cân bằng pha ĐZ hạ thế, xử lý gỉ dầu mặt MBA TBA Hưng Đạo 10Hưng Đạo 10 183PA03DTĐiện Lực Đông Triều
56 7h30 : 09/07/20209h00 : 09/07/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha, sử lý tiếp xúc lộ 2, lô 3 vệ sinh 5S TBA Mạo Khê 12Mạo Khê 12 250PA03DTĐiện Lực Đông Triều


Đăng ký
Quên mật khẩu ?Đăng ký
Quên mật khẩu ?

Top  |  Home